Анкетна карта за социологическо проучване сред населението на община Кула

АНКЕТНА КАРТА за социологическо проучване сред населението на община Кула

Уважаема Госпожо,
Уважаеми Господине,
Изследователски екип от икономисти, социолози и експерти по европейска интеграция реализира на територията на община Кула проект за подпомагане на процесите по разработване, прилагане и контрол при изпълнението на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни в община Кула. Настоящето анкетно проучване е част от проекта.
Обръщаме се към Вас с молба да споделите своите мнения и оценки за икономическото положение в община Кула към настоящия момент, както и Вашите нагласи и очаквания за бъдещото развитие на община Кула и селището, в което живеете.
Вие бяхте избрани да участвате в това изследване чрез случаен подбор. По този начин за селищата в община Кула са определени общо 350 лица, които ще попълнят тази анкетна карта. Изследването е анонимно и затова не е необходимо никъде в Анкетната карта да отбелязвате името си или други ваши данни. Вашето име няма да бъде регистрирано или отбелязано в какъвто и да е документ.
Всеки от Вас има уникален житейски опит. Бихме искали да видим община Кула през вашите очи. Разчитаме на Вашите искрени и откровени мнения и оценки по всички поставени въпроси. Събраната информация ще бъде използвана за оценка на сегашната икономическа ситуация и за разработване на препоръки във връзка с разработването на Общински план за развитие на община Кула за периода 2014 – 2020 г., като част от стратегията за развитие на област Видин.

Нашият анкетьор ще Ви поясни как става попълването на Анкетната карта и ще бъде на Ваше разположение, ако имате конкретни въпроси.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО В АНКЕТАТА И ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!

От изследователския екип

Изтегли карта word.doc

Попълнените анкетни карти трябва да се изпратят на електронен адрес: bonka.karadjova@ecorys.com.

Публикувано в ОПАК. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.