Община Кула

Статистически данни:
Площ: 291 км2
Население(преброяване 2011): 4986 жители

Населени места: 1 град – Кула (център на общината);

8 села – Село Чичил, Село Големаново, Село Извор махала, Село Коста Перчово, Село Полетковци, Село Старопатица, Село Тополовец, Село Цар-Петрово
По-големите населени места:
гр.Кула: 3611 жители
с.Старопатица: 363 жители
с.Цар-Петрово: 262 жители
с.Тополовец: 345 жители

Публикувано в Основна информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.