Архив на категория: Наредби

Наредба животни

Наредба животни

Публикувано в Наредби | Коментирайте

Справка за постъпили предложения за приемане на Наредба

Справка за постъпили предложения за приемане на Наредба за условията и реда за отглеждане на животни и птици на територията на Община Кула. справка съгл.чл.26, ал.5 ЗНА

Публикувано в Наредби | Коментирайте

Проект на Н А Р Е Д Б А за реда и условията за притежаване и отглеждане на животни на територията на населените места в Община Кула

Проект на Н А Р Е Д Б А за условията и реда за отглеждане на животни и птици на територията на Община Кула

Публикувано в Наредби | Коментирайте

Заповед за комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед за комисия по чл.99б от ЗГР Протокол от комисия назначена със заповед на Кмета на Община кула във връзка с чл.99б от ЗГР

Публикувано в Наредби | Коментирайте