Протокол №1 от проведено заседание на ОбС Кула

PROTOKOL № 1

Публикувано в Общински съвет. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.