Архив на: Община Кула

Заповед №РД-18-158 от 31.07.2020

Заповед №РД-18-158 от 31.07.2020

Публикувано в Обществена информация | Коментирайте

Предложение за промяна на действащата Наредба за условията и реда за отглеждане на животни и птици на територията на Община Кула и проект на Наредбата

Справка съгл.чл.26,ал.5 от ЗНА

Публикувано в Наредби | Коментирайте

Заповеди от проведени публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя

9-zapoved 9.1-zapoved 9.2-zapoved

Публикувано в Обществена информация | Коментирайте

Списък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ

Списък съгл.чл.26,ал.3 от ЗЗКИ

Публикувано в Достъп до обществена информация | Коментирайте