ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ, КОНТРОЛЬОРИ И РЕЗЕРВИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ ’2021

На 25 август 2021 г. от 10.00 часа в салона в сградата на общината /II етаж/, ул.“Възраждане“ 38 ще се проведе обучение за преброители и контрольори, подписване на договори, получаване на служебни карти и материали.

Списъкът на одобрените преброители и контрольори е обявен на сайта на община Кула, секция Преброяване http://obshtina-kula.com/bg/?p=3558

Преброяването на населението и жилищния фонд ще се осъществи в периода от 18 септември до 3 октомври 2021 г.

От името на Националния статистически институт и ръководството на община Кула благодаря на всички, които потвърдиха своето желание за преброител или контрольор по време на предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд.

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.