Проект на Н А Р Е Д Б А за реда и условията за притежаване и отглеждане на животни на територията на населените места в Община Кула

Проект на Н А Р Е Д Б А за условията и реда за отглеждане на животни и птици на територията на Община Кула

Публикувано в Наредби. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.