Протокол № 37 от проведено извънредно заседание на ОбС Кула

PROTOKOL № 37

Публикувано в Общински съвет. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.