Справка съгл.чл.26,ал.5 от ЗНА

СПРАВКА за Постъпили предложения за приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кула

Справка съгл.чл.26,ал.5 от ЗНА

Публикувано в Наредби. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.