Проект “Пребори горските пожари” – “FOREST FIRE FIGHTERS”

“Пребори горските пожари” – “FOREST FIRE FIGHTERS”, Реф. № СВ 007.1.31.348, Договор РД 02-29-255/22.11.2016, финансиран от ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ – ИПА ТГС БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ CCI NUMBER 2014TC16I5CB007

Публикувано в Проекти. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.