Архив на категория: Решения

Решение 159 на Административен съд Видин

Изтегли

Публикувано в Решения | Коментирайте

Решение по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

РЕШЕНИЕ На основание чл. 21, ал.1, т.8, чл.17, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с § 19”б” на ПЗР на Закона за общинската собственост и Закона за изменение и допълнение на закона за общинската … Има още

Публикувано в Решения | Коментирайте

Решение на Общински съвет за такси

Р Е Ш Е Н И Е : „На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл.67 от ЗМДТ Общински съвет Р Е Ш И : 1. Одобрява план-сметка за необходимите разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на териториите … Има още

Публикувано в Решения | Коментирайте

РЕШЕНИЯ на Общински съвет Община Кула

Решение 343 Решение 344 Решение 345 Решение 346 Решение 347 Решение 348 Решение 349 Решение 350 Решение 351 Решение 352 Решение 353 Решение 354 Решение 355 Решение 356 Решение 357 Решение 358 Решение 359 Решение 360 Решение 361 Решение 362 … Има още

Публикувано в Решения | Коментарите са изключени