Архив на: Община Кула

Справка съгл.чл.26, ал.5 от ЗНА

Справка съгл.чл.26,ал.5 от ЗНА

Публикувано в Наредби | Коментирайте

Обява конкурс

Община Кула уведомява допуснатите кандидати до конкурс за заемане длъжността „директор“ на ДГ „Звънче“ – гр. Кула: Велина Людмилова Дафинкичова и Малинка Петкова Ценова /по ред на приетите документи в деловодството на Община Кула/, че конкурсът ще се проведе на … Има още

Публикувано в Обяви | Коментирайте

Окончателни резултати от проведен конкурс за „Юрисконсулт“

Приложение №8 от НПКПМДС

Публикувано в Конкурси | Коментирайте

Стартиране на процедура

Стартиране на процедура за набиране на проектни предложения през 2022 година по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 година http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=2ne1kNZLhJs%3d

Публикувано в Обществена информация | Коментирайте