Протокол № 24 от проведено заседание на ОбС Кула

PROTOKOL № 24

Публикувано в Общински съвет. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.