Архив на категория: Профил на купувача

Пазарни консултации

Oferta Imperial Oferta Nidara Bild Oferta Reshenie

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Пазарни консултации

Спецификация Запитване оферта

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КУЛА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А У Ч А С Т И Е В О Т К Р И Т А П Р О Ц Е Д У Р А З А … Има още

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Договор с изпълнител за обект:„Основен ремонт на обществена сграда “музейна сбирка”

Договор с изпълнител за обект:„Основен ремонт на обществена сграда “музейна сбирка”, находяща се в УПИ ІІ, имот с пл.№918, кв.81 по плана на гр. Кула, общ.Кула, обл.Видин“. Изтегли документ

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте