Обява и документация по проект

В изпълнение на проект „Пребори горските пожари“, реф. № CB007.1.31.348, Договор № РД 02-29-255/22.11.2016 по програма ИНТЕРРЕГ ИПП България Сърбия 2014 – 2020 г., Община Кула набира 15 /петнадесет/ кандидати за доброволно формирование за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях .

Изтегли цялата обява

Изтегли документация

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.