Протокол № 19 от проведено извънредно заседание на ОбС Кула

PROTOKOL № 19

Публикувано в Общински съвет. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.