Обнародвано решение на ОбС -Кула за одобряване на Окончателен проект на ОУП на Община Кула

Обнародвано Решение ОУП

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.