Справка за постъпили предложения за приемане на Наредба

Справка за постъпили предложения за приемане на Наредба за условията и реда за отглеждане на животни и птици на територията на Община Кула.

справка съгл.чл.26, ал.5 ЗНА

Публикувано в Наредби. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.