Списък на заличените лица

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община КУЛА,
населено място ГР.КУЛА кметство: ………………. секция № 001
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ РЕНИЕВ КРЪСТЕВ
БИСЕР КИРИЛОВ ЦВЕТКОВ
БОРИС РУСКОВ ВАЧЕВ
ВЕНЕТА НАДКОВА МАРКОВА
ВЕНКА ЦАНКОВА ПЕТКОВА
ГАБРИЕЛА НАДКОВА ПЕТРОВА
ГИНА АСЕНОВА САШЕВА
ДЕСИСЛАВА ИВОВА ГЕНЧЕВА
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ НЕДЕВ
ДИЯН МАЕВ ДИМИТРОВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ЧАЛЪКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ЛЮСИЕНОВ
ИВАН ЖИВКОВ ИВАНОВ
ИВЕЛИН ДЕМИРОВ ЧОБАНОВ
ИЛИЯ АНКОВ ХРИСТОВ
КАРАМФИЛКА МАРКОВА ИВАНОВА
МАРИЯНА КОСТОВА МИТКОВА
МАРТИН ДЕМИРЕВ АСЕНОВ
МАРТИН КОЦЕВ ЗЛАТКОВ
МИЛАН МИЛКОВ ПАВЛОВ
МИЛЧО ЙОТОВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВА НИКОЛАЕВА ДИШОВСКА
МИТКА АНГЕЛОВА ПАЧЕВА
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЕВ
ОРЛИН ЕВГЕНИЕВ ВИТСКИ
ПЕТКО БЛАГОЕВ МИХАЙЛОВ
ПЕТКО ВЪЛЧОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР АДРИАНОВ МИЛАНОВ
РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ РАДЕВ
РЕНИ МИТКОВА ПЕНКОВА
РИНАТ НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ
РОСИЦА СИМЕОНОВА ОГНЯНОВА
СЕВЕРИН АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
СИБИЛА НИКОЛОВА МАРИНОВА
СИМЕОНКА МИТКОВА ПЕТКОВА
СТОЯН ХРИСТОВ АСЕНОВ
ЦВЕТАН МАРИНОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАНА АСЕНОВА ИВАНОВА

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община КУЛА,
населено място ГР.КУЛА кметство: ………………. секция № 002
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
МАНУЕЛА НИКОЛАЕВА МАРКОВА
МИРЕЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА
НАДКА КИРИЛОВА КОЛЧОВА
НИКОЛАЙ СПАСОВ ГЕРГОВ
СОНЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община КУЛА,
населено място ГР.КУЛА кметство: ………………. секция № 004
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
БИСЕРКА МАРКОВА ТОДОРОВА
ИЛИАН СТАЙКОВ ИВАНОВ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община КУЛА,
населено място ГР.КУЛА кметство: ………………. секция № 005
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ВАЛЕНТИН МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ
ВЕНЕТА ИВАНОВА ТОШЕВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
НАДКА ВЪЛЧКОВА ЙОТОВА
НАДКА ГРУЕВА КАМЕНОВА
НАЦА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
ПЕТЯ РУМЕНОВА ТОДОРОВА
СТАНКО ИВАНОВ КАМЕНОВ
ФИНКА ТОМОВА КАМЕНОВА
ЦЕНКА НАЙДЕНОВА ТОДОРОВА

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община КУЛА,
населено място С.ГОЛЕМАНОВО кметство: ………………. секция № 007
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТЕВ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община КУЛА,
населено място С.КОСТА ПЕРЧЕВО кметство: ………………. секция № 009
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
МАРИЙКА НИНКОВА ФИКОВА

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община КУЛА,
населено място С.ЦАР-ПЕТРОВО кметство: ………………. секция № 013
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
РАДОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ФЛОРОВ
ЦВЕТА ВЪЛЧОВА ЦЕНКОВА

Публикувано в Парламентарни избори 2013. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.