Архив на категория: Обяви

Община Кула обявява конкурс за заемане на длъжност

Община Кула обявява конкурс за заемане на длъжността директор на детска градина “Звънче” – гр. Кула, с адрес ул.”Георги Градинаров” №16. І. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Директорът организира и контролира цялостната дейност на детската градина в съответствие с правомощията, определени … Има още

Публикувано в Обяви | Коментирайте

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУЛА

Ръководството на Община Кула във връзка с изпълнението на чл.59,ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, организира публично обсъждане на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детска градина на … Има още

Публикувано в Обяви | Коментирайте

ОБЯВА за конкурс за длъжност

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА КУЛА С адрес: град Кула,област Видин,ул.“Възраждане“ №38, тел.:0938/3-20-20 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №РД-18-19 / 01.02 .2017г. на Кмета на Общината ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. За длъжността “Финансов Контрольор”,Общинска администрация град Кула; 2. Правоотношение: Служебно 3. … Има още

Публикувано в Обяви | Коментирайте

Обществен достъп до изготвения проект на Програма за опазване на околната среда 2017 – 2020 г

Община Кула осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за опазване на околната среда 2017 – 2020 година. Може да представяте Вашите становища, мнения и препоръки в срок до 20.02 2017 г. на e-mail: obshtinakula@abv.bg или в деловодството на … Има още

Публикувано в Обяви | Коментирайте