Защитено жилище с капацитет 8 потребители на възраст над 18 години в УПИ ІV-716, кв.11 в гр.Кула

Община Кула провежда открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Защитено жилище с капацитет 8 потребители на възраст над 18 години в УПИ ІV-716, кв.11 в гр.Кула“

Изтегли документи.rar

Публикувано в Профил на купувача. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.