Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021г

Motivi i Godishna-programa-2021-за сайт

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.