Стартиране на процедура

Стартиране на процедура за набиране на проектни предложения през 2022 година по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 година
http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=2ne1kNZLhJs%3d

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.