Архив на категория: Наредби

Справка съгл. чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

Публикувано в Наредби | Коментирайте

Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Кула

Предложение- мотиви проект

Публикувано в Наредби | Коментирайте

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУЛА

Наредба зелена система

Публикувано в Наредби | Коментирайте

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУЛА

Наредба жилищно настаняване

Публикувано в Наредби | Коментирайте