Стратегически направления за развитие и растеж на община Кула

Обществен Форум
„Стратегически направления за развитие и растеж на община Кула“

Община Кула организира обществен форум „Стратегически направления за развитие и растеж на община Кула“, който ще се проведе на 17 януари 2013 г., в 13.30 часа в Читалище „Просвета“ на град Кула.

Форумът се организира във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула“. Проектът има за цел подобряване процесите на разработване, прилагане и контрол при изпълнението на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Форумът ще бъде организиран под формата на кръгла маса и групи за дискусии и ще бъдат представени и обсъдени насоките за икономическото развитие на община Кула и приоритетните области, в които ще бъдат съсредоточени усилията на общинската администрация през следващия програмен период 2014 – 2020.

Модератори на форума ще бъдат експерти на фирма Екорис Саут Ийст Юроп, която е избрана за изпълнител на проекта.

Публикувано в ОПАК. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.