Архив на категория: Обяви

Обявление за длъжност Старши юрисконсулт

ГР. KУЛА – 3 800, УЛ. “ВЪЗРАЖДАНЕ” № 38, ТЕЛ : КМЕТ : 0938/3-20-20, ЗАМ. КМЕТ : 0938/3-22-24, e-mail : Obshtinakula@abv.bg ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за държавен служител Община Кула, гр.Кула, ул.”Възраждане”№38, на основание чл. 10а от Закона за … Има още

Публикувано в Обяви | Коментирайте

Община Кула обявява конкурс за заемане на длъжност

Община Кула обявява конкурс за заемане на длъжността директор на детска градина “Звънче” – гр. Кула, с адрес ул.”Георги Градинаров” №16. І. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Директорът организира и контролира цялостната дейност на детската градина в съответствие с правомощията, определени … Има още

Публикувано в Обяви | Коментирайте

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУЛА

Ръководството на Община Кула във връзка с изпълнението на чл.59,ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, организира публично обсъждане на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детска градина на … Има още

Публикувано в Обяви | Коментирайте

ОБЯВА за конкурс за длъжност

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА КУЛА С адрес: град Кула,област Видин,ул.“Възраждане“ №38, тел.:0938/3-20-20 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №РД-18-19 / 01.02 .2017г. на Кмета на Общината ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. За длъжността “Финансов Контрольор”,Общинска администрация град Кула; 2. Правоотношение: Служебно 3. … Има още

Публикувано в Обяви | Коментирайте