Община Кула успешно изпълни стратегически проект, финансиран от ОПАК

Кметът д-р Владимир Владимиров и проектния екип на общинската администрация ще представят постигнатото по единствения проект на община в област Видин, гарантиращ съответствие между стратегическо планиране и партньорство за следващия програмен период 2014 – 2020 г.

Кметът на община Кула д-р Владимир Владимиров и проектния екип на общинската администрация ще представят в четвъртък, 01 август 2013 г. г., от 11,00ч., в заседателната зала на читалище „Просвета“- гр. Кула постигнатото по проект „Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула”. Проектът, който стартира на 08.02.2012 г. и ще приключи на 08.08.2013г., се финансира изцяло от Оперативна програма „Административен капацитет”, безвъзмездната финансова помощ е в размер на 270 572 лв.
На заключителната пресконференция д-р Владимиров и екипът на проекта ще подчертаят стратегическата роля на проектното предложение за развитието на община Кула и региона. Европейското финансиране и националното съфинансиране, осигуриха изпълнението на първия проект на община в област Видин, подкрепен от ОПАК, който е и единствен между проектите на местните власти в региона гарантиращ висококачествено и ефективно стратегическо планиране за развитието на общината, и създадено и действащо партньорство между администрацията в Кула и гражданското общество за следващия програмен период 2014 – 2020 година.
Ще бъдат презентирани и резултатите от иновативните основни дейности по проекта: провеждане на широко-обхватно социологическо проучване, база за разработването на Общински план за развитие на община Кула за периода 2014 – 2020 г., част от стратегията за развитие на област Видин; изготвяне на програма за реализацията на общинския план; събиране на статистическа информация и осъществяване на предварителен анализ във връзка с изготвянето на Стратегия за управление на общинската собственост и Стратегия за развитие на туризма в община Кула; обучения на общински служители и на представители на структурите на гражданското общество с цел придобиване на умения за стратегическо планиране.
С реализацията на проект „Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула”, гаранция за прозрачността на който е и включването в проектните дейности на представители на структурите на гражданското общество от цялата област Видин, общината навлиза подготвена в новата финансова рамка на ЕС (2014-2020 г.) с готови програмни и проектни решения и изградени ефективни и работещи партньорства.

Публикувано в ОПАК. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.