МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
(Обн. ДВ. бр. 40 от 29 май 2012 г.)

Свали: word.doc

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.