Предложение за промяна на действащата Наредба за условията и реда за отглеждане на животни и птици на територията на Община Кула и проект на Наредбата

Предложение и мотиви
Проект на Наредба

Публикувано в Наредби. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.