Архив на категория: Профил на купувача

CORRIGENDUM No: 1 to the CONTRACT NOTICE Publication Ref: CB007.1.32.224-1-SU-4

Изтегли документ

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

INTERNATIONAL OPEN TENDER PROCEDURE/МЕЖДУНАРОДНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ

INTERNATIONAL OPEN TENDER PROCEDURE – Supply of a specialized vehicle, a surveillance drone and personal protective equipment for forest fire fighting“ – „Доставка на специализирано превозно средство, дрон за наблюдение и лични предпазни средства за борба с горските пожари“ Изтегли … Има още

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

INTERNATIONAL OPEN TENDER PROCEDURE/МЕЖДУНАРОДНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ

INTERNATIONAL OPEN TENDER PROCEDURE – Supply of a waste collection vehicle, a multifunctional vehicle for cleaning asphalt surfaces, waste collection containers and composting equipment for municipal green areas”-“Доставка на превозно средство за събиране на отпадъци, многофункционално превозно средство за почистване … Има още

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

INTERNATIONAL OPEN TENDER PROCEDURE/МЕЖДУНАРОДНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ

INTERNATIONAL OPEN TENDER PROCEDURE – Supply of a specialized vehicle, a surveillance drone and personal protective equipment for forest fire fighting“ – „Доставка на специализирано превозно средство, дрон за наблюдение и лични предпазни средства за борба с горските пожари“ Изтегли … Има още

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте