ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУЛА

Ръководството на Община Кула във връзка с изпълнението на чл.59,ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, организира публично обсъждане на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детска градина на територията на Община Кула.
Обсъждането ще се проведе на 18.04.2017г. от 10.30ч. в салона на Община Кула.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.