Пресконференция за представяне на проект: „Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула”

На 31.05.2012 г. (четвъртък) от 11:00 часа в малката зала на Читалище „Просвета”, гр.Кула, ул. Възраждане”№21 се проведе пресконференция за представяне на проект: „Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула”, финансиран изцяло от Оперативна програма „Административен капацитет”, Договор № А10-13-13 от 08.02.2012 година.
На пресконференцията присъстваха представители на местните медии от област Видин, Кмета на община Кула, Секретаря на общината, екипа, който управлява проекта, служители от Общинката администрация и граждани.
Кмета на община Кула представи накратко основната цел на проекта, общата стойност на проекта, дейностите по проекта и очакваните резултати след реализирането му.
Координаторът на проекта – инж.Илинка Найденова подробно запозна всички присъстващи с дейностите по проекта и с ползите от неговото изпълнение.
Ползата от реализацията на проекта е многостранна. Основните дейности по проекта, които ще се реализират в рамките на срока на изпълнението му са провеждане на широкообхватно социологическо проучване, база за разработването на Общински план за развитие на община Кула за периода 2014 – 2020 г., част от стратегията за развитие на област Видин; изготвяне на програма за реализацията на общинския план; събиране на статистическа информация и осъществяване на предварителен анализ във връзка с изготвянето на Стратегия за управление на общинската собственост и Стратегия за развитие на туризма в община Кула.

Публикувано в ОПАК. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.