Справка за постъпили предложения за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Кула

справка съгл.чл.26, ал.5 от ЗНА

Публикувано в Наредби. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.