Архив на категория: Наредби

Заповед

Изтегли заповед

Публикувано в Наредби | Коментирайте

Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУЛА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА КУЛА – Д-Р ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 95/29.09.2008г. на Общински съвет Кула. Уважаеми дами … Има още

Публикувано в Наредби | Коментирайте

Н А Р Е Д Б А за реда и условията за притежаване и отглеждане на животни на територията на населените места в Община Кула

Изтегли документ

Публикувано в Наредби | Коментирайте

Допълнение на Приложение №10 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Кула

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КУЛА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА КУЛА – Д-Р ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ОТНОСНО: Допълнение на Приложение №10 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Кула Уважаеми дами и господа … Има още

Публикувано в Наредби | Коментирайте