Заповед на осн. чл.62, 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.5, ал.1, т.17 от Устройствениея правилник на регионалните дирекции по горите

Заповед №РД-12-102

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.