INTERNATIONAL OPEN TENDER PROCEDURE/МЕЖДУНАРОДНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ

INTERNATIONAL OPEN TENDER PROCEDURE – Supply of a waste collection vehicle, a multifunctional vehicle for cleaning asphalt surfaces, waste collection containers and composting equipment for municipal green areas”-“Доставка на превозно средство за събиране на отпадъци, многофункционално превозно средство за почистване на асфалтови повърхности, контейнери за събиране на отпадъци и оборудване за компостиране на общинските зелени площи

Изтегли архив документ

Публикувано в Профил на купувача. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.