Архив на категория: Обяви

ОБЯВА за конкурс за длъжност

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА КУЛА С адрес: град Кула,област Видин,ул.“Възраждане“ №38, тел.:0938/3-20-20 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №РД-18-19 / 01.02 .2017г. на Кмета на Общината ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. За длъжността “Финансов Контрольор”,Общинска администрация град Кула; 2. Правоотношение: Служебно 3. … Има още

Публикувано в Обяви | Коментирайте

Обществен достъп до изготвения проект на Програма за опазване на околната среда 2017 – 2020 г

Община Кула осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за опазване на околната среда 2017 – 2020 година. Може да представяте Вашите становища, мнения и препоръки в срок до 20.02 2017 г. на e-mail: obshtinakula@abv.bg или в деловодството на … Има още

Публикувано в Обяви | Коментирайте

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

О Б Я В А Община Кула на основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА , чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с … Има още

Публикувано в Обяви | Коментирайте

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

О Б Я В А Община Кула на основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА , чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с … Има още

Публикувано в Обяви | Коментирайте