Информация за сключен договор по обществена поръчка

Информация за сключен договор за “Доставка на превозно средство за събиране на отпадъци, многофункционално превозно средство за почистване на асфалтови повърхности, контейнери за събиране на отпадъци и оборудване за компостиране на общинските зелени площипо проект “Clean and Green Life” – Чист и зелен живот

Изтегли документ

Публикувано в Профил на купувача. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.