Уведомление относно провеждане на публичният търг с явно наддаване

Уведомление относно провеждане на публичният търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Тополовец, с. Цар Петрово и с. Големаново

Уведомление за провеждане на търг

Публикувано в Обществена информация, Обяви. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.