Протокол №32 от проведено редовно заседание на ОбС-Кула на 27.09.2017 г

PROTOKOL №32

Публикувано в Общински съвет. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.