Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящисе в землището на гр. Кула и с. Старопатица

Obqva Kula

Obqva Staropatica

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.