INTERNATIONAL OPEN TENDER PROCEDURE/МЕЖДУНАРОДНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ

INTERNATIONAL OPEN TENDER PROCEDURE – Supply of a specialized vehicle, a surveillance drone and personal protective equipment for forest fire fighting“ – „Доставка на специализирано превозно средство, дрон за наблюдение и лични предпазни средства за борба с горските пожари“

Изтегли документ

Публикувано в Профил на купувача. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.