Протокол № 60 от заседание на ОбС Кула

PROTOKOL №60

Публикувано в Общински съвет. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.