ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на План за интегрирано развитие на Община Кула (ПИРО) 2021-2027 г.

Покана ПИРО

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.