Архив на: Община Кула

Месечен отчет за септември 2018 г

Изтегли отчет

Публикувано в Обществена информация | Коментирайте

Протокол № 46 от проведено заседание на ОбС Кула

PROTOKOL №46

Публикувано в Общински съвет | Коментирайте

График на извозванията

График на извозване на битови отпадъци

Публикувано в Обществена информация | Коментирайте

Н А Р Е Д Б А за реда и условията за притежаване и отглеждане на животни на територията на населените места в Община Кула

Н А Р Е Д Б А за условията и реда за отглеждане на животни и птици на територията на Община Кула

Публикувано в Наредби | Коментирайте