Проект „ЧИСТ И ЗЕЛЕН ЖИВОТ“ – “CLEAN AND GREEN LIFE”

„ЧИСТ И ЗЕЛЕН ЖИВОТ“ – “CLEAN AND GREEN LIFE”, Реф. № СВ 007.1.32.224, Договор РД 02-29-268/22.11.2016, финансиран от ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ – ИПА ТГС БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ CCI NUMBER 2014TC16I5CB007

Изтегли архив документи – 20.11.19

Публикувано в Проекти. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.