Протокол № 21 от проведено заседание на ОбС Кула

PROTOKOL № 21

Публикувано в Общински съвет. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.