Информация за сключен договор

Supply of a specialized vehicle, a surveillance drone and personal protective equipment for forest fireфайлfighting“ – Информация за сключен договор за „Доставка на специализирано превозно средство, дрон за наблюдение и лични предпазни средства за борба с горските пожари“

c9a_awardnotice_international_en_348 supply

Публикувано в Профил на купувача. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.