Заповеди във връзка с ползване на общински имоти

Заповеди във връзка с ползване на общински имоти – полски пътища, публична общинска собственост, включени в разпределените масиви за ползване, по влезли в сила заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Видин.
1-Заповед 37в, ал. 16-Кула
2-Заповед 37в, ал.16-Извор махала
3-Заповед 37в, ал.16-К.Перчево
4-Заповед 37в, ал. 16-Старопатица
5-Заповед 37в, ал.16 -Тополовец
6-Заповед 37в, ал. 16 -Полетковци

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.