АНКЕТНА КАРТА

За изготвяне на План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Кула за периода 2021-2027 г.
Уважаеми Дами и Господа,
В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предстоящите предизвикателства пред новия програмен период на Европейския съюз, стартира разработването на План за интегрирано развитие на Община Кула за периода 2021-2027 г.
Неговата основна цел е да определи основните приоритети, задачи и посоката за развитие на общината през следващите 7 (седем) години.
Ето защо, Вашето мнение, идеи и оценка за процесите и насоките за развитие на общината са изключително важни и ценни за нас.
Анкетната карта е достъпна на следния интернет адрес: https://forms.gle/cufumLii3z9sAyBQ6
Получените резултати ще бъдат взети предвид използвани при подготовката на План за интегрирано развитие на община Кула за периода 2021 – 2027 г.
Предварително Ви благодарим за Вашата ангажираност, мнения и изразена позиция !
Защита на личните данни
Получената информацията от анкетната карта се обобщава и представя публично под формата на статистика, без връзка с конкретно физическо или юридическо лице.
За провеждане на настоящето проучване ние използваме услугата Google forms, предоставяна от страна на Google Inc. („Google“). Данните събрани от анкетното проучване подлежи на регламентите за защита на данните на Google (Google Inc.). За повече информация относно Политиката за поверителност на Google, моля, посетете: www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.