ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ
ОБЩИНА: КУЛА
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.КУЛА КМЕТСТВО: ………………. СЕКЦИЯ № 001
адрес на избирателната секция: ………………………………….

—————————————————-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
—————————————————-
АВРАМ АТАНАСОВ БОРИСЛАВОВ
АЛБЕРТ БУЛИЦОВ СТЕФАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕРИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ГЕРГОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ПАНАЙОТОВ
АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
АНАТОЛИ ПЛАМЕНОВ АТАНАСОВ
АНДРЕЙ МИРОСЛАВОВ ДИМИТРОВ
АНДРЕЙ ПЕТРОВ КОЛЬОВ
АНДРИАН ЦВЕТАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНЕЛИЯ ТОМОВА ГЕОРГИЕВА
АНЕТА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
АНТОН НИКОЛОВ ИЛИЕВ
АСЕН КРАСИМИРОВ БРАТОЕВ
АСЕН РАЧОВ БРЪМБАРОВ
АСЕН ЦАНКОВ МИТОВ
АСЯ ВАНЬОВА ЯНЧЕВА
АТАНАС ИВАНОВ ДИМИТРОВ
БИЛЯНА ИЛИЕВА НЕШЕВА
БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ЦОЛОВА
БИСЕР БОРИСОВ КАЦОВ
БИСЕР СОНЬОВ ТАСКОВ
БИСЕР ТОДОРОВ СТАНКОВ
БИСЕРКА ДИМИТРОВА ВАЧОВА
БЛАГОВЕСТ ЛЮБЕНОВ САВЕВ
БОГДАНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
БОГОМИЛ ЦЕНКОВ ГЕНЧЕВ
БОЖИДАР ИВАНОВ БОЖИНОВ
БОРИС БЕРОВ ПЕТКОВ
БОРИСЛАВ ЖИВКОВ ИЛИЕВ
БОРКА ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА
БОРКА ГЕШОВА ВЪЛОВА
БОРКА НЕДЕЛКОВА ТОДОРОВА
БОРКА ЦОКОВА ЛИЛОВА
ВАЛЕНТИН МИКОВ ВЕЛКОВ
ВАЛЕНТИН НЕНОВ ГЕНОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН РАЙКОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ГЕРГОВА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА БЕЛЕВА
ВАЛЕНТИНА ЦАНОВА БАРАКОВА
ВАЛЕРИ АЛЕКСАНДРОВ ВИДКОВ
ВАЛЕРИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВА МАРИНОВА
ВАЛЯ НЕДЕЛКОВА ПЕКОВА
ВАНКО ВЪЛЧОВ ВЪЛКОВ
ВАНЬО ЖИКОВ МИКОВ
ВАНЬО ЙОТОВ НИНОВ
ВАНЬО ЛИЛОВ ВЪЛОВ
ВАНЯ ЕМИЛОВА ВАНКОВА
ВАНЯ НИКОЛОВА ЙОТОВА
ВАНЯ ЯНКОВА ВЛАДОВА
ВАСИЛ РАДКОВ ХРИСТОВ
ВАСИЛКА МАРИНОВА БАРБУЛОВА
ВАСИЛКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
ВАСКО ИВАНОВ ВАКОВ
ВАСКО ИВАНОВ ВАНКОВ
ВАСКО НАЧОВ ВЪЛОВ
ВАСКО СЕРГЕЕВ РАФАИЛОВ
ВЕЛИАН КРАСИМИРОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВЕЛИМИР СТЕФЧОВ ВЪЛЧЕВ
ВЕЛИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ВЕЛКОВ
ВЕЛИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ВЕЛКОВ
ВЕЛИСЛАВ НЕДЕЛКОВ НЕНКОВ
ВЕЛИЧКО ПЕТРОВ СЛАВНИН
ВЕЛКО ВЪЛКОВ ПЕТРОВ
ВЕЛКО ДОНКОВ ПЕТРОВ
ВЕЛКО ТОДОРОВ ВЕЛКОВ
ВЕНЕЛИН ВЕЛКОВ ИВАНОВ
ВЕНЕТА ВЪЛЧОВА НАЙДЕНОВА
ВЕНЕТА ДАНКОВА МИТЕВА
ВЕНЕТА ПЕТКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВЕНЕТА РАЙКОВА НИКОЛОВА
ВЕНКА ВЪЛЧЕВА ПЕКОВА
ВЕНКА ЦАНКОВА ПЕТКОВА
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЛАЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ ЙОТОВ
ВЕРГИЛ ТОШКОВ ГЕРГОВ
ВЕРГИЛИЯ ИВАНОВА НЕНЧОВА
ВЕСЕЛА ПЕТРОВА НИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРИНОВА ПЕТКОВА
ВЕСЕЛКА МИХАЙЛОВА СТАМЕНОВА
ВЕСЕЛКА НЕДЕЛКОВА МАРКОВА
ВЕСЕЛКА ПЕТРОВА ВЕЛКОВА
ВЕСЕЛКА ПЛАМЕНОВА ВЪЛЧОВА
ВЕСЕЛКА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
ВЕСКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
ВИКТОР МИКОВ ЦАНОВ
ВИКТОР НИКОЛОВ ИВАНОВ
ВИКТОР ЦВЕТКОВ ЦЕНКОВ
ВИКТОР ЦВЕТОМИРОВ ВЕЛКОВ
ВИКТОРИЯ КРАСИМИРОВА НИКОЛОВА
ВИКТОРИЯ ПЕТЬОВА ИЛИЕВА
ВИКТОРИЯ ЦЕКОВА ЙОТОВА
ВИЛИАНА ЦВЕТАНОВА ЦЕКОВА
ВИЛИЗАР НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
ВИЛИЯНА ЙОНЧЕВА ВАНЬОВА
ВИЛКА ЕВТИМОВА ИГНАТОВА
ВИОБРАН КОСОВЛЯНОВИЧ
ВИОЛЕТА ГЕНЧОВА НЕШЕВА
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА МИШОВА
ВИОЛЕТКА ВЕЛКОВА ПЕТКОВА
ВИОЛЕТКА ВЪЛЧЕВА ПЕКОВА
ВИОЛЕТКА ЦВЕТКОВА НЕНОВА
ВИТОМИР ПРЕДОВИЧ
ВЛАДИМИР ВАНЬОВ ПЕТКОВ
ВЛАДИМИР МАРКОВ ЖИВКОВ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПЕТКОВ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ РАЙКОВ
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ВЛАДИМИРА ЦВЕТИМИРОВА ПЕТКОВА
ВЛАДИСЛАВ ВАНЬОВ ЯНЧЕВ
ВЛАДИСЛАВ РАДОСЛАВОВ РАНГЕЛОВ
ВЛАДИСЛАВА НАСКОВА МИТКОВА
ВЪЛА ЦВЕТКОВА ЖИВКОВА
ВЪЛКА МИКОВА ДОБРЕВА
ВЪЛКА ПЕКОВА АНТОВА
ВЪЛКАНА ЦАНОВА НАЙДЕНОВА
ВЪЛЧО НЕНОВ МАТИН
ВЪТКО НЕДЕЛКОВ ЦАНОВ
ГАБРИЕЛА ВЕНЕЛИНОВА ЛАЛОВА
ГАБРИЕЛА МАРТИНОВА ГЕОРГИЕВА
ГАБРИЕЛА ТОДОРОВА ВАНКОВА
ГАЛИМИР ТОШКОВ ГЕРГОВ
ГАЛИНА ВЕЛКОВА ЦАНОВА
ГАЛИНА ИВАНОВА ЦЕНКОВА
ГАЛИНА ИЛИЕВА ГРОМКОВА-НЕШЕВА
ГАЛИНА ЙОРДАНОВА НАНОВА
ГАЛИНА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА
ГАЛИНА МИТКОВА АСЕНОВА
ГАЛИНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ГАЛУНА КРЪСТЕВА ВЕЛКОВА
ГАЛЯ АНТОНОВА ИЛИЕВА
ГАЛЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
ГАЛЯ НЕДЕЛКОВА ВЪТОВА
ГАЛЯ НЕДЕЛЧЕВА ГЕНЧЕВА
ГАЛЯ НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА
ГАЛЯ РУМЕНОВА ПЕТКОВА
ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА КРУЕЗИ
ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА ПЕКОВА
ГАЦА НИНКОВА МАСЛЕНКОВА
ГЕНА ПЪРВАНОВА МИКОВА
ГЕНАДИ ГЕОРГИЕВ ГРУЕВ
ГЕНАДИ НЕНОВ ГЕНЧЕВ
ГЕНАДИ ЦЕНКОВ ГЕНЧЕВ
ГЕНКА РАЙКОВА КЪНЧЕВА
ГЕНКО МИТКОВ НИКОЛОВ
ГЕНКО ЦАНКОВ ИВАНОВ
ГЕНО НЕНОВ ЦАНОВ
ГЕНЧО ЙОНЧЕВ ИВАНОВ
ГЕНЧО НЕДЕЛКОВ КЪНЧОВ
ГЕОРГИ ГЕНАДИЕВ БОНЕВ
ГЕОРГИ ГРУЕВ ЗДРАВКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ РОМИЛОВ НИСТЕРОВ
ГЕРАСИМ АНТОВ ТОШЕВ
ГЕРГАНА САШОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГО ПЕТКОВ ГЕРГОВ
ГИНКА ЛЮБЕНОВА ВАНКОВА
ГОШО ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
ГЪЛАБИНА ВАЛЕНТИНОВА ДОЧЕВА
ГЪЛЪБИН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЪЛЪБИНА ЦАНКОВА ЙОНЧЕВА
ДАНАИЛ ЕМИЛОВ ДИМОВ
ДАНАИЛ ТОНЧЕВ ЛАЛОВ
ДАНИЕЛ ВАНЧОВ ДОЧОВ
ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ДАНИЕЛ ЦАНКОВ НИКОЛОВ
ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА СЕМЕРДЖИЕВА
ДАНИЕЛА ВЪТОВА БОЖИНОВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ЙОТОВА
ДАНИЕЛА КРУМОВА СЛАВЧЕВА
ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА
ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
ДАНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ДАНКА ЦЕНКОВА АНДРЕЕВА
ДАНЧО РОЗЕВ АЛЕКСИЕВ
ДАШО ВЕЛКОВ ПЕТРОВ
ДЕБОРА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
ДЕНИСЛАВ ЦВЕТОЗАРОВ ДОЧКОВ
ДЕНКО ЛОЗАНОВ НЕДЕЛКОВ
ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА КАМЕНОВА
ДЕСИСЛАВА НЕЛЧОВА ТОДОРОВА
ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА КОСТОВА
ДЕЯН ВАЛЕНТИНОВ ДОЧЕВ
ДИАНА ГЕРГОВА ЦОЛОВА
ДИАНА НИКОЛАЕВА ИКОВА
ДИАНА НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА
ДИАНА СТОЯНОВА НАЧЕВА
ДИМИТРИНА ПЕШЕВА ВЛАДИМИРОВА
ДИМИТЪР МИРОСЛАВОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НЕДЕЛКОВ ДОЙКОВ
ДИНКА ЯНКОВА НАЙДЕНОВА
ДОРОТЕЯ ИВАНОВА НЕНОВА
ДОРОТЕЯ ЙОНЧЕВА ЛАЛОВА
ДРАГОМИР БОРИСОВ НЕШЕВ
ДРАГОМИР НИКОЛАЕВ ДОНКОВ
ЕВГЕНИ НЕНОВ ГЕНОВ
ЕВТИМИЯ ЙОНОВА ПЕТКОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНКА ЕКСЕНЧОВА ПЕТРОВА
ЕМИ ЦВЕТАНОВА ВЕЛКОВА
ЕМИЛ ВАНКОВ ИГНАТОВ
ЕМИЛ ПЛАМЕНОВ КОСТОВ
ЕМИЛИЯ БОЖИДАРОВА МИТЕВА
ЕМИЛИЯ ЕВГЕНИЕВА ЙОРДАНОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА
ЖАНА ПЕТКОВА ЖИКОВА
ЖАНЕТА САШОВА ИВАНОВА
ЖИВКО ИЛИЕВ ДОБРЕВ
ЗИНКА ДАНКОВА КОСТОВА
ЗЛАТКА НЕДЕЛКОВА ИВАНОВА
ЗОРНИЦА БОЖИДАРОВА ИВАНОВА
ЗОЯ ТОШКОВА ДАНКОВА
ИВА ЛЮДМИЛОВА МЕТОДИЕВА
ИВАЙЛО БОЖИДАРОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ВЪТКОВ КИРЧОВ
ИВАЙЛО ГЕНКОВ МИТКОВ
ИВАЙЛО ГЕНЧОВ ЙОНЧОВ
ИВАЙЛО МАРТИНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЙЛО НИКОЛОВ АТАНАСОВ
ИВАЙЛО ТОДОРОВ ИЛИЕВ
ИВАЙЛО ЦАНКОВ ЙОНЧЕВ
ИВАЙЛО ЦАНКОВ ЛАЛОВ
ИВАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ВЕЛКОВ НАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
ИВАН МАНЧОВ ИВАНОВ
ИВАН НЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН НЕНЧОВ МИЛАНОВ
ИВАН ЦАНКОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
ИВАНКА АНДРЕЕВА ЗДРАВКОВА
ИВАНКА КАМЕНОВА ИВАНОВА
ИВАНКА НАЙДЕНОВА ТОДОРОВА
ИВАНКА ТАСОВА ДОБРЕВА
ИВО НЕДЕЛКОВ ИЛИЕВ
ИГЛИКА КАМЕНОВА ВАСИЛЕВА
ИГОР МИХАЙЛОВИЧ МЕРКУЛОВ
ИЛИАНА НИНКОВА НИКОЛОВА
ИЛИНКА ВЪЛЧЕВА НАЙДЕНОВА
ИЛИЧ АЛЕКСАНДРОВ ЙОНЧЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА ФИЛИПОВА
ИРИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ИРИНА НАЧЕВА НИНКОВА
ЙОЛИНА МИЛЧОВА ЙОТОВА
ЙОНА МАРИНОВА ЙОТОВА
ЙОНКА МЛАДЕНОВА ЖИКОВА
ЙОНЧО ВАНЬОВ ЛИЛОВ
ЙОНЧО ЛАЛОВ ВЪЛКОВ
ЙОРДАН ВЕЛКОВ НЕНОВ
ЙОРДАН ДОНКОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН НЕДКОВ ПЕТРОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОТОВ
ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНА ПАВЛОВИЧ
ЙОТО НИНОВ ЙОТОВ
ЙОША ВЪКОВА СЛАВНИНА
ЙОШКА НЕНОВА ГЕОРГИЕВА
КАЛИН ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ
КАЛОЯН ТОНЧЕВ ЛАЛОВ
КАЛОЯН ЦАНКОВ ЛАЛОВ
КАМЕЛИЯ ГЕНЧЕВА ЙОНЧЕВА
КАМЕЛИЯ ИВАНОВА НЕНОВА-НЕДЕЛКОВА
КАНА ГЕОРГИЕВА ЛАЛОВА
КАНЮ СТОЯНОВ БЕЛЕВ
КАРАМФИЛКА МАРКОВА ИВАНОВА
КАТА ЛАЛОВА ТОДОРОВА
КАТЯ ИЛИЕВА ПЕТКОВА
КАТЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА
КАТЯ ТОШКОВА НАЙДЕНОВА
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ЦВЕТКОВ
КРАСИМИР КУНЧЕВ СТОЙЧЕВ
КРАСИМИР МИТКОВ ПЕТКОВ
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
КРАСИМИР ПЛАМЕНОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ЦАНКОВ БОГДАНОВ
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ВИДКОВА
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ИГНАТОВА
КРАСИМИРА ИЛИЯНОВА ИЛИЕВА
КРАСИМИРА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
ЛАЗКА ГЕНЧОВА МИРЧЕВА
ЛАЛКО ГАНЧОВ ЛАЛКОВ
ЛАЛКО КЪНЧЕВ ЛАЛОВ
ЛАТИНКА ПЪРВАНОВА ЙОРДАНОВА
ЛИДИЯ ВАЛЕНТИНОВА МИКОВА
ЛИДИЯ КОЛЬОВА ГЕОРГИЕВА
ЛИЛИ ВАСИЛЕВА ВЕЛКОВА
ЛИЛИЯ ВЪЛЧОВА ВЪЛОВА
ЛИЛКА ПЕТКОВА ЖИКОВА
ЛИЛЯНА ГЕРГОВА ПЕТРОВА
ЛИЛЯНА РАЙКОВА ТОДОРОВА
ЛИНКА ИЛИЕВА НИНКОВА
ЛИЧО ВЕЛКОВ ЛИЛОВ
ЛОРА СТАНИСЛАВОВА НЕДЯЛКОВА
ЛЮБЕН КРЪСТОВ СТОЯНОВ
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ЛИЛОВ
ЛЮБОМИР ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБОМИР ЙОНЧЕВ ЛАЛОВ
ЛЮБОМИР СТОЯНОВ ФИЛИПОВ
ЛЮБЧО ЛАЛОВ ИВАНОВ
ЛЮБЧО НИКОЛОВ МИЛАНОВ
ЛЮДМИЛ МЕТОДИЕВ МИХАЙЛОВ
ЛЮДМИЛ ЦАНКОВ ЛАЛОВ
МАРГАРИТА ИВАНОВА ЙОНЧЕВА
МАРГАРИТА НЕДЕЛКОВА ЦЕНОВА
МАРИНКА ВЪРБАНОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ КОСТОВА ВЪЛЧЕВА
МАРИЯ ЛИЛОВА МЛАДЕНОВА
МАРИЯ НАЧОВА ДОЙКОВА
МАРИЯ ФИЛИПОВА ДИЧОВА
МАРИЯН ВАЛЕНТИНОВ МИКОВ
МАРКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛКОВ
МАРТИН ЙОРДАНОВ ДОНКОВ
МАРТИН МИХАИЛОВ ПЕТКОВ
МАТЕЙ САШКОВ ЙОРДАНОВ
МАША НАЧОВА МИЛАНОВА
МАЯ ДАНИЕЛОВА ДОЕВА
МАЯ СЛАВЕЙКОВА АНГЕЛОВА
МИГЛЕНА ПЕРЧОВА РАЙКОВА
МИЛЕН ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ
МИЛЕН ГЕНЧЕВ ЙОНЧЕВ
МИЛЕНА ИВАНОВА ЛАЛОВА
МИЛИЦА ГЕРГОВА ТОДОРОВА
МИЛКА КОЦОВА НИКОЛОВА
МИЛЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
МИЛЧО ЙОТОВ ИВАНОВ
МИЛЧО ЙОТОВ НИНОВ
МИЛЧО СЛАВЧОВ МИТКОВ
МИМИ ВЕЛКОВА ВЪЛЧЕВА
МИРОСЛАВ ВАСКОВ НАЧОВ
МИРОСЛАВ ЛАЛКОВ КЪНЧЕВ
МИРОСЛАВ ПЕТКОВ ВЕЛЬОВ
МИРОСЛАВА ЕМИЛОВА МЛАДЕНОВА
МИТА ВЪЛЧЕВА ГЕНОВА
МИТАНА ДЕКОВА МИЛАНОВА
МИТАНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
МИТАНА СТОЯНОВА ГЕНОВА
МИТАНКА ВЪЛЧОВА ВЪЛОВА
МИТКО НАЧЕВ МИТЕВ
МИТКО ХИЛКОВ АСЕНОВ
МИТО ПЕТКОВ ЦАНОВ
МИХАИЛ ПЕТКОВ НЕДЕЛКОВ
МИХАИЛ ЦАКОВ НАНОВ
МОМЧИЛ КРАСИМИРОВ МИТКОВ
МОМЧИЛ КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ
МОМЧИЛ ПАВЛОВ ИКОВ
МОМЧИЛ ПЕНКОВ ГЕРГОВ
МОМЧИЛ СВЕТОСЛАВОВ МИЛАНОВ
НАДЕЖДА ИЛИЕВА ВЪЛКОВА
НАДКА ВЪЛОВА НАНОВА
НАДКА ИВАНОВА БОНЕВА
НАДКА НИКОЛОВА БЕЛЕВА
НАДКА СТАЙКОВА ВЪЛЧЕВА
НАДЯ НИКОЛАЕВА КАНЕВА
НАДЯ ПЕТКОВА ЛИЛОВА
НАЙДЕН ВЪЛЧКОВ НАЙДЕНОВ
НАЙДЕН КОЧОВ ИВАНОВ
НАСКО ВЪЛЧЕВ НЕНОВ
НАСКО МИТКОВ НАЧЕВ
НАСКО ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ
НАСКО ЯНКОВ ВЛАДОВ
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ХАРАЛАМПИЕВА
НАТАШКА БОРИСОВА ВЕЛКОВА
НАЧКО ПЕТКОВ НАНОВ
НАЧО ЛИЛОВ НАЧОВ
НАЧО НИКОЛАЕВ НАНОВ
НЕВЕНА ВЪТКОВА ЦАНОВА
НЕДЕЛКА ВЕЛКОВА ПЕТКОВА
НЕДЕЛКО МИКОВ ПЕТКОВ
НЕДЕЛЧО ГЕНЧЕВ НЕДЕЛКОВ
НЕДКА БОЧОВА НИКОЛОВА
НЕДКА ВЕЛКОВА ЦАНОВА
НЕДКА НАЙДЕНОВА ГЕРГОВА
НЕДКА САВОВА АВРАМОВА
НЕЗАБРАВКА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА
НЕЛКА ВЪЛЧОВА РАЙКОВА
НЕЛЧО ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ
НЕНАД ИВАНОВ
НЕНКА СТОИЛОВА ЦАНОВА
НЕНО ГЕНЧЕВ ВЕЛКОВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ВАНКОВ НЕШЕВ
НИКОЛАЙ ВАНЧОВ ДОЧЕВ
НИКОЛАЙ ВАНЬОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ВИКТОРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ ЙОНЧЕВ
НИКОЛАЙ ДАШОВ ВЕЛКОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИНКОВ
НИКОЛАЙ КАНЕВ БЕЛЕВ
НИКОЛАЙ НАЧЕВ НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ СТАНКОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ ЦЕНКОВ
НИКОЛИНА ВЕЛКОВА ЦАНОВА
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ПЕКОВА
НИКОЛИНА МАРКОВА ЛАЛОВА
НИНА НЕДЯЛКОВА ВЕЛКОВА
НОРА ПЕНКОВА ГЕРГОВА
НОРА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ОГНЯН БОРИСЛАВОВ СТОЙКОВ
ОЛЕГ КРАСИМИРОВ БРАТОЕВ
ПАВЕЛ ЦВЕТИМИРОВ ПЕТКОВ
ПАРАСКЕВА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ПЕКО ЛАЛОВ ПЕКОВ
ПЕКО НИКОЛОВ ЙОТОВ
ПЕНА ВЕЛКОВА МИКОВА
ПЕНКА МИКОВА НЕНОВА
ПЕНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ПЕНКО ГЕРГОВ ПЕКОВ
ПЕРИСЛАВ ПРАНГАДЖИЕВИЧ
ПЕРКА МИКОВА ЙОТОВА
ПЕРО ВЪЛЧОВ НИКОЛОВ
ПЕРСА ВЪЛЧЕВА ЦЕНКОВА
ПЕТЕР СТОЯНОВ ФИЛИПОВ
ПЕТКО ВЛАДОВ ЯНКОВ
ПЕТКО НИКОЛОВ ВЕЛКОВ
ПЕТРА КРЪСТЕВА ЦОКОВА
ПЕТРА МАРИНОВА НАНОВА
ПЕТРАНА ВЪЛЧОВА ЖИКОВА
ПЕТРАНА ДОНКОВА НИНКОВА
ПЕТРАНА ПЕКОВА ДАНКОВА
ПЕТРАНА СОКОЛОВА БАРАКОВА
ПЕТРАНА ТОШОВА БОГДАНОВА
ПЕТРУНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР ИВАЙЛОВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР МИЛЧОВ ЙОТОВ
ПЕТЪР НАЙДЕНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР РАЙКОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ТОДОРОВ
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ПЛАМЕН АТАНАСОВ ИЛИЕВ
ПЛАМЕН ВАНЬОВ НИКОЛОВ
ПЛАМЕН ВЕЛКОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ЛАЛОВ
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН МИТКОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН МИТОВ ЦАНОВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ ЛИЛОВ
ПЛАМЕН ФИЛИМОНОВ ВЕЛКОВ
ПЛАМЕНА БОРИСОВА ВЪЛЧЕВА
ПЛАМЕНА ЦОКОВА ПЕТРОВА
ПОЛИНА ЕМИЛ ВАНЬОВА
ПРЕСЛАВ АНГЕЛОВ СТАНКОВ
ПРОЛЕТКА ГЕНЧЕВА ЙОНЧЕВА
ПРОЛЕТКА НАЙДЕНОВА ВЪЛЧКОВА
ПРОЛЕТКА ПЕТРОВА ЦЕНКОВА
ПРОЛЕТКА РАЙЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ПЪРВОЛЕТКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
РАДКА ДАНЧОВА МИРЧЕВА
РАДКА СТОЯНОВА ВЕЛКОВА
РАДОСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ РАНГЕЛОВ
РАДОСТИНА ИВАНОВА ВЪТОВА
РАДОСТИНА НАЧКОВА ПЕТКОВА
РАЙКО ИВАНОВ РАЙКОВ
РАЙКО МИКОВ НАЙДЕНОВ
РАЙНА ПЕТРОВА НЕНКОВА
РАЙНА ЦАНОВА АНГЕЛОВА
РАЛИЦА МИТКОВА РАЧОВА
РИЛКА АНТОНОВА НАЙДЕНОВА
РИЛКА РАЙКОВА НАНОВА
РОМИЛ НИСТОРОВ МАРИНОВ
РОСЕН ВАНКОВ ГЕНЧЕВ
РОСЕН ЕМИЛОВ ВАНКОВ
РОСЕН ЕМИЛОВ МЛАДЕНОВ
РОСИЦА ВАНКОВА ЦЕКОВА
РУМЕН ПЕТКОВ ЦЕНКОВ
РУМЕН ПЕТРОВ РАЙКОВ
РУМЕН ЦАНКОВ ВЛАДИМИРОВ
РУМЯНА ДАВИДОВА НАЙДЕНОВА
РУМЯНА КОСТАДИНОВА НЕДЕЛКОВА
РУМЯНА НЕДЕЛКОВА ИЛИЕВА
САШКО ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
САШО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
СВЕТЛА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
СВЕТЛА ХРИСТОВА ВЕЛЬОВА
СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА КОСТОВА
СЕРГЕЙ САШОВ ГЕОРГИЕВ
СИЛВИЯ МИЛЧОВА СЛАВЧЕВА
СИЛВИЯ ТОШЕВА НЕДЕЛКОВА
СИЛВИЯ ЦВЕТАНОВА ВЪЛЧЕВА
СЛАВЕЙ ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
СЛАВЕЙКО АНГЕЛОВ ИГНАТОВ
СЛАВКА ВИДЕНОВА КАМЕНОВА
СНЕЖАНКА ВЕСЕЛИНОВА ЯНКОВА
СНЕЖАНКА ВЪТКОВА ГЕОРГИЕВА
СНЕЖАНКА ЕМИЛОВА ШАЛАМАНОВА
СТАНИСЛАВ НЕДЕЛКОВ СТАМЕНОВ
СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ КРЪСТЕВ
СТЕФАН ЗАХАРИЕВ ПОКРОВНИШКИ
СТЕФАН НАЧЕВ НИКОЛАЕВ
СТОИЛ ЛАЛКОВ ИВАНОВ
СТОЙЧО МАРКОВ НАЙДЕНОВ
СТОЯН ПЕТКОВ ФИЛИПОВ
ТАМАРА НЕЛЧОВА ТОДОРОВА
ТАНЯ ИВАНОВА ТОШЕВА
ТАТЯНА ВОЙНОВА МИТКОВА
ТАТЯНА ВЪТКОВА ПЕКОВА
ТАТЯНА ПЕТРОВА ЛИЛОВА
ТИХОМИР ДАНИЕЛОВ ЦАНКОВ
ТИХОМИР ИЛИЕВ КЪНЧЕВ
ТИХОМИР НАСКОВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР ЦАНКОВ НИКОЛОВ
ТОДОР НАЧОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ПЕРОВ СТАНКОВ
ТОДОР ПЕТКОВ СТОЙКОВ
ТОДОР СТАНКОВ ВЪЛЧОВ
ТОДОРКА ПЕТКОВА ВАНКОВА
ТОТКА ТОДОРОВА ВИКЬОВА
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ДЕМИРОВА
ФИЛИМОН ВЕЛКОВ ЛИЛОВ
ХРИСТО СТОЯНОВ ТОДОРОВ
ЦАНА ВЪЛКОВА МИЦКОВА
ЦАНА ЙОНЧОВА НАЙДЕНОВА
ЦАНИМИР ЛЮДМИЛОВ ЦАНКОВ
ЦАНКА ИВАНОВА БОЕВА
ЦАНКА МИКОВА СЪБЧЕВА
ЦАНКА РАЙКОВА БОНЕВА
ЦАНКО ВЛАДИМИРОВ НАЙДЕНОВ
ЦАНКО ИВАНОВ ЦАНОВ
ЦАНКО ЛАЛОВ БОЕВ
ЦАНКО ПЕТКОВ ЦАКОВ
ЦАНО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ЦАНО ЙОТОВ ВЕЛКОВ
ЦАНО ПЕКОВ ЦАНОВ
ЦАРЕВНА ИВАНОВА ЦАНКОВА
ЦВЕТАН ВЕНКОВ ЦЕКОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ РАЙКОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦОЛОВ
ЦВЕТАНА АСЕНОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНА ДРАГОМИРОВА КРЪСТЕВА
ЦВЕТАНА СТОЙКОВА ЦАНОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ЦВЕТАНКА КОЛЬОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЦВЕТАНКА МИТОВА НАЧОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТЕЛИН ПЪРВАНОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА ОГНЯНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ДАНИЕЛОВА ЦАНКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ДАШОВА ВЕЛКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА МАРИНОВА
ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЕЙКОВА ЦВЕТАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ФИЛИМОНОВА ВЕЛКОВА
ЦВЕТЕЛИНКА НАЧЕВА ВЪТКОВА
ЦВЕТИЗАР НАСКОВ ЯНКОВ
ЦВЕТИМИР ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТИМИР ВЛАДИМИРОВ ВАНЬОВ
ЦВЕТИМИР ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ
ЦВЕТИМИР ПЕТЬОВ ИЛИЕВ
ЦВЕТИМИРА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТКО НИНОВ ЦЕНКОВ
ЦВЕТОЗАР ДОЧКОВ ВЪЛЧЕВ
ЦВЕТОЗАР ИВАЙЛОВ ЛАЛОВ
ЦВЕТОЗАР РУМЕНОВ ВЛАДИМИРОВ
ЦВЕТОМИР АСЕНОВ МИТОВ
ЦВЕТОМИР ВЕЛКОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТОМИР КРАСИМИРОВ ЦАНКОВ
ЦВЕТОМИР ЛЮДМИЛОВ МЕТОДИЕВ
ЦВЕТОМИР НЕДЯЛКОВ ИЛИЕВ
ЦВЕТОМИРА АТАНАСОВА ВАНКОВА
ЦВЕТОМИРА ГОШЕВА НАЙДЕНОВА
ЦВЕТОСЛАВ ЦВЕТОСЛАВОВ БОЖИМИРОВ
ЦЕЦА ЙОРДОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЦЕЦА НЕДЕЛКОВА ЯНКОВА
ЦЕЦА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ЦЕЦКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ЦЕЦКА ПЕНКОВА МИТОВА
ЦЕЦКА ХРИСТОВА ПЕКОВА
ЦЕЦКО НАЧОВ ЦАНКОВ
ЮЛИЯ ИВАНОВА ГУЛЯШКА-ГЕОРГИЕВА
ЯНА ИЛИЕВА КЪНЧЕВА
ЯНАКИ ГЕНЧОВ ЙОНЧЕВ
ЯНКА НАЙДЕНОВА СТОЙКОВА

Кмет/Кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ
ОБЩИНА: КУЛА
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.КУЛА КМЕТСТВО: ………………. СЕКЦИЯ № 002
адрес на избирателната секция: ………………………………….

—————————————————-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
—————————————————-
АГАТА ХАРАЛАМБУС АНДРЕУ
АДРИАНА ЛЮБОВА НЕНОВА
АЛБЕНА ПЕТРОВА ПЪРВАНОВА
АЛЕКСАНДЪР СТАНИСЛАВОВ ХАШЪМОВ
АНГЕЛИНА ТОДОРОВА ВАЧЕВА
АНГЕЛИНА ФЕРДИНАНДОВА ТОШЕВА
АНЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА
АНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИСТЪРОВА
АНЕЛИЯ РАЙКОВА ФОТАКИЕВА
АНКА НИКОЛОВА ГЮРОВА
АННА ЛЕОНИДОВА ЛАВРЕНТИЕВА
АСЕН ПЕНКОВ АСЕНОВ
АСПАРУХ ВЕНЧОВ КОСТОВ
АСЯ ДОЙКОВА ЙОТОВА-СТОЯНОВА
АТАНАС ЦВЕТАНОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА ПЕТРОВА ЦВЕТАНОВА
БИЛЯНА НАСКОВА НИНКОВА
БИСЕР ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ
БИСЕРКА ДАНАИЛОВА СТОЯНОВА
БЛАГА АВРАМОВА МАРКОВА
БЛАГОЙ ЦВЕТАНОВ БЛАГОЕВ
БОРИС ГАЧОВ МИКОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ БРАНКОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ТОШКОВ
БОРИС НЕДЕЛКОВ БОРИСОВ
БОРКА НАНОВА ИВАНОВА
БОЯН НЕДЕЛКОВ ВАНКОВ
БОЯН РАНГЕЛОВ МИШЕВ
БОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГЕНАДИЕВА
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВЪЛЧОВ
ВАЛЕНТИН НАЧОВ ЦЕКОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ЯНКОВ
ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ БЛАГОЕВ
ВАЛЕНТИНА СТОЙКОВА НЕНОВА
ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА СТАМЕНОВА
ВАЛЕНТИНА ЦАНОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИНА ЦАНОВА ПЕТКОВА
ВАЛЕРИ ВИТКОВ СТОЯНОВ
ВАЛЕРИ ГРОЗЕВ ВИКЬОВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЯ ПЕНКОВА ЦАНКОВА
ВАЛЯ ПЪРВАНОВА ЦАНКОВА
ВАНИНА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА
ВАНКА ГЕНОВА ЦАНОВА
ВАНКО ЦАНОВ ВЪТОВ
ВАНЬО ГЕРГОВ МИТОВ
ВАНЬО ЖИКОВ ИВАНОВ
ВАНЬО МИРОСЛАВОВ ВАНЬОВ
ВАНЬО ПЕКОВ ДИМИТРОВ
ВАНЯ МИТКОВА РАКОВА
ВАНЯ МИХАЙЛОВА ВЪРБАНОВА
ВАСИЛ ВЕЛКОВ ВЕЛКОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ МИТОВ ГАНЧЕВ
ВЕЛИМИР ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
ВЕЛИНА ЛЮДМИЛОВА ЙОНЧЕВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ЦОЛОВА
ВЕЛКО АНТОВ ЦАНОВ
ВЕЛКО ВЪЛКОВ НАЧОВ
ВЕЛКО ВЪТКОВ ЦАКОВ
ВЕЛКО ГЕНОВ ТОШОВ
ВЕЛКО ИВАНОВ НИКОЛОВ
ВЕЛКО ЦАНКОВ ВЕЛКОВ
ВЕЛЧО ДИМИТРОВ ГЕНОВ
ВЕНЕЛИН РАНГЕЛОВ МИШЕВ
ВЕНЕТА ЛИЛОВА ПЕКОВА
ВЕНКА ВАНКОВА ЦАНОВА
ВЕНЦИСЛАВ ЖИВКОВ ВЕЛКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ БРАТОЕВ
ВЕНЦИСЛАВА ВАНЬОВА ГЕРГОВА
ВЕНЧО КОСТОВ ВЪЛЧЕВ
ВЕРА ЦВЕТАНОВА ЙОРДАНОВА-ГЕРГОВА
ВЕРГИЛ ВАНЬОВ НЕНОВ
ВЕРГИЛ ИВАНОВ ЙОНЧЕВ
ВЕРКА ДЕНОВА КИРИМОВА
ВЕРКА КОЦОВА ЦАНОВА
ВЕРКА ЛАЛОВА ЦАНОВА
ВЕРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ВЕРКА ТОДОРОВА ЦАНКОВА
ВЕРОНИКА НАСКОВА ПЕТРОВА
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА ЦАНОВА
ВЕСА ИВАНОВА ВИДИНОВА
ВЕСЕЛА ПЕНКОВА НИКОЛОВА
ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ПЕКОВ
ВЕСЕЛИНА НЕНЧОВА МИРЧЕВА
ВЕСЕЛИНА ТОШЕВА НЕНОВА
ВЕСКА ДАНКОВА ИВАНОВА
ВЕСКА НИКОЛОВА ЦАНОВА
ВЕСКО КАМЕНОВ ЦАНОВ
ВИОЛЕТА ГЕНОВА ВЪТКОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ЛАЛОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА МАРИНОВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТКА ГЕРГОВА ЙОЛОВА
ВИОЛЕТКА НЕДКОВА ЦАНОВА
ВИОЛЕТКА ЦЕНКОВА НИСТАРОВА
ВИОЛИНА ИЛИЯНОВА ТОДОРОВА
ВИТКА ПЕКОВА СТОЯНОВА
ВЛАДИМИР ГЕНЧОВ ВЪТОВ
ВЛАДИМИР ДИЧЕВ НЕНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ
ВЛАДИМИР НЕДЕЛКОВ ВЛАДИМИРОВ
ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ВАНЧОВ
ВЛАДИМИР ЦАНКОВ МИТКОВ
ВЛАДИСЛАВ НАСКОВ ВЪЛЧИНОВ
ВЛАДИСЛАВ РАДОСЛАВОВ ПЕТКОВ
ВЛАДИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВЛАДИМИРОВА
ВЛАДКО ДИЧОВ ВЪЛОВ
ВЛАДО МАРЧОВ ВЪЛКОВ
ВОЙЧО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ВОЛОДЯ ВАЛЕРИЕВ ВИТКОВ
ВЪЛКА ИВАНОВА ВЪКОВА
ВЪЛКА КРЪСТОВА ПЕКОВА
ВЪЛКА НАЙДЕНОВА ДОБРЕВА
ВЪЛЧИН НЕНОВ ПЕКОВ
ВЪЛЧО ГЕНОВ МИНКОВ
ВЪТА ДОБРЕВА ГРУЕВА
ВЯРА НАСКОВА НИНКОВА
ГАБРИЕЛА ДАШКОВА НЕДЕЛКОВА
ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА РАКОВА
ГАБРИЕЛА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
ГАБРИЕЛА ЦВЕТАНОВА НЕШЕВА
ГАБРИНА ВЪЛЧИНОВА ПЕКОВА
ГАЛИНА ВЪЛЧОВА ГАНЧЕВА
ГАЛИНА МАРКОВА ПЕТКОВА
ГАЛИНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
ГАЛИНКА МИКОВА МИНКОВА
ГАЛЯ ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА
ГАЛЯ ВОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ГАНА НАНОВА ВЪТОВА
ГАЦА ИВАНОВА ЦОКОВА
ГЕНКО ДИМИТРОВ МЕТОДИЕВ
ГЕОРГИ ВИКТОРОВ ЦВЕТКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛИЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЛЕВЧОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МИРОСЛАВОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ МИТОВ ГЕЛОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГАН ВАНЬОВ ГЕРГОВ
ГЕРГО МИТОВ ЦЕЛОВ
ГИНА ПЕТКОВА ВОЙЧЕВА
ГИНА ХРИСТОВА МАРКОВА
ГИНА ЦАНКОВА МИНКОВА
ГИНКА ТОДОРОВА ВАНКОВА
ГОШО НИНОВ ГЕНЧОВ
ГРУЙО ЦОКОВ ГРУЕВ
ДАНИЕЛ ВЕЛКОВ ВЪЛКОВ
ДАНИЕЛ ГЕНКОВ ДИМИТРОВ
ДАНИЕЛ ЕМИЛОВ ДИЧЕВ
ДАНИЕЛА АНТОВА ТОШЕВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА МИКОВА
ДАНИЕЛА ЙОНЧЕВА НАЧОВА
ДАНИЕЛА ЛАЛКОВА МАНЧЕВА
ДАНИЕЛА НЕДЕЛЧОВА ПЕТРОВА
ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ЛЕВЧЕВА
ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА
ДАНИЕЛКА ПЕТКОВА НЕДЕЛКОВА
ДАНИСЛАВ ЮЛИЕВ ЖОБИЧЕВ
ДАНКА ЙОТОВА ЙОНЧЕВА
ДАНКА ЦОКОВА ВАСИЛЕВА
ДАНКО ИВАНОВ ДАНКОВ
ДАФИНКА ДЕКОВА ДОТОВА
ДАФИНКА ИВАНОВА ЦОЛОВА
ДАФИНКА ТОДОРОВА ГЕНОВА
ДАЯНА ДЕЯНОВА ИВАНОВА
ДЕНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
ДЕНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
ДЕСИСЛАВ ЙОРДАНОВ НЕНОВ
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ЙОНЧЕВА-КАРОВА
ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА
ДЕЯН ИВАНОВ СТАМЕНОВ
ДЕЯН ЙОРДАНОВ РАКОВ
ДЕЯН ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
ДИЛЯНА ЕМИЛОВА ДИЧЕВА
ДИМИТРИНА ВЪТКОВА ВЛАЙКОВА
ДИМИТРИНА ПЕКОВА ЦАНОВА
ДИМИТРИНКА ВЛАДИМИРОВА ЦАНОВА
ДИМИТРИЦА БОРИСОВА ЦАНКОВА
ДИМИТЪР ЙОТОВ ВЕЛКОВ
ДИМИТЪР МИТОВ ВЪКОВ
ДИМИТЪР МИТОВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР ЦАНКОВ ГЕОРГИЕВ
ДИЧО ВЪЛОВ ПЕТКОВ
ДИЧО ЦАНОВ ДИЧОВ
ДИЯНА ЙОРДАНОВА ГАНЧЕВА
ДОБРИН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
ДОБРИН ЦЕНКОВ ВЕЛКОВ
ДОБРИНКА ЦАНКОВА ПЕШЕВА
ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА ДИЧЕВА
ДОЦА ГЕНЧОВА ТИШОВА
ДОЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВСКА
ДРАГОМИР ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ЕВГЕНИЯ СПАСОВА ХАШЪМОВА
ЕЛЕОНОРА ЦОЛОВА МИКОВА
ЕЛЕФТЕРИЯ ФИЛИПОВА ПЕТКОВА
ЕЛИЦА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ДИЧЕВ
ЕМИЛ ПЕТРОВ КОСТОВ
ЖАНА СТЕФАНОВА БОРИСОВА
ЖАННОЕЛ ВАНЬОВ ИВАНОВ
ЖИВКО ВЕЛКОВ ПЕТРОВ
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ЗДРАВКО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
ЗОРНИЦА ЖЕЛЯЗКОВА ЦАНОВА
ЗОРНИЦА ЛАЛОВА ВЪЛЧКОВА
ЗОРНИЦА МИРОСЛАВОВА ПЕТКОВА
ЗОЯ БОРИСОВА ЦАНОВА
ИВАЙЛО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
ИВАЙЛО ГЕНКОВ НИКОЛОВ
ИВАЙЛО ГЕНОВ КАРОВ
ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ИВАЙЛО ЛЮДМИЛОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ЦАНКОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ВЕЛКОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ЦАНКОВ
ИВАН ЙОНЧОВ ЦАНКОВ
ИВАН ЙОТОВ БУЗОВ
ИВАН КИРИЛОВ ЯНКУЛОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ДАВИДОВ
ИВАН ЛАЛОВ НИКОЛОВ
ИВАН МАРКОВ КЪТОВ
ИВАН НИКОЛОВ БРЪНЧЕВ
ИВАН НИКОЛОВ МАРИНОВ
ИВАН НИКОЛОВ МИНКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ПЪРВАНОВ
ИВАН НИНКОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВАН СТАМЕНОВ ДОТОВ
ИВАН ТОШЕВ ГЕРГОВ
ИВАНКА АТАНАСОВА БЕНОВА
ИВАНКА ГРОЗДАНОВА ТОДОРОВА
ИВАНКА КРЪСТОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА МИЛЧОВА СТОЯНОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ДИМОВА
ИВЕЛИН ДИМИТРОВ МИТОВ
ИВЕЛИНА ВАЛЕРИЕВА МЛАДЕНОВА
ИВО ЙОНЧЕВ ИВАНОВ
ИВО ЛАЛОВ ЦАНОВ
ИЗАБЕЛА ЙОРДАНОВА БРАТОЕВА
ИЛЗА ВАСИЛЕВА ЛАЛОВА
ИЛИАНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ МАРИНОВ ПЕТРОВ
ИЛИЯ ЦАНКОВ ДОЧЕВ
ИЛИЯН ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
ИЛИЯНА ВЕЛИЧКОВА БОРИСЛАВОВА
ИЛИЯНА ЦАНОВА ЦАНОВА
ИЛЧО ПЪРВАНОВ ВЪЛЧЕВ
ЙОАНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА
ЙОНКА ИВАНОВА АНДРЕЕВА
ЙОНКА ЛИЛОВА ПЕТРОВА
ЙОНКА МАРКОВА ТОШЕВА
ЙОНКА ТОДОРОВА ЛАЛОВА
ЙОНКО ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ
ЙОНЧО ИВАНОВ ЙОНЧЕВ
ЙОНЧО ЛАЛОВ ЙОНЧОВ
ЙОНЧО ЦОКОВ ЙОНЧЕВ
ЙОРДАН ГЕРГОВ РАКОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ БУЗОВ
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЦАНКОВ
ЙОРДАН НЕНОВ ЙОНЧЕВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ВЪТКОВ
ЙОРДАН СТАНИСЛАВОВ БОРИСОВ
ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЙОНЧЕВ
ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЦАНОВ
ЙОРДАНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА
ЙОРДАНЧО ПЕТКОВ ЙОТОВ
ЙОТО ПЕТРОВ ЙОТОВ
ЙОША МИКОВА ЛИЛОВА
ЙОША ТОДОРОВА НАНОВА
ЙОШКА СТОЯНОВА КЪТОВА
КАЛОЯН КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА ЛАЛОВА
КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА ЦАНКОВА
КАМЕНКА РАНГЕЛОВА ПЕТРОВА
КАНА МЛАДЕНОВА ВЪЛКОВА
КАРАМФИЛА МЛАДЕНОВА МЕТОДИЕВА
КАТЕРИНА ЮЛИЕВА ЖОБИЧЕВА
КАТИНКА ТОШКОВА КРЪСТЕВА
КАТКА РАЙКОВА ГАЧОВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
КАТЯ ЙОШОВА КАМЕНОВА-ЙОРДАНОВА
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КРУМОВ
КРАСИМИР МАТЕЕВ МИНЧЕВ
КРАСИМИРА АСЕНОВА ИВАНОВА
КРАСИМИРА ГЕНЧЕВА ИЛИЕВА
КРЪСТО ГЕОРГИЕВ КЪТОВ
КРЪСТО НИКОЛОВ ИВАНОВ
ЛАЛКО ДАНКОВ БОЕВ
ЛИДИЯ РУМЕНОВА ЙОНЧЕВА
ЛИЛИ НИКОЛАЕВА СПАСОВА
ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИТОВА
ЛИЛЯНА ИГНАТОВА ПЪРВАНОВА
ЛИЛЯНА МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА
ЛИЛЯНА МЛАДЕНОВА ГЕНЧОВА
ЛИЛЯНА НИНОВА ЦАНКОВА
ЛИЛЯНА ПЕТКОВА МИШКОВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ГЕНЧОВА
ЛОЗА КАМЕНОВА ПЕТКОВА
ЛОЗАНА АНТОВА СЪБЕВА
ЛОРА ИВАЙЛОВА ЦАНКОВА
ЛОРА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ЛАЛОВ
ЛЮБЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ЛЮБЕН СТОЯНОВ ЦВЕТКОВ
ЛЮБКА МИТОВА СТЕФАНОВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЛЕВЧЕВ
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ
ЛЮБОМИР ЙОНЧОВ ПУЙКОВ
ЛЮБОМИР ЛОЗАНОВ ЙОРДАНОВ
ЛЮДМИЛ ЙОНЧЕВ ЛАЛОВ
ЛЮДМИЛ ЙОНЧЕВ ЛАЛОВ
ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ ЛИЛОВ
ЛЮДМИЛ ЦАНКОВ ВЪЛЧЕВ
ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ БОЯНОВ
ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА НАНОВА
МАЛВИНА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА
МАЛИНА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА
МАЛИНА ТОШКОВА ГАНЧЕВА
МАНУЕЛА НИКОЛАЕВА МАРКОВА
МАРГАРИТА ВЕЛКОВА ПЕТКОВА
МАРГАРИТА КАТЬОВА НИНКОВА
МАРГАРИТА МИТОВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА НАЧОВА ИВАНОВА
МАРГАРИТА РАНГЕЛОВА КУЗМАНОВА
МАРГАРИТКА СТОЯНОВА МАРКОВА
МАРИЙКА ДАЦКОВА ЦАНКОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЙКА ПЕТКОВА ЦОЛОВА
МАРИЦА ВЕЛКОВА КРЪСТЕВА
МАРИЯ ВЪЛЧКОВА ДОЙКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА МАЖДРАКОВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА НЕНОВА
МАРИЯ СПАСОВА КЪТЕВА
МАРИЯНА ВЪЛЧЕВА МАРКОВА
МАРИЯНА ПЕТРОВА ВЪТКОВА
МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
МАРТИН ВОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
МАРТИН ЙОРДАНОВ МИТОВ
МАРТИН КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
МАРТИН ЛАЛКОВ МИКОВ
МАРТИН ЛЮДМИЛОВ ЙОНЧЕВ
МАРТИН НЕДЕЛКОВ МИКОВ
МАРТИН ПЕНКОВ РАЙКОВ
МАРТИН ПЛАМЕНОВ НАЧОВ
МАРЧО ВЪЛКОВ МАРКОВ
МАТЕЙ МИНЧЕВ МАТЕЕВ
МАТЕЙ МИРОСЛАВОВ МИНЧЕВ
МАЯ ПЕНЬОВА ДОТОВА
МЕТОДИ ИЛИЕВ ИВАНОВ
МИКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
МИЛЕН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
МИЛЕНА ГОШОВА НИНОВА
МИЛЕНА ЙОРДАНЧОВА ПЕТКОВА
МИЛЧО БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
МИЛЧО СТОЯНОВ НИКОЛОВ
МИМИ НАЙДЕНОВА КОЧОВА
МИРЕЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА
МИРЕЛА ЛИЛКОВА НИКОЛОВА
МИРОЛЮБА ГЕОРГИЕВА МИТОВА
МИРОСЛАВ ВАНЬОВ НИСТЪРОВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ МАНЧЕВ
МИРОСЛАВ МАТЕЕВ МИНЧЕВ
МИРОСЛАВ ТОДОРОВ МАРИНОВ
МИРЯНА ЛЮБЕНОВА ВЕЛКОВА
МИТАНА ВАНКОВА ТОШОВА
МИТАНА ВЕЛКОВА ЙОТОВА
МИТАНА ИВАНОВА ДОБРЕВА
МИТАНА ПЕТКОВА РАЙКОВА
МИТАНА ЦВЕТКОВА СТОЯНОВА
МИТКО АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ
МИТКО ДИМИТРОВ МИТКОВ
МИТКО ЖИКОВ СЕРЧОВ
МИТКО ПЕНКОВ МИТОВ
МИТКО СТОЯНОВ НЕДЕЛКОВ
МИТКО ЦАНКОВ МИКОВ
МИТКО ЦВЕТАНОВ БЛАГОЕВ
МОМЧИЛ МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
НАДЕЖДА ЙОНЧОВА НЕНОВА
НАДЕЖДА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
НАДКА ЙОТОВА ГЕНЧЕВА
НАДКА ЙОТОВА ПЕТКОВА
НАДКА КЪНЧОВА ВЪТКОВА
НАДКА МИТКОВА ПЕТКОВА
НАДКА ПЕРОВА ИВАНОВА
НАДКА ПЕТКОВА ГЕНОВА
НАДКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
НАДКА ХРИСТОВА ЙОТОВА
НАДЯ БОРИСЛАВОВА НИКОЛОВА
НАДЯ МИТКОВА ЖИКОВА
НАДЯ ПЕТКОВА ДАНКОВА
НАСКО ВЪЛЧИНОВ НЕНОВ
НАСКО ГЕНЧЕВ ЗАНКОВ
НАСКО НЕНОВ НИНКОВ
НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА ПЕТКОВА
НАТАЛИЯ МИТКОВА МАРИНОВА
НАТАЛИЯ ТОШЕВА ГЕНЧЕВА
НАТАША НЕДЕЛКОВА ТРИФОНОВА
НАЧКО ТОДОРОВ НАЧОВ
НЕВЕН ПЕТРОВ НИКОЛОВ
НЕВЕНА ЦЕКОВА ВЪЛКОВА
НЕВЕНКА КОСТОВА ПЕТРОВА
НЕВЕНКА КРАЧУНОВА ИВАНОВА
НЕГОТИНКА МИТОВА ГАЧЕВА
НЕДЕЛКА ДИМИТРОВА ВЪТКОВА
НЕДЕЛКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
НЕДЕЛКО БОРИСОВ ГАЧЕВ
НЕДЕЛКО МИКОВ ЦАНОВ
НЕДЕЛКО СТОЯНОВ НЕДЕЛКОВ
НЕДЕЛКО ЯНКОВ ЦАНОВ
НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
НЕДКО ХРИСТОВ ГЮРОВ
НЕДЯЛКО АНТОНОВ АНТОНОВ
НЕДЯЛКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
НЕЛКА НЕНОВА ПЕТРОВА
НЕНО ГЕНОВ РАЙКОВ
НЕЮ ЙОРДАНОВ НЕЙЧЕВ
НИКОЛА ВЪТКОВ ВЕЛКОВ
НИКОЛА ПЕНКОВ МИРЧЕВ
НИКОЛАЙ ВАНКОВ ВЕЛКОВ
НИКОЛАЙ ВАНКОВ ЦАКОВ
НИКОЛАЙ ВИКТОРОВ ЦАНКОВ
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
НИКОЛАЙ ДИЧОВ НЕНОВ
НИКОЛАЙ ИВАЙЛОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕДЕЛКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НЕНОВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ МАРТИНОВ НЕДЯЛКОВ
НИКОЛАЙ НЕДЕЛКОВ МИКОВ
НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ НЕЮВ ЙОРДАНОВ
НИКОЛАЙ ПЕНКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЦАНОВ
НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ НАЧОВ
НИКОЛАЙ САШОВ ЦОКОВ
НИКОЛАЙ СПАСОВ ГЕРГОВ
НИКОЛАЙ СТАЙКОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ЦАНКОВ НЕНОВ
НИКОЛАЙЧО МАРКОВ ВЪРБАНОВ
НИКОЛИНА ВАКОВА ДИЧОВА
НИКОЛИНА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА
НИНА ГЕНЧЕВА ЛАЛОВА
НИНА ПЕНКОВА НИНКОВА
НИНО ГОШОВ НИНОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
ПАВЕЛ ЛЮДМИЛОВ ЙОНЧЕВ
ПАВЛИНА ВЕЛКОВА ВЕЛКОВА
ПАВЛИНА СПАСОВА ЛИЛОВА
ПАНЧО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ПАОЛИНА ЛЮБЕНОВА САВЕВА-КУЕРЧА
ПЕКО ЦАНОВ ПЕКОВ
ПЕЛАГИЯ ПЕТРОВА ВИКЬОВА
ПЕНКА ГЕНОВА МИШЕВА
ПЕНКА ДАНКОВА БОЕВА
ПЕНКА МИТОВА ЦАНОВА
ПЕНКА ЦАНКОВА ВЛАДИМИРОВА
ПЕНКО ВАНЬОВ ПЕКОВ
ПЕНКО МИТОВ ГАНЧЕВ
ПЕНКО НИКОЛАЕВ ЙОНЧЕВ
ПЕНКО НИКОЛОВ ВЪТОВ
ПЕНКО НИКОЛОВ МИРЧЕВ
ПЕНКО НИНКОВ ПЕТРОВ
ПЕНКО РАЙКОВ НИСТАРОВ
ПЕНКО РАЙКОВ ПЕТКОВ
ПЕНКО ЦОКОВ ПЕТРОВ
ПЕПИ АНДРЕЕВ КРЪСТЕВ
ПЕРКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
ПЕРО ПЕТКОВ ЦОКОВ
ПЕРСА БОРИСОВА ЛАЛОВА
ПЕТКО ЙОТОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО СЛАВОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО СТОЯНОВ ВЕЛКОВ
ПЕТКО СТОЯНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЯНКОВ ЦАНОВ
ПЕТРАНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ПЕТРАНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ПЕТРАНКА ДОКОВА МАРИНОВА
ПЕТРАНКА КЪНЧЕВА ПЕТКОВА
ПЕТЪР ВЪТКОВ ПУЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ВОЙЧЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КОСТОВ БЕНОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ЦАНОВ
ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЖИКОВ
ПЕТЬО ЙОРДАНЧОВ ПЕТКОВ
ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ПЕТКОВА
ПЕТЯ ИЛИЯНОВА ТОДОРОВА
ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ЦАНОВА
ПЛАМЕН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ВЕЛКОВ НИНКОВ
ПЛАМЕН ВЕНЦЕСЛАВОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ АНДРЕЕВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
ПЛАМЕН НАЧОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
ПЛАМЕНА СТЕФАНОВА ЛАЛОВА
ПЛАМЕНА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
ПЛАМЕНА ТОШКОВА ЙОТОВА
ПЛАМЕНКА ЕВГЕНИЕВА ГЕРГОВА
ПЛАНИМИР ТОШКОВ ПЕТКОВ
ПОЛИНА ХАРАЛАМБОС ХАРАЛАМБУС
ПРОЛЕТКА ВЪТКОВА ВЛАЙКОВА
ПЪРВАН ЦАНКОВ ПЕТРОВ
РАДИСЛАВ НЕНОВ ГЕНОВ
РАДИСЛАВ ЦАНКОВ НЕШЕВ
РАДКА ДИМИТРОВА ДИЧЕВА
РАДКА НЕДЕЛКОВА АНТОВА
РАДОСЛАВ МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВ
РАЙКО ИВАНОВ ФОТАКИЕВ
РАЙНА ВЪЛЧОВА МАТЕЕВА
РАЙНА ПЕКОВА ПАВЛОВА
РАЙНА ПЕТКОВА СТОЙКОВА
РАЙЧО ДАЦЕВ ЦАНОВ
РАШКА КЪНЧОВА ЯНКОВА
РАЯ ДИМИТРОВА БОРИСОВА
РИЛКА ТОДОРОВА ЛИЛОВА
РОЗА НАКОВА ВЪКОВА
РОЗА ЦЕНОВА ДАНКОВА
РОСЕН ВЕЛЧОВ КОЛЧОВ
РОСЕН ЦВЕТАНОВ ПЕКОВ
РОСИЦА БОЯНОВА НИНКОВА
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
РУМЕН ПЕКОВ ЦАНОВ
РУМЯНА ВАНКОВА ГЕОРГИЕВА
РУМЯНА ИВАНОВА ВЪТКОВА
РУМЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
РУМЯНА СЛАВЧЕВА БЛАЖЕВА
РУМЯНА ЦВЕТАНОВА ДАНОВА
САША ГЕОРГИЕВА ДОТОВА
САШКА ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА
САШО ВЕЛКОВ ЙОНЧЕВ
САШО ВЪЛЧЕВ ГЕНОВ
САШО ЦОКОВ ТРИФОНОВ
СВЕТЛА ПЕТРОВА ХАРАЛАМБУС
СВЕТЛАН ПЕТРОВ КОСТОВ
СВЕТЛАНА ТОШОВА СТОЯНОВА
СВЕТОСЛАВ ВЪЛОВ ЙОРДАНОВ
СВЕТОСЛАВ ПАВЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
СВИЛЕНКА ПАНТОВА ЛУНГОВА
СИЙКА ТОДОРОВА ТОШЕВА
СЛАВА ВЕЛЧЕВА ВЪТКОВА
СЛАВКА ДИЧОВА ЛАЛОВА
СЛАВКА ТОШКОВА ВЪЛЧОВА
СЛАВЯНКА ЛОЗАНОВА МИКОВА
СНЕЖАНКА ГЕНОВА ВАСИЛЕВА
СНЕЖАНКА ЖИКОВА АНДРЕЕВА
СНЕЖАНКА РАДОСЛАВОВА АТАНАСОВА
СНЕЖАНКА ТОШЕВА НИКОЛОВА
СНЕЖКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
СНЕЖКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
СОНЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА
СТАМЕН ГАНЧЕВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ КРЪСТОВ ГЕОРГИЕВ
СТАНИСЛАВ МИНЧЕВ ХАШЪМОВ
СТАНКА ВЕЛЧЕВА КОЛЧЕВА
СТАНКА ГЕНЧОВА БОЕВА
СТАНКА ГЕОРГИЕВА МИШЕВА
СТАНКА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
СТАНКА ЦАНОВА ПУЙКОВА
СТЕЛА ВОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФАН ЖИКОВ ТОДОРОВ
СТЕФАН ЛАЛОВ СТЕФАНОВ
СТОЯНКА ЦАНКОВА ВЪТКОВА
ТАНЯ АНГЕЛОВА ЯНКОВА
ТАНЯ ЦВЕТАНОВА ПЕТКОВА
ТАТЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ТАТЯНА СТОЙКОВА ИВАНОВА
ТАТЯНА ЦАКОВА ВЕЛКОВА
ТЕМЕНУЖКА ЦЕКОВА ГРОЗЕВА
ТЕОДОРА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА ПЕПИЕВА АНДРЕЕВА
ТИНКА ЙОРДАНОВА ДИЧОВА
ТИНКА ТОМОВА БОРИСОВА
ТИХОМИР ГЕНКОВ ДОТОВ
ТИХОМИР ИВАНОВ НИКОЛОВ
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ВАНКОВ ТОШЕВ
ТОДОР КАЛЧЕВ ПЕТРОВ
ТОДОР ЛИЛОВ ТОШОВ
ТОДОРА МИЛАНОВА ВЪЛЧЕВА
ТОДОРА НИКОЛОВА ЦАНОВА
ТОДОРКА ЦАНКОВА ВЕЛКОВА
ТОТА ГЕРГОВА НИКОЛОВА
ТОТКА МАРИНОВА ПЪРВАНОВА
ТОТКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ТОТКА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВА
ТОШКО МИЛЬОВ ТОШЕВ
ТОШКО ПЕТКОВ МИКОВ
ТОШКО СТАНКОВ ДОТОВ
ФИЛИМОН АСЕНОВ ФИКОВ
ФИЛИМОН ИВАНОВ МИКОВ
ХРИСТИНА ГЕНОВА ПЕКОВА
ЦАКО ЦВЕТКОВ ЦАКОВ
ЦАНА ВЪЛЧЕВА ЦОКОВА
ЦАНКА СТОЯНОВА ВЪТОВА
ЦАНКО АНТОВ ЦАНОВ
ЦАНКО ВЕЛКОВ ГЕНЧОВ
ЦАНКО ВИКЬОВ ЦАНОВ
ЦАНКО ВЛАДОВ ДИЧОВ
ЦАНКО ГЕОРГИЕВ ЦАНОВ
ЦАНКО ДОБРИНОВ ВЕЛКОВ
ЦАНКО ПЕКОВ ЦАНОВ
ЦАНО ИВАНОВ ПЕТРОВ
ЦАРЕВНА НИКОЛОВА ЯНКУЛОВА
ЦВЕТАН АСЕНОВ ДИЧОВ
ЦВЕТАН АТАНАСОВ НАНОВ
ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН БОЯНОВ ПЕШЕВ
ЦВЕТАН ГАЧОВ ПЕКОВ
ЦВЕТАН ДАНОВ ЦОЛОВ
ЦВЕТАН ЙОНЧЕВ ЛАЛОВ
ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ЦЕКОВ
ЦВЕТАН МИЛЧОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЙОЛОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦОЛОВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ПЕКОВ
ЦВЕТАН ЯНКОВ ЦАНОВ
ЦВЕТАНА ПЕКОВА ВЪЛЧЕВА
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ЦАНКОВА
ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА СЕРЧОВА
ЦВЕТАНА СТОЙКОВА ТОШЕВА
ЦВЕТАНКА СТАНКОВА СТАНОЕВА
ЦВЕТАНКА ЦАНКОВА НЕЙЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА МИТОВА
ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ЦАНКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА РОСЕНОВА ЦВЕТАНОВА
ЦВЕТИНА НИКОЛАЕВА НЕНОВА
ЦВЕТОМИР ВЕЛКОВ ВЕЛКОВ
ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦЕНКА ЦЕНКОВА ВЪЛЧЕВА
ЦЕЦА ВАСИЛЕВА ГЕРГОВА
ЦЕЦА ВЛАДОВА ПЕТРОВА
ЦЕЦА ГЕОРГИЕВА МИТОВА
ЦЕЦА ПЕКОВА БРЪНЧЕВА
ЦЕЦА ПЕКОВА ПЕТКОВА
ЦЕЦА ЯНКОВА КРУМОВА
ЦЕЦКА ЙОНЧЕВА НЕНОВА
ЦЕЦКА МИЛЧОВА СТОЯНОВА
ЦЕЦКА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА
ЦЕЦО ЙОРДАНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦОКО ПЕТРОВ ИЛИЕВ
ЦОЛКА ВЕЛКОВА ПЪРВАНОВА
ЦОНА МАРКОВА ЛИЛОВА
ЮЛИЯ СЕРЬОЖОВА КАЛИНИНА
ЯВОРКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
ЯГОДИНА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
ЯНА ПЕТКОВА БРАНКОВА
ЯНКО ЦАНОВ ЯНКОВ

Кмет/Кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ
ОБЩИНА: КУЛА
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.КУЛА КМЕТСТВО: ………………. СЕКЦИЯ № 003
адрес на избирателната секция: ………………………………….

—————————————————-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
—————————————————-
АДРИЯНА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВЪРБАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТЬОВ АНТОВ
АНА БОРИСОВА МИКОВА
АНАТОЛИ СВЕТОСЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ
АНДРЕЙ МИТКОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ ДАНАИЛОВА АНГЕЛОВА
АНЕТА ПЕТКОВА ГЕНОВА
АНИ ТОШЕВА АНДРЕЕВА
АНКА ИВАНОВА ДЕКОВА
АНТИО НАЙДЕНОВ НЕНОВ
АНТОАНЕТА НЕДЯЛКОВА НЕДКОВА
АСЯ СТАНИСЛАВОВА ГАНЧЕВА
АТАНАС ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
АТАНАС РАЙКОВ ИВАНОВ
БИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ДАНКОВА
БИЛЯНА ВАНКОВА ЦАНОВА
БИСЕР БОРИСОВ БОРДИЯШЕВ
БИСЕР ВАНЬОВ ПЕТКОВ
БИСЕРКА КОЛЬОВА ВЪЛЧЕВА
БЛАГА ВАЛЕРИЕВА ЛОЗАНОВА
БЛАГОВЕСТА ДЕКОВА ВЕЛКОВА
БОЖАНА ГЕНЧЕВА СТАНЕВА
БОЙКА ПЕТКОВА ЦАНОВА
БОЙКО БОЙКОВ ГОЧЕВ
БОЙКО НИКОЛОВ БОЕВ
БОРИС ИВАНОВ ВЪТКОВ
БОРИС ФЕОДОРОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ БОЯНОВ ВЪКОВ
БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ ИЛИЕВ НЕНОВ
БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВА ГОШОВА ИВАНОВА
БОРКА ДОТОВА ВЪЛЧЕВА
БОРКО ДОЙОВ ДЕКОВ
БРАТОЙ КОЛЬОВ ТОШКОВ
БРАТОЙ КРАСИМИРОВ БРАТОЕВ
ВАЛЕНТИН МИТКОВ ВАНКОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ВЪТОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЯНКОВ
ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ МАРКОВ
ВАЛЕНТИНА АСЕНОВА ДОЕВА
ВАЛЕНТИНА ВАНЧЕВА ПЕТРОВА
ВАЛЕНТИНА ВАНЬОВА ПЕТКОВА
ВАЛЕНТИНА ДАШОВА ВЕЛКОВА-ПЕТРОВА
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ВЪЛЧЕВА
ВАЛЕНТИНА МИТОВА МИКОВА
ВАЛЕРИ АНДРЕЕВ МАРКОВ
ВАЛЕРИ ВЪЛОВ ЦАНОВ
ВАЛЕРИ ЛОЗАНОВ МАРКОВ
ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВА ПЕКОВА
ВАЛЕРИЯ БОЯНОВА НИКОЛОВА
ВАЛЯ ВАНЬОВА МАРКОВА
ВАНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ВАНКА ИВАНОВА МИКОВА
ВАНКО НИКОЛОВ ИВАНОВ
ВАНКО ЦАНОВ ИВАНОВ
ВАНЧО ПЕТКОВ ЙОНЧОВ
ВАНЬО АСПАРУХОВ ЯНЧЕВ
ВАНЬО ПЕТКОВ ГЕНОВ
ВАНЬО ПЕТКОВ МИКОВ
ВАНЯ ПЕТКОВА ЦАНОВА
ВАНЯ СТОЙЧЕВА НЕНОВА
ВАСИЛ ПЕТРОВ ВАНКОВ
ВЕЛИЗАР ГЕНАДИЕВ ГЕРГОВ
ВЕЛИКА ПЕТРОВА КУРИЙКОВА
ВЕЛИМИР ПЕРОВ ИВАНОВ
ВЕЛИЧКО МИРОСЛАВОВ СТАНЕВ
ВЕЛЧО ДАНКОВ ВЕЛКОВ
ВЕНЕЛИН КОНОВ ИЛИЕВ
ВЕНЕЛИН ЦВЕТАНОВ ЦАНОВ
ВЕНЕРА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ВЕНКА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА
ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ВЪЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЕРОСАЛИМОВ ПЕТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕНЬОВ ВЪЛЧОВ
ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ ВЪЛКОВ
ВЕСЕЛИН ТАНЕВ ТЕОХАРОВ
ВЕСЕЛКА АСЕНОВА ГЕНЧЕВА
ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА НИНОВА
ВИЛИМИР НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ
ВИОЛЕТА ВЪЛЧЕВА ТОДОРОВА
ВИОЛЕТА ЦАНКОВА ПЕТКОВА
ВИРДЖИНИЯ МАЛИНОВА ВЕЛКОВА
ВИТАЛИ НИКОЛОВ БОЕВ
ВЛАДИМИР АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ВЛАДИМИР БОЙКОВ БОЕВ
ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ НИНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЪТКОВ
ВЛАДИМИР МИЛАНОВ РАШОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ МЛАДЕНОВ
ВЛАДИМИР ЦАНКОВ ЛАЛОВ
ВЛАДИМИР ЦАНОВ ВЕЛКОВ
ВЛАДИМИР ЦЕНОВ ЖИКОВ
ВЛАДИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ ВАНКОВ
ВЛАДИСЛАВ МИЛЧОВ ВЪТКОВ
ВЛАДИСЛАВ МИТКОВ АНДРЕЕВ
ВЛАДИСЛАВ ПЕРОВ ЙОНЧЕВ
ВЛАДКО СТОЯНОВ МАРКОВ
ВЪЛА ДИЧОВА ЦАКОВА
ВЪЛКО МИКОВ ВЪЛКОВ
ВЪЛЧО ВЪЛКОВ ВЪЛЧОВ
ВЪЛЧО КОЛЬОВ ВЪЛЧОВ
ВЪТА ВЕЛКОВА СТОЯНОВА
ГАБРИЕЛА ГОРАНОВА ДИМИТРОВА
ГАБРИЕЛА НЕДЯЛКОВА НЕДКОВА
ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ЦОЛОВА
ГАЛИНА ВЪЛЧЕВА ПЕКОВА
ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
ГАЛИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ГАЛИНА КРЪСТОВА ПЕКОВА
ГАЛИНА РАНГЕЛОВА ЙОНЧЕВА
ГАЛИНА СРЕДКОВА ЙОТОВА
ГАЛИНА ЦАНКОВА ПЕТКОВА
ГАЛИНА ЦАНОВА БОЕВА
ГАЛЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ГАЛЯ ПЕНЧЕВА НЕДКОВА
ГАНА ВЪЛЧОВА ГЕРГОВА
ГАНКА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА
ГЕНА ГЕНЧОВА НЕНОВА
ГЕНА ГОЦОВА СТОЯНОВА
ГЕНА МИКОВА ЛИЛОВА
ГЕНА МИТОВА СТОЙКОВА
ГЕНАДИ НИНКОВ ГЕНЧОВ
ГЕНКО ПЕТКОВ ГАНЧОВ
ГЕНКО ПЕТКОВ ГЕНОВ
ГЕНКО ЦАНКОВ ГЕНОВ
ГЕНО ВЕЛКОВ ГЕНОВ
ГЕНЧО ИВАНОВ ГЕНЧОВ
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ МАНОЙЛОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ
ГЕОРГИ ЙОТОВ ПАНЧОВ
ГЕРГАНА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА
ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ПЕКОВА
ГЕША НЕНОВА ИЛИЕВА
ГИНА КАМЕНОВА ТОНОВА
ГИНКА ВАНЬОВА НИНОВА
ГОРАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
ГОРАН ТОДОРОВ ГОРАНОВ
ГОШО ИВАНОВ ПЕРКОВ
ГРОЗДАНА ЦАКОВА ДАЧОВА
ГЪЛЪБИН КРАСИМИРОВ ГАНЧЕВ
ДАНА ВЪТОВА ЦОЛОВА
ДАНА ДАНКОВА ПАВКОВА
ДАНАИЛ НЕДЕЛКОВ ПЕТКОВ
ДАНИЕЛ БОРКОВ ДОЙОВ
ДАНИЕЛ ДОЕВ ДЕКОВ
ДАНИЕЛ ЦАНКОВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
ДАНИЕЛА ВАНКОВА ЦАНОВА
ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА МАРКОВИЧ
ДАНИЕЛА ГЕНКОВА ПЕТКОВА
ДАНИЕЛА ЦАНКОВА ПЕТКОВА
ДАНО ЦОЛОВ СТОЯНОВ
ДАФИНКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА
ДЕНКА АНГЕЛОВА НИНОВА
ДЕСИСЛАВ МИТКОВ ВЪЛЧЕВ
ДЕСИСЛАВА ТАСКОВА ТРИФОНОВА
ДЕЯН ТИХОМИРОВ ЛОЗАНОВ
ДИАНА ВЛАДИМИРОВА ВЕЛКОВА
ДИАНА ЙОНЧЕВА ДЕКОВА
ДИЛЯН ВАЛЕРИЕВ ВЪЛОВ
ДИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА
ДИМИТРИНКА ГОРАНОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПЪРВАНОВ
ДИМО НЕДЕЛКОВ ЦАНОВ
ДОБРИН БОРИСОВ МАРКОВ
ДОБРИНКА МИТОВА МИЛЬОВА
ДОБРОМИР ЦВЕТАНОВ НЕДЕЛКОВ
ДОЙКО ЙОТОВ ДОЕВ
ЕЛКА ЗВЕЗДАНОВА ИВАНОВА
ЕЛКА МАРИНОВА ИВАНОВА
ЕМИЛ ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ
ЕМИЛ ПЪРВАНОВ СПАСОВ
ЕМИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ЗАПРЕВА
ЕМИЛИЯ МИТКОВА ВЪЛЧЕВА
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ВЪЛКОВА
ЖАНА НИКОЛОВА СТОЙКОВА
ЖАНКА ПЕТРОВА ЖИКОВА
ЖИВКО ВЕЛКОВ МИКОВ
ЖИВОДАР ВЛАДИМИРОВ МИЛАНОВ
ЖИВОДАР ЦВЕТАНОВ ЖИВКОВ
ЗЛАТКА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА
ЗОРКА КРУМОВА КОЛЕВА
ЗОРНИЦА ВАЛЕНТИНОВА МЕТОДИЕВА
ЗОЯ КАМЕНОВА МАРКОВА
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ
ИВАЙЛО ТОШКОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ЮРИЕВ ЙОРДАНОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
ИВАН АНДРЕЕВ НЕНОВ
ИВАН БОЧОВ ЛАЛОВ
ИВАН ВЪРБАНОВ ВАСИЛЕВ
ИВАН ВЪРБАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ВЪТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕНЧОВ ИВАНОВ
ИВАН ИЛИЕВ ХРИСТОВ
ИВАН НЕДЕЛКОВ МИКОВ
ИВАН ЦАНКОВ ИВАНОВ
ИВАНКА БОРИСОВА ГЕНОВА
ИВАНКА ВЪЛЧОВА ИВАНОВА
ИВАНКА ДАМЯНОВА ТОШКОВА
ИВАНКА МИТОВА ЦАНОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА БОЧОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ИВАНКА ЦАНОВА ГРУЕВА
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА СТОЙКОВА
ИВЕЛИНА КРУМОВА ПЕТРОВА
ИВЕТА ГОШОВА ИВАНОВА
ИВОНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ИГЛИКА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА
ИГНАТ НИКОЛОВ ИГНАТОВ
ИЗАБЕЛА ВЪЛЧОВА ГРУЕВА
ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯНА ЖИВКОВА ЯНКОВА
ИЛИЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ИРЕНА ХРИСТОВА СТАНКОВА
ИРИНА БОРИСЛАВОВА ИЛИЕВА
ЙОАНА КРУМОВА ИВАНОВА
ЙОАНА ПЕТЬОВА АНТОВА
ЙОВКА ЦВЕТАНОВА ЦЕНКОВА
ЙОЛИНА СТАНИСЛАВОВА ГАНЧЕВА
ЙОЛИНДА ПЕТРОВА ВАНКОВА
ЙОНКА ГЕНЧОВА ВЪЛОВА
ЙОНКА КОЦОВА ПЕТКОВА
ЙОНКА МАРИНОВА ХРИСТОВА
ЙОНКА МИЛАНОВА СТОЙКОВА
ЙОНКА МИТОВА ЙОНЧЕВА
ЙОНКА ТОДОРОВА АНДРЕЕВА
ЙОНЧО НЕНОВ ВЪЛЧОВ
ЙОРДАН ГЕНЧОВ ЙОТОВ
ЙОРДАН ГРУЕВ ТОНОВ
ЙОРДАН ДАНОВ ЦОЛОВ
ЙОРДАН НЕДЕЛКОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ЙОНЧЕВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ЙОРДАН ЦОКОВ ЙОТОВ
ЙОРДАНА МЛАДЕНОВА ЦЕНОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОТОВА
ЙОШО КАМЕНОВ ДЕКОВ
КАЛИН ЖИВКОВ ПЕТКОВ
КАМЕЛИЯ ЛАЛКОВА СЛАВКОВА
КАТКА ВЪЛЧОВА ЙОНЧЕВА
КАТКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
КИРА ВЕЛКОВА НИКОЛОВА
КИРИЛ МАРИНОВ НЕНЧЕВ
КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ
КИРИЛКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
КОЛЬО ВЪЛЧОВ КОЛЬОВ
КОРНЕЛИЯ ВЕЛКОВА ИВАНОВА
КРАСИМИР БРАТОЕВ ТОШКОВ
КРАСИМИР ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ ЦЕНОВ
КРАСИМИР ГАНЧОВ ЦОКОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ ЦАКОВ
КРАСИМИР НЕДЕЛКОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ БЕЧОВ
КРАСИМИРА МИКОВА МАРКОВА
КРАСИМИРА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА
КРАСИМИРА РАЙКОВА ГЕРГОВА
КРИСТИНА ДОБРИНОВА ВАНКОВА
КРУМ ПЕТРОВ МИТОВ
КЪНА ПЕТКОВА КРЪСТЕВА
КЪНЧО ГЕОРГИЕВ ЙОТОВ
ЛАРИСА ВОЛОДИЕВА ИЛИЕВА
ЛИЛИЯ ГЕНЧЕВА ИВАНОВА
ЛИЛКА ПЕКОВА ВЪЛЧЕВА
ЛИЛЯНА ДОКОВА ЯНКОВА
ЛИЛЯНА КЪНЧЕВА ПАНЧЕВА
ЛОРА ЮРИЕВА ЙОРДАНОВА
ЛЮБЕН ГЕНЧОВ ЛИЛОВ
ЛЮБКА ЙОНЧЕВА ГЕНОВА
ЛЮДМИЛ ВАНКОВ НИКОЛОВ
ЛЮДМИЛ ТИХОМИРОВ ЛОЗАНОВ
ЛЮДМИЛ ЦАНКОВ ЛАЛОВ
ЛЮДМИЛА ПЕПЕВА НИКОЛОВА
МАЛИН ВЕЛКОВ ДАНКОВ
МАЛИНКА ГЕРГОВА ЖИВКОВА
МАРА ИЛИЕВА ГЕНЧОВА
МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА РАДУЛОВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА
МАРГАРИТА ВЕСЕЛИНОВА ГЕНОВА
МАРГАРИТА ЛИЛКОВА ВЪЛЧЕВА
МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЛИЛОВА
МАРИАНА ВЕНЧОВА КОСТОВА
МАРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА ЛОЗАНОВА
МАРИЙКА СТОЯНОВА ТОШЕВА
МАРИО РУМЕНОВ МИКОВ
МАРИЯ БОРКОВА ДОЙОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЙОНЧЕВА
МАРИЯН КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯНА ЦАНКОВА ВАСИЛЕВА
МАРТИН НЕДЕЛКОВ МАРКОВ
МАРТИН НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ
МАРУСЯ НИКОЛАЕВА ГЕНЧЕВА
МАША РАНГЕЛОВА СТОЯНОВА
МАЯ ЙОНЧЕВА ИВАНОВА
МАЯ КРАСИМИРОВА ГАНЧЕВА
МЕТОДИ МЛАДЕНОВ ЦВЕТКОВ
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА САШОВА
МИГЛЕНА БРАТОЕВА КОЛЬОВА
МИКО ПЕТКОВ ЙОНЧЕВ
МИЛЕНА НИКОЛАЕВА ДУСМАНОПУЛУ
МИЛКА ВАНКОВА СЛАВКОВА
МИЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА
МИЛКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
МИЛЧО АТАНАСОВ ВЕЛКОВ
МИЛЧО НИКОЛОВ КАМЕНОВ
МИМИ ГЕРГОВА ГЕНЧОВА
МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ МИТКОВ
МИРОСЛАВ ВАНЬОВ ПЕТКОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ МЛАДЕНОВ
МИРОСЛАВ РАЙКОВ ФОТАКИЕВ
МИТАНА НЕДЕЛКОВА ДУШАНОВА
МИТАНА НЕДЕЛКОВА ЦАКОВА
МИТКА НЕШОВА ТОНОВА
МИТКО АНДРЕЕВ МИТОВ
МИТКО ВАНКОВ ДОЧОВ
МИТКО ВЪЛЧОВ КОЛЬОВ
МИТКО ГЕНЧОВ МИЛЬОВ
МИТКО НИНОВ ПЕТРОВ
МИШКО ИВАНОВ МИКОВ
МЛАДЕН ЦЕНОВ ВЪЛЧЕВ
НАДЕЖДА БОЙКОВА БОЕВА
НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВА ПАВЛОВА
НАДЕЖДА ВЕЛКОВА ЦАНКОВА
НАДЕЖДА ЦАНОВА ВИДЕНОВА
НАДКА ТОДОРОВА БОЯДЖИЙСКА
НАДЯ ЕРУСАЛИМОВА ПЕТРОВА
НАДЯ ЛАЛКОВА ТОШКОВА
НАСКО РАЙКОВ ЯНКОВ
НАТАЛИЯ ЙОРДАНОВА БОЕВА
НЕДЕЛКА ДОТОВА МИТОВА
НЕДЕЛКА ЛАЛОВА МИКОВА
НЕДЕЛКО ВЕЛКОВ ПЕКОВ
НЕДЕЛКО ЙОРДАНОВ НЕДЕЛКОВ
НЕДЕЛКО РАЙКОВ ИВАНОВ
НЕДЕЛКО ЦОКОВ ВЕЛКОВ
НЕДКА СТЕФАНОВА ЙОТОВА
НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ НЕДКОВ
НЕЗАБРАВКА ИЛИЕВА НИНОВА
НЕЗАБРАВКА ЙОНЧЕВА НЕНОВА
НЕЛИ ГЕНКОВА ЙОНЧЕВА
НЕЛИ ЛЮДМИЛОВА АТАНАСОВА
НЕНКА ИВАНОВА ЙОТКОВА
НЕНКА ЦАНКОВА ПЕТРОВА
НЕНЧО ВИТКОВ ГЕРГОВ
НИКОЛА ПЕТКОВ ДЕКОВ
НИКОЛА ПЕТКОВ СТОЙКОВ
НИКОЛАЙ ВЪЛКОВ НИНОВ
НИКОЛАЙ ГЕНАДИЕВ НИНКОВ
НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ПЪРВАНОВ
НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ МОНЕВ
НИКОЛАЙ ЙОНЧЕВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ЛИЛОВ НЕДЕЛКОВ
НИКОЛАЙ МИТКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ МИТОВ ПАНОВ
НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ПЕКОВ ЦАНКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЦОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ ВЕЛКОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛЕТА БОРИСОВА БОРИЛОВА
НИКОЛИНА НИНКОВА ТОШЕВА
НИКОЛИНА ПЕТКОВА ВЕЛКОВА
НИКОЛИНА СТОЙКОВА ДИКОВА
НИНКО ГЕНЧОВ МИТКОВ
ПАВЛИНА КОЛЬОВА ВЪТКОВА
ПАВЛИНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
ПАВЛИНА ПЕТРОВА РАШЕВА
ПАВЛИНКА ДОТОВА ИВАНОВА-ВЪТОВА
ПАНТО АГАПИЕВ ТОШЕВ
ПАРИЗИАНА ЛАЛКОВА ПЕКОВА-ДАНКОВА
ПЕКО ЦВЕТАНОВ ПЕКОВ
ПЕНА ВЕЛКОВА ГЕРГАНОВА
ПЕНА ВЪТОВА НИКОЛОВА
ПЕНА ЦЕКОВА ИВАНОВА
ПЕНА ЦОКОВА НИКОЛОВА
ПЕНКА БОЧОВА МИРЧОВА
ПЕНКА ИВАНОВА ГЕНОВА
ПЕНКА МИКОВА СТОЙКОВА
ПЕНКА ПЕТКОВА ДАВИДОВА
ПЕНКА СТОЙКОВА ГЕНОВА
ПЕНКА ЦАНОВА ИВАНОВА
ПЕНКО ВИТАЛИЕВ БОЕВ
ПЕНКО ГЕОРГИЕВ МАНОЙЛОВ
ПЕНКО ДИМОВ НЕДЕЛКОВ
ПЕНКО КОСТАДИНОВ ДАВИДОВ
ПЕНКО ЦАНКОВ ПЕТКОВ
ПЕПИ НИКОЛОВ МАРКОВ
ПЕРКА ПУЕВА ЦОКОВА
ПЕРСА ЙОТОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТКО ВЕЛКОВ ГЕНОВ
ПЕТКО ВЪТОВ ГЕНЧОВ
ПЕТРАНА ВЪЛЧОВА ПЕТРОВА
ПЕТРАНА ВЪТКОВА ИВАНОВА
ПЕТРАНА КЪНЧОВА АЛЕКСАНДРОВА
ПЕТРАНА НЕДЕЛКОВА ПЕТКОВА
ПЕТРАНА НИКОЛОВА НЕНОВА
ПЕТРАНА ЦАНОВА ИЛИЕВА
ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
ПЕТРАНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
ПЕТЪР ВАНКОВ ДАНКОВ
ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ВЕЛКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ГЕНКОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ТАСКОВ ТРИФОНОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ГОРАНОВ
ПЕТЬО АНТОВ ПЕКОВ
ПЕТЯ ВЕЛИМИРОВА ПЕРОВА
ПЕТЯ ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
ПЕТЯ НАСКОВА РАЙКОВА
ПЕТЯ ПЕТКОВА КАЛЧЕВА
ПЛАМЕН ВАНЬОВ ВЕЛКОВ
ПЛАМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ГЕНАДИЕВ НИНКОВ
ПЛАМЕН ЖИВОДАРОВ ЦВЕТАНОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ КОСТОВ
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ДАНОВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ПЕКОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПАНКОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ АТАНАСОВ
ПЛАМЕНА ВЪТКОВА ПЕКОВА
ПЛАМЕНА ДАНЧОВА НИКОЛОВА
ПЛАМЕНА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА
ПЛАМЕНКА НАЙДЕНОВА БОЕВА
ПЛАМЕНКА НЕНЧОВА СПАСОВА
ПОЛЯ ПЛАМЕНОВА ЙОРДАНОВА
ПРОЛЕТКА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА
ПРОЛЕТКА ГЕНКОВА ПЕТКОВА
ПРОЛЕТКА ДАШОВА ВЕЛКОВА
ПРОЛЕТКА РАЙКОВА МЛАДЕНОВА
ПРОЛЕТКА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА
ПЪРВАН СПАСОВ ИВАНОВ
РАДИЛЕНА НИКОЛАЕВА МИТКОВА
РАДКА ВАНКОВА ПЕТРОВА
РАДКА ВЪЛЧОВА НИКОЛОВА
РАДКА ВЪТКОВА ИВАНОВА
РАДКА ГЕНОВА АНТОВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА
РАДКА ПЕЕВА НИКОЛОВА
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
РАДОСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА
РАДОСЛАВА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
РАДОСТИНА СЛАВЧОВА ХРИСТОВА
РАДОСТИНА ЦВЕТИМИРОВА РАЙКОВА
РАЙКО НИКОЛОВ ИВАНОВ
РАЙНА ГЕНОВА ДОТОВА
РАЙНА ГЕНОВА ИВАНОВА
РАЙНА ЛАЛОВА ИВАНОВА
РАЙНА ЦАНОВА ГЕНОВА
РОЗА МИТКОВА ДЕКОВА
РОСИЦА РАЙКОВА ЦВЕТКОВА
РОСИЦА СТОЯНОВА ЛАЛОВА
РУМЕН АТАНАСОВ ИВАНОВ
РУМЕН ВАЛЕНТИНОВ МЕТОДИЕВ
РУМЕН ВЪТОВ НИКОЛОВ
РУМЕН ГЕНЧОВ ВЪЛЧОВ
РУМЕН МИКОВ ВЪЛЧЕВ
РУМЕН МИТКОВ ВЪЛЧЕВ
РУМЕН СТАНКОВ СТАНКОВ
РУМЕНКА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
РУМЯНА ИЛИЕВА ПЕКОВА
РУМЯНА МЛАДЕНОВА НЕНЧЕВА
САШКА ДИМИТРОВА НЕДЕЛКОВА
САШКА ТОДОРОВА ПЕРКОВА
САШО АНГЕЛОВ РАНГЕЛОВ
САШО ЦАНКОВ ЦОКОВ
САШО ЦВЕТАНОВ СТОЯНОВ
СВЕТЛОМИР МИШЕВ ИВАНОВ
СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ
СВЕТОСЛАВ ВИДЕНОВ ТОДОРОВ
СВЕТОСЛАВ ФЕОДОРОВ БОРИСОВ
СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА
СИЛВИЯ ПЕТРОВА ЦОКОВА
СИЛВИЯ СТЕФАНОВА НИНОВА
СЛАВИ ВЕНЕЛИНОВ ЦВЕТАНОВ
СЛАВКА АНДРЕЕВА ЦАНОВА
СЛАВКА ЛАЛОВА ТОШЕВА
СЛАВКА РАНГЕЛОВА ДОЧЕВА
СЛАВКА ЦОЦОВА ЦОЛОВА
СНЕЖАНКА КАМЕНОВА ЖИКОВА
СТАМЕН БОРИСОВ ДУРОВ
СТАНИСЛАВ ВЕЛКОВ СЛАВОВ
СТАНИСЛАВ ГАНЧОВ ЦОКОВ
СТАНИСЛАВ ЯНКОВ СТОЯНОВ
СТАНКА ЦОКОВА ИВАНОВА
СТЕФАН ЙОРДАНОВ ГРУЕВ
СТЕФАН НИНОВ ПЕТКОВ
СТИЛИЯН СТАНИСЛАВОВ СТОЙКОВ
СТОЙКО НАНОВ СТОЙКОВ
СТОЯН ВАНЧОВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ТАТЯНА ГЕНКОВА ВЕЛКОВА
ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА ГАНЧЕВА
ТАТЯНА ПЕНКОВА ЦАНОВА
ТАТЯНА ПЕТКОВА ГЕНЧЕВА
ТАЦА НЕНОВА СТОЙКОВА
ТЕМЕНУЖКА ГОЧОВА ДЕКОВА
ТИХОМИР ИВАНОВ НЕДЕЛКОВ
ТИХОМИР ЛОЗАНОВ НИКОЛОВ
ТИХОМИР НЕДЕЛКОВ КРЪСТЕВ
ТОДОР МЕТОДИЕВ ПЕТКОВ
ТОДОРКА ЦОКОВА СТАНЕВА
ТОТА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА
ТОТКА ВЕЛЬОВА ВАСИЛОВСКА
ТОТКА ЙОНЧОВА МИКОВА
ФЕОДОР БОРИСОВ ГЕНОВ
ХРИСТИНА КИРИЛОВА ХРИСТОВА
ЦАНА МАРКОВА ИВАНОВА
ЦАНА СТАЙКОВА ПЕТКОВА
ЦАНКА АНГЕЛОВА МИКОВА
ЦАНКА ВЪЛОВА ВЪЛКОВА
ЦАНКА ИГНАТОВА ДОТОВА
ЦАНКА СТОЙКОВА ЦВЕТКОВА
ЦАНКО ЛАЛОВ ВЪЛЧЕВ
ЦАНКО ЦОКОВ ДИКОВ
ЦАНО ГЕНОВ ЦАНОВ
ЦАНО НЕДЕЛКОВ СТОЯНОВ
ЦВЕТАН БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ
ЦВЕТАН ВЕНЕЛИНОВ ЦАНОВ
ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ПЕКОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТАН СТОЯНОВ ЦАНОВ
ЦВЕТАНА ГЕШОВА СТОЯНОВА
ЦВЕТАНА ЙОНЧЕВА МИТКОВА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ГЕНЧЕВА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА КОЛЬОВА
ЦВЕТАНКА ВЕЛКОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА МИТОВА ИВАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЖИВОДАРОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ВЪТОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕКОВА ЦВЕТАНОВА
ЦВЕТИМИР ГОРАНОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТИМИР РАЙКОВ ЯНКОВ
ЦВЕТИМИРА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТОЗАР МИЛЧОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ АНДРЕЕВ
ЦВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ВАНКОВ
ЦЕКО СТОЙКОВ ВАСИЛОВ
ЦЕНКА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА
ЦЕЦА АЛЕКСАНДРОВА ЦОКОВА
ЦЕЦА НАЙДЕНОВА ПЕКОВА
ЦЕЦА НЕНКОВА ВЪЛЧЕВА
ЦЕЦКА ВАНКОВА МИТОВА
ЦЕЦКА ВЛАДИМИРОВА ЦАНОВА
ЦЕЦКА ИВАНОВА МИРЧЕВА
ЦЕЦКО ГАНЧОВ ЦОКОВ
ЦОКО ЙОТОВ ЦОКОВ
ЦОНА СТОЯНОВА ЦЕНОВА
ЮРИЙ ЙОРДАНОВ ТОШКОВ

Кмет/Кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ
ОБЩИНА: КУЛА
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.КУЛА КМЕТСТВО: ………………. СЕКЦИЯ № 004
адрес на избирателната секция: ………………………………….

—————————————————-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
—————————————————-
АВГУСТИН ВЕЛЧОВ КОЛЧОВ
АДРИАНА ЕМИЛОВА ВЕЛКОВА
АДРИАНА ПЕТКОВА ПЕКОВА
АЛЕКСАНДЪР БРАНИСЛАВОВ СТОЯНОВИЧ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ НАНОВ
АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ ЛОЗАНОВ
АНГЕЛ СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ
АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
АНДРЕЙ НИКОЛОВ ВАНКОВ
АНЕЛИЯ ВЕЛИСЛАВОВА НЕДЕЛКОВА
АНКА ВИНКОВА ВАНКОВА
АНКА ЙОЛОВА ГЕНЧЕВА
АНТОАНЕТ НЕЛЧОВА АСЕНОВА
АНТОН ВАНКОВ ГЕРГАНОВ
АНТОН ВЕЛКОВ МИКОВ
АНТОНИЯ ПЕНКОВА ИВАНОВА
АСЕН МИКОВ НЕДЕЛКОВ
АСЯ ГЕОРГИЕВА АСПАРУХОВА
БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДОТОВА
БИСЕР ЙОРДАНОВ СЛАВЧЕВ
БИСЕРКА МАРКОВА ТОДОРОВА
БЛАЖА ЗАРКОВ
БОРИСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТКОВ
БОРКА НЕНОВА ИВАНОВА
БОРКА ЦАНОВА ВАНКОВА
БОРЯНА ИВАНОВА ВИКЬОВА
БОЯН РАЙКОВ ПУЙОВ
БОЯНКА НИКОЛОВА ЦАНОВА
ВАЛЕНТИН АНТОНОВ ВАНКОВ
ВАЛЕНТИН ВАНКОВ ВЕЛКОВ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ВАЛЕНТИН ГОШОВ ВЕЛКОВ
ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ЦОКОВ
ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ИЛИЕВ
ВАЛЕНТИН МИКОВ ПЕТКОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ДОТОВ
ВАЛЕНТИН ЦАНОВ ЗДРАВКОВ
ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
ВАЛЕНТИНА КЪНЧЕВА ШУМАН
ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
ВАЛЕРИ АНТОВ ПЕКОВ
ВАЛЕРИ МИКОВ ВЪТОВ
ВАЛЕРИ НЕНОВ ВЪЛКОВ
ВАЛЕРИЯ МАРТИНОВА ЛОЗАНОВА
ВАЛЯ ИВАНОВА ДЕКОВА
ВАНКА ВЪТКОВА ДОТОВА
ВАНКА ВЪТОВА ДУШАНОВА
ВАНКА ДАЦЕВА ИВАНОВА
ВАНКА МИКОВА МИКОВА
ВАНКА СТОЙКОВА СТЕФАНОВА
ВАНКО РАЙКОВ ВАНКОВ
ВАНЧО ЦЕКОВ ПЕКОВ
ВАНЬО ВИНКОВ ВАНКОВ
ВАНЬО ВЪЛЧКОВ НЕДЕЛКОВ
ВАНЬО ГЕОРГИЕВ НЕДКОВ
ВАНЬО ДОКОВ ВАНКОВ
ВАНЬО МИКОВ ИВАНОВ
ВАНЬО НЕДЕЛКОВ ЙОТКОВ
ВАНЬО НИКОЛОВ НЕДЕЛКОВ
ВАНЬО НИСТАРОВ ПЕТКОВ
ВАНЮША СЛАВЧОВА КОЦОВА
ВАНЯ ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
ВАСИЛ МИГЛЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАСИЛ СТАНЧОВ ПАНЧЕВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ГЕРГОВ
ВАСИЛКА ПЕТРОВА ВАНКОВА
ВЕЛА ГЕНЧОВА ДАНЧОВА
ВЕЛА СТОЙКОВА КАЛЧЕВА
ВЕЛИЗАР ПЕТКОВ НИНОВ
ВЕЛИНА ЦАНКОВА КАМЕНОВА
ВЕЛИСЛАВ ЦАНКОВ ДАНКОВ
ВЕЛКО ДАНКОВ БОЧОВ
ВЕЛКО ЦАНОВ ВИКЬОВ
ВЕНЕЛИН ЦВЕТАНОВ ВЪЛЧЕВ
ВЕНЕТА БОРИСОВА ПЕТКОВА
ВЕНЕТА ВЪЛКОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНКА ХРИСТОВА НАЙДЕНОВА
ВЕНЦИСЛАВ НАЧКОВ ВЕЛКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ МИКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ВАНЬОВ
ВЕРА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ВЕРА СЛАВЧОВА СЛАВЧОВА
ВЕРКА ВАСИЛОВА СТОЯНОВА
ВЕРКА ТОДОРОВА ГОРАНОВА
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИЛЬОВ
ВЕСЕЛИНА РАНГЕЛОВА КОЛЬОВА
ВЕСЕЛКА ГЕРГОВА МИКОВА
ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ДОЧЕВА
ВЕСЕЛКА КОЦЕВА ПАНТАЛЕЕВА
ВЕСКА ЛАЛОВА ПЕТКОВА
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
ВИКТОРИЯ ЙОНЧЕВА ПЕТКОВА
ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА ВИКЬОВА
ВИОЛЕТА ВАНЬОВА МАРКОВА
ВИОЛЕТА ЖЕКОВА МАРКОВА
ВИОЛЕТА КАМЕНОВА МИТКОВА
ВИОЛЕТКА ВЪЛЧКОВА ПЕТКОВА
ВИОЛЕТКА МЛАДЕНОВА ФЛОРОВА
ВИОЛЕТКА СТЕФАНОВА КАЛЧЕВА
ВЛАДИМИР АНТОНОВ МИКОВ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
ВЛАДИМИР ЛАЛОВ ВЕЛКОВ
ВЛАДИМИР ПЕТКОВ МИКОВ
ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ СТАНЧЕВ
ВЪЛКА ДОБРЕВА ГЛИШЕВА
ВЪЛКА ДОЧОВА НЕДЕЛКОВА
ВЪЛЧКО НЕДЕЛКОВ МАРКОВ
ВЪЛЧКО ПЕНКОВ НЕДЕЛКОВ
ВЪЛЧО ИВАНОВ КОЦЕВ
ВЪТКА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА
ГАЛИНА НЕДЕЛКОВА ЛАЛОВА
ГАЛИНКА НЕНОВА МИКОВА
ГАЛИНКА ПЕТРОВА ЙОТОВА
ГЕНА ВЕЛКОВА ТАКОВА
ГЕНА ВЕЛКОВА ТОДОРОВА
ГЕНА ГЕНЧОВА МИКОВА
ГЕНА МАРКОВА ПЕТРОВА
ГЕНА ЦАНКОВА ДОТОВА
ГЕНА ЦАНОВА БОЧЕВА
ГЕНА ЦАНОВА ТОШОВА
ГЕНАДА АСЕНОВА ЦОКОВА
ГЕНАДИ ИВАНОВ ИВАНОВ
ГЕНКА ВЪЛЧОВА ГЕНОВА
ГЕНКА ЙОТОВА ЦАНОВА
ГЕНКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
ГЕНКО ДОЧЕВ ДУШАНОВ
ГЕНКО ИВАНОВ ДИЧОВ
ГЕНКО НЕНОВ ДАНЧЕВ
ГЕНКО ПЕТКОВ НЕДЕЛКОВ
ГЕНЧО ВЪЛЧИНОВ ГЕНЧОВ
ГЕОРГИ АСПАРУХОВ БАНЧЕВ
ГЕОРГИ ВЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МИЛЬОВ МИКОВ
ГЕОРГИ НАНОВ ПЕКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГРУДЕВ
ГЕРГАНА ЗДРАВКОВА МОНЕВА
ГЕРЧО ЛАЗАРОВ НАЧОВ
ГИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ГОШО КУНЧЕВ ГЕРГОВ
ДАНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ДАНИЕЛА БОРИСОВА ТОМОВА
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА НИНОВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ВЪТКОВА
ДАНКА СЛАВЧОВА СТОЯНОВА
ДАНКО ВЪЛЧИНОВ СТОЙКОВ
ДАНКО ТОШОВ ДАЧОВ
ДАНЮ ВЪТКОВ БОЧОВ
ДЕНИЦА КОСТАДИНОВА МАРКОВА
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА СЛАВЧОВА
ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
ДЕЯН ГЕОРГИЕВ НАНОВ
ДИЛЯН ПЕТРОВ ЙОТОВ
ДИЛЯНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ДИМИТРИНА ЛИЧОВА ДАНЧЕВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
ДИМИТЪР КРЪСТОВ ЦЕКОВ
ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ
ДИМО ПЕТРОВ ДАНКОВ
ДИЧО НЕНОВ ЦАНОВ
ДОБРИН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЧЕВ
ДОБРИН ЦАНКОВ ИВАНОВ
ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ЦЕНОВА
ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕКОВА
ДОКО ВАНКОВ ДОЕВ
ДОНКА КРУМОВА ИЛИЕВА
ДРАГАН ИЛИЧ
ДРАГОМИР ВАНЬОВ ДЕКОВ
ДУЦА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЕВГЕНИЯ НАЧОВА ЛИЛОВА
ЕЛЕНКА ЦВЕТКОВА МАРКОВА
ЕЛИНКА МИХАЙЛОВА ГЕНОВА
ЕЛИЦА ВАНЬОВА ИВАНОВА
ЕМИЛ ВАНЧОВ ПЕТКОВ
ЕМИЛ ВАНЬОВ ЖИКОВ
ЕМИЛ ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕМИЛИЯ ГЕНОВА ПОПОВА
ЕМИЛИЯ МИКОВА ВЪТКОВА
ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА ПЕКОВА
ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА НЕДКОВА
ЖИВКА ПЕРОВА КРАЕВА
ЗДРАВКА АНТАНАСОВА ПЕКОВА
ЗДРАВКА МИТОВА ЦАНОВА
ИВАЙЛО АНДРЕЕВ ВЪЛКОВ
ИВАЙЛО ВЕНЧОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ЙОТОВ СТОЯНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ МАРКОВ
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
ИВАЛИНА СТАЙКОВА МИХОВА
ИВАН АСЕНОВ КАМЕНОВ
ИВАН ДОЧОВ ДУШАНОВ
ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ЙОНЧОВ ХРИСТОВ
ИВАН МАРКОВ ДОЕВ
ИВАН МИТРОВ СКАКАЛЕЧКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН СТОЯНОВ СТОЙКОВ
ИВАНЕЛА ГЕНКОВА НЕНОВА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА МИЛЕВА
ИВАНКА ВЕЛКОВА КОСТОВА
ИВАНКА НЕДЕЛКОВА ПЕТКОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА
ИВАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ИВАНКА ЦАНКОВА ВЪЛЧОВА
ИВЕЛИН ГЕНКОВ ИВАНОВ
ИВЕТА ДОБРИНОВА ИВАНОВА
ИВЕТА ПЕТРОВА ЯНКОВА
ИГОР РАДОСЛАВОВ РАДОМИРОВ
ИЛИАН ИВАНОВ ИЛИЕВ
ИЛИАН СТАЙКОВ ИВАНОВ
ИЛИЙЧО КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ МИТОВ МИРЧЕВ
ИЛОНКА ВАНЧЕВА ИВАНОВА
ИЛОНКА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА
ИЛОНКА ЙОРДАНОВА ЦАНОВА
ИЛОНКА КАЛЧЕВА ЦАНОВА
ИЛОНКА СТОЯНОВА ЖЕЛЕВА
ИМРЕ ВАЛЕНТИНОВ ДУЗМАТ
ИРЕНА ГОШОВА ДАНЧЕВА
ИРИНА ТОТКОВА МАРИНОВА
ИСКРА ДАНЬОВА ТОДОРОВА
ИСУЗА ФАНЧОВА ХРИСТОВА
ИЦКО АНГЕЛОВ СПАСОВ
ЙОЛИНА ПЛАМЕНОВА СТАНЧЕВА
ЙОНКА ВЪЛЧОВА СТОЯНОВА
ЙОНКА ЛАЛОВА НАЙДЕНОВА
ЙОНКА НИКОЛОВА ПАНТАЛЕЕВА
ЙОРДАН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАН МАРКОВ ДОТОВ
ЙОРДАН НЕНОВ ЙОТОВ
ЙОРДАН НЕНЧОВ СТЕФАНОВ
ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ
ЙОРДАН СЛАВЧОВ БОРИСОВ
ЙОРДАН ФИЛИПОВ ДИЧОВ
ЙОРДАНА ИВАНОВА ЙОНЧЕВА
ЙОРДАНА НАЧОВА БОЧОВА
ЙОРДАНКА МИЛКОВА НИНОВА
ЙОРДАНКА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ЦАНОВА
ЙОТО СТОЯНОВ ЙОТОВ
ЙОША ПЕТКОВА ИВАНОВА
ЙОШКА ИЛИЕВА ЙОНЧЕВА
ЙОШКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ЙОШКА МИКОВА МИКОВА
ЙОШКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
КАЛИНКА СТАНЧЕВА ПАНЧЕВА
КАЛОЯН РУМЯНОВ НИНОВ
КАЛЧО ЦАНОВ КАЛЧЕВ
КАМЕЛИЯ АСЕНОВА ГЕНОВА
КАМЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ПЕТКОВА
КАМЕЛИЯ ВАНЬОВА ТОДОРОВА
КАМЕЛИЯ ЙОНЧЕВА ПАНТОВА
КАТЮША МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
КАТЮШКА ГЕОРГИЕВА ЦЕКОВА
КИРИЛКА АСЕНОВА БОРИСОВА
КОСТАДИН ИЛИЕВ КОЦЕВ
КОЦО ПАНТАЛЕЕВ КОЦЕВ
КОЧО ВАЛЕНТИНОВ МЕТОДИЕВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР ДОБРИНЧОВ НИКОЛОВ
КРАСИМИР МИТКОВ ЦАНОВ
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ КЪНЧЕВ
КРАСИМИР ПЕТКОВ КАМЕНОВ
КРАСИМИРА АТАНАСОВА САНДОВА
КРАСИМИРА МИТКОВА КАМЕНОВА
КРИСТИНА СТОЯНОВА АНДРЕЕВА
КРУМ СЛАВЧЕВ КОЛЬОВ
КРЪСТИНА АСЕНОВА ДОЧЕВА
КЪНЧО ЦЕНОВ ДЕНКОВ
ЛАЛКА ЙОНЧЕВА ВИКЬОВА
ЛАЛКО ГЕОРГИЕВ ЛАЛОВ
ЛАЛКО ЙОНЧЕВ НЕНОВ
ЛАЛО ПЕТКОВ ЛАЛКОВ
ЛИДИЯ ГЕНКОВА МЛАДЕНОВА
ЛИДИЯ ЛЮБЕНОВА ВАСИЛЕВА
ЛИЛИЯ АТАНАСОВА НИКОЛОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ЛИЛЯНА ЙОТОВА ТЕОХАРОВА
ЛОЗАНА СПАСОВА ПЕТКОВА
ЛОРА ВЛАДИМИРОВА ЛАЛОВА
ЛОРА ЙОРДАНОВА СЛАВЧОВА
ЛУЙЗА ВАЛЕНТИНОВА МЕТОДИЕВА
ЛЮДМИЛ ВЪЛЧЕВ ЛАЛОВ
ЛЮДМИЛА ПЕНКОВА ЛАЛОВА
МАЛИНКА ВЛАДОВА ДОТОВА
МАЛИНКА ПЕТКОВА ЦЕНОВА
МАРА ВАСИЛОВА ВЪЛКОВА
МАРГАРИТА ТОШОВА ВЪТОВА
МАРИАНА НИКОЛАЕВА МИКОВА
МАРИАНА СЛАВЧОВА КАМЕНОВА
МАРИЙКА МИЛЧОВА ДАНЧЕВА
МАРИЙКА ПЕТКОВА НЕШКОВА
МАРИЙКА ЦВЕТКОВА МИРЧЕВА
МАРИН АСЕНОВ КАМЕНОВ
МАРИН НЕДЕЛКОВ МИХАЙЛОВ
МАРИЯ ВАНКОВА ДАНОВА
МАРИЯ ВАНЬОВА НЕДКОВА
МАРИЯ ВЪЛКОВА ЛИЛКОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА НЕНОВА
МАРИЯ ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ЦЕКОВА СТОЯНОВА
МАРИЯН СВЕТЛАНОВ БОРИСОВ
МАРИЯНА ВЪЛЧКОВА НЕДЕЛКОВА
МАРИЯНА ВЪТОВА СТАЙКОВА
МАРИЯНА ИВАНОВА РАДОМИРОВА
МАРИЯНА НЕНКОВА КОЛЬОВА
МАРКО ДОТОВ ДОТОВ
МАРТИН ПЛАМЕНОВ МАРКОВ
МАРТИН СЛАВЧЕВ КАМЕНОВ
МАРТИНА КРУМОВА СЛАВЧЕВА
МАРУСЯ ТОШКОВА ЦАНОВА
МАЯ НЕДЕЛКОВА ВЕЛКОВА
МИГЛЕНА НИКОЛОВА НЕДЕЛКОВА
МИКА ВЪЛКОВА ДОЧЕВА
МИКО ВЪЛЧОВ МИКОВ
МИЛЕНА ДОБРИНОВА НЕНОВА
МИЛЕНА ИВАЙЛОВА МИТКОВА
МИЛЕНА ИЛИЕВА МИТОВА
МИЛЕНА ТОДОРОВА ВЕЛКОВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ДАЧОВА
МИЛКА ДИМИТРОВА ВЪЛЧОВА
МИЛКА ИВАНОВА НЕНОВА
МИЛЧО ДОЧЕВ ЦАНОВ
МИЛЧО МИТКОВ НИНОВ
МИНКА КАЛИНОВА СПАСОВА
МИРЕЛА ПЕТРОВА ДАНКОВА
МИРОСЛАВ ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ НИКОЛАЕВ
МИТКА ЦАНКОВА МИКОВА
МИТКО АНГЕЛОВ МАРКОВ
МИТКО ВАНЬОВ МИКОВ
МИТКО КАМЕНОВ НИКОЛОВ
МИТКО МАРКОВ ИВАНОВ
МИТКО НЕНКОВ ВЪЛЧЕВ
МИТКО НИКОЛАЕВ МИТКОВ
МИТКО ЦАНОВ МИКОВ
МИТКО ЦАНОВ МИТКОВ
МИТО ГАНЧЕВ МИЛЬОВ
МИХАЕЛА МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
МЛАДЕНКА ГЕОРГИЕВА МИКОВА
МОМЧИЛ КОСТАДИНОВ МАРКОВ
МОНИКА ЦВЕТАНОВА ПЕТКОВА
НАДА ТОДОРОВА ЦЕКОВА
НАДЕЖДА ГЕРГОВА МАРКОВА
НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
НАДЕЖДА НИНКОВА ВЪЛКОВА
НАДЕНКА ВЪЛЧОВА ИВАНОВА
НАДКА ВЕЛКОВА ПЕТРОВА
НАДКА ВЪЛЧОВА НИНОВА
НАДКА ПЕКОВА ПЕТКОВА
НАДКА ПЕТКОВА НАЙДЕНОВА
НАДКА ПЕТРОВА ВАНКОВА
НАДКА ЦАНОВА ДЕНКОВА
НАДЯ ПЕПЕВА НИКОЛОВА
НАДЯ СВЕТЛАНОВА БОРИСОВА
НАЙДЕН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
НАСКО НИКОЛОВ ЦЕНОВ
НАСКО ПЕТКОВ НЕДЕЛКОВ
НАСКО ТОДОРОВ ВЕЛКОВ
НАТАЛИЯ ГЕНАДИЕВА ИВАНОВА
НАТАЛИЯ ИВАНОВА ГРУДЕВА
НАТАША ВЕСЕЛИНОВА ВАНКОВА
НАТАШКА РАНГЕЛОВА ЦАКОВА
НАЧКО ВЕЛКОВ НАЙДЕНОВ
НЕВЕНА ВЕЛКОВА ФИЛИПОВА
НЕВЕНА ДОБРЕВА НЕНОВА
НЕВЕНА МИКОВА БОЧОВА
НЕГОТИН ВЪЛЧЕВ НЕДЕЛКОВ
НЕДА ИВАНОВА ГЕРГОВА
НЕДЕЛКА ТОШОВА ВИКЬОВА
НЕДЕЛКО НИНОВ НЕДЕЛКОВ
НЕДЕЛКО ПЕНКОВ НЕДЕЛКОВ
НЕДКА АНДРЕЕВА НИКОЛОВА
НЕДКА ЙОНЧЕВА НЕНЧОВА
НЕДКА КОЛЬОВА ТОШКОВА
НЕЗАБРАВКА НИКОЛАЕВА МИТКОВА
НЕЛИ ИВАНОВА НИКОЛОВА
НЕЛЧО АСЕНОВ МИКОВ
НЕНКА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА
НЕНКА МИЛЬОВА ГЕНЧЕВА
НЕНКО ВЪЛЧОВ КОЛЬОВ
НЕНО ВЪТОВ НЕНОВ
НЕНО ДАНЧОВ НЕНОВ
НИКОЛА НАСКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ЦЕНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ВИНКОВ ВАНКОВ
НИКОЛАЙ ДОБРИНОВ НЕНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЙОНЧЕВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ МИЛЧОВ НИНОВ
НИКОЛАЙ ПЕКОВ ЦОКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЦАНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ВАЛЕРИЕВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
НИКОЛИНА АНДРЕЕВА НИКОЛОВА
НИКОЛИНА МЛАДЕНОВА ЛАЛКОВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА ТОМОВА
НИНО ЦЕНКОВ НИНОВ
НОРА ГЕНКОВА НЕНОВА
НОРА НЕГОТИНОВА ВЪЛЧЕВА
ПАВЛИНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ПАОЛИНА РАДОСЛАВОВА РАДОМИРОВА
ПЕНА ВАНКОВА ИВАНОВА
ПЕНА ВЪТКОВА ЙОЛОВА
ПЕНА ИВАНОВА ВЪЛОВА
ПЕНА ИВАНОВА ФИЛИПОВА
ПЕНА ТОДОРОВА ГАЧЕВА
ПЕНА ЦВЕТКОВА ВЪТКОВА
ПЕНКА ВЪЛЧЕВА ЦАНОВА
ПЕНКА МЛАДЕНОВА КОЦЕВА
ПЕНКА НЕНОВА ДОТОВА
ПЕНКА НИКОЛОВА БОЧЕВА
ПЕНКО ГЕОРГИЕВ ВИКЬОВ
ПЕНКО ИВАНОВ ВЕЛКОВ
ПЕНКО КОЦЕВ ИВАНОВ
ПЕНКО ЛАЛОВ МИЛЬОВ
ПЕНКО НЕДЕЛКОВ МАРКОВ
ПЕНКО ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
ПЕНЬО ДОТОВ ДОТОВ
ПЕРКА ГЕРГОВА МЛАДЕНОВА
ПЕРКА НИКОЛОВА ЦАНОВА
ПЕТКАНА ИВАНОВА ЦАНОВА
ПЕТКО ВЪЛЧОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО НЕДЕЛКОВ ИВАНОВ
ПЕТКО НИНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЦОЛОВ ВЪТОВ
ПЕТРАНА ВАНКОВА ЦАКОВА
ПЕТРАНКА ДАНКОВА ИЛИЕВА
ПЕТРАНКА ПЕКОВА ПЕТРОВА
ПЕТЪР ВАНЬОВ НЕДЕЛКОВ
ПЕТЪР ЛИЧКОВ СТОЯНОВ
ПЕТЪР МИКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР РАДОМИРОВ ФЛОРОВ
ПЕТЪР ЯНКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЬО НИКОЛАЕВ ПЕКОВ
ПЕТЯ ДАНЧОВА РАНГЕЛОВА
ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ СТАМЕНОВ
ПЛАМЕН ВАНЬОВ ДЕКОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ВЪТКОВ
ПЛАМЕН МАРКОВ ТОДОРОВ
ПЛАМЕН МИТКОВ МАРКОВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ПЛАМЕН НИКОЛОВ ВЪТКОВ
ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ФИЛИПОВ ВИКЬОВ
ПЛАМЕН ЦАНКОВ НЕДЕЛКОВ
ПЛАМЕНА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
ПЛАМЕНА ЦАНКОВА ДАНКОВА
ПЛАМЕНА ЦАНОВА ЙОНЧЕВА
ПЛАМЕНКА ПЕТКОВА НИНКОВА
ПОЛЯ НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА
ПРОЛЕТКА МИТКОВА ВЪЛЧЕВА
РАДОСЛАВ ПЕТРОВ РАДОМИРОВ
РАЙНА ГЕНОВА ЙОТОВА
РАЙНА ИВАНОВА НЕНОВА
РАЙНА НИКОЛОВА МАРКОВА
РАЙНА СТОЙКОВА МИХАЙЛОВА
РАЛИЦА БОЙКОВА МИКОВА
РАЛИЦА ПЕНКОВА ИВАНОВА
РАЯ РУМЕНОВА ИЛИЕВА
РОЗА КРАЧУНОВА ВЕЛКОВА
РОЗА ЦВЕТАНОВА КОЛЬОВА
РОЗАЛИНКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
РУМЕН ГЕНЧОВ МИЛЬОВ
РУМЕН ИЛИЕВ ЦАКОВ
РУМЕН НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
РУМЕН ПЕНКОВ КОЦЕВ
РУМЯН НИНОВ ЙОНЧОВ
САБИНА НИКОЛАЕВА ПЕКОВА
САЛВАДОР ТОДОРОВ НИКОЛОВ
САНЯ ИВЕЛИНОВА ИВАНОВА
СВЕТЛАН БОРИСОВ ТОМОВ
СВЕТЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
СВЕТОЗАР ЗДРАВКОВ ЖЕЛЕВ
СВЕТОСЛАВ ДОБРЕВ ЦВЕТАНОВ
СВЕТОСЛАВ МИЛАНОВ СТАЙКОВ
СЕНА ИКОВА ДИЧЕВА
СИЛВИЯ НАЧОВА ХРИСТОВА
СЛАВКА ВАНКОВА ГЕРГАНОВА
СЛАВКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
СЛАВКА ЙОТОВА ЦАНОВА
СЛАВКА МИКОВА ИКОВА
СЛАВКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
СЛАВЧО КАМЕНОВ МИКОВ
СЛАВЧО КОСТАДИНОВ КОСТОВ
СЛАВЯНА КРУМОВА СЛАВЧЕВА
СНЕЖАНА КРУМОВА КУЗМИН
СНЕЖАНА ЦАНОВА СТЕФАНОВА
СОНЯ АВГУСТИНОВА ВЕЛЧЕВА
СОНЯ БОРИСОВА ГРУДЕВА
СОНЯ ТОШЕВА ВЪЛЧОВА
СПАС ДИМИТРОВ САНДОВ
СТАНА ЙОНЧОВА ПЕКОВА
СТАНИСЛАВ ГЕНКОВ ДИМИТРОВ
СТАНИСЛАВ ЖИВКОВ ВЕЛКОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ИЛИЕВ
СТАНИСЛАВ ЙОТОВ СТОЯНОВ
СТАНИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВ
СТАНИСЛАВ НАЧКОВ ВЕЛКОВ
СТАНИСЛАВ ЯНЧОВ СТАЙКОВ
СТАНИСЛАВА СПАСОВА ТОДОРОВА
СТАНКА ВЪЛЧОВА ИЛИЕВА
СТЕЛА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
СТЕФКА ДОЙОВА ЛОЗАНОВА
СТОИМЕНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
СТОЙКО БОЧОВ СТОЙКОВ
СТОЯН АНДРЕЕВ МИТОВ
СТОЯН БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ
СТОЯН ВАНЬОВ НИСТАРОВ
СТОЯН ЦАНОВ ДОТОВ
СТОЯНА КАМЕНОВА НЕНОВА
СТОЯНКА ГЕРМАНОВА НЕНОВА
СТОЯНКА ЙОТОВА ВЕЛКОВА
СТРАХИЛ ПЕТКОВ НИНОВ
ТАНЯ ЙОНЧОВА МИТОВА
ТАНЯ ТОДОРОВА МАРКОВА
ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ЛАЛОВА
ТЕОДОРА МИРОСЛАВОВА СТОЯНОВА
ТЕРЕЗА ВЕЛКОВА ИВАНОВА
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР ДИМОВ ИВАНОВ
ТИХОМИР ИВАЙЛОВ АНДРЕЕВ
ТОДОР ВЕЛКОВ МИКОВ
ТОДОР ВЕЛКОВ ПЕКОВ
ТОДОР ИЛИЕВ ЦАНОВ
ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ТОДОРКА ГЕНЧОВА ПЕТКОВА
ТОДОРКА ИВАНОВА МИЛУШЕВА
ТОДОРКА ЙОВКОВА ВИКЬОВА
ТОДОРКА КАМЕНОВА ПАВЛОВА
ТОДОРКА МИТОВА СПАСОВА
ТОНИ КРУМОВ СЛАВЧЕВ
ТОТА АНДРЕЕВА ЦАНОВА
ТОТА НИНКОВА НАЙДЕНОВА
ТОШКО ВЪТКОВ НИКОЛОВ
ФАНЧО АЧКОВ ХРИСТОВ
ФИЛИП ВИКЬОВ ФИЛИПОВ
ФИЛИП ПЛАМЕНОВ ФИЛИПОВ
ХРИСТИНА НЕНОВА НИКОЛОВА
ЦАНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ЦАНКА НИКОЛОВА СТОЙКОВА
ЦАНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ЦАНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ЦАНКА СТАМЕНОВА СТАНЧЕВА
ЦАНКО ИВАНОВ ЛИЛОВ
ЦАНКО ЙОНЧЕВ НИКОЛОВ
ЦАНКО МИТКОВ ЦАНОВ
ЦАНКО НЕДЕЛКОВ НИНКОВ
ЦАНКО ПЕТКОВ ЦАКОВ
ЦАНКО ТОШОВ ВЪЛЧОВ
ЦАРЕВНА ВЕЛИСЛАВОВА ЦАНКОВА
ЦВЕТА ПЕТРОВА ДОЕВА
ЦВЕТАН ЖИВКОВ ЦЕНОВ
ЦВЕТАН ИВАЙЛОВ АНДРЕЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ИКОВ
ЦВЕТАН ЛАЛОВ ТОШОВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЦАНОВ
ЦВЕТАНА ГИЦОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА БАНЧЕВА
ЦВЕТАНА ЙОНЧОВА НИКОЛОВА
ЦВЕТАНА КАМЕНОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА ДОЕВА
ЦВЕТАНА СТОЯНОВА МИКОВА
ЦВЕТАНА ЦАНОВА СТАНКОВА
ЦВЕТАНКА АНДРЕЕВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА НЕДЕЛКОВА
ЦВЕТАНКА ЦАНКОВА ДОЕВА
ЦВЕТЕЛИНА КОЙЧЕВА МАРКОВА
ЦВЕТЕЛИНА НЕГОТИНОВА ВЪЛЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕНКОВА НИКОЛОВА
ЦВЕТЕМИР АНДРЕЕВ НИКОЛОВ
ЦВЕТОМИР КОЦОВ ПАНТАЛЕЕВ
ЦВЕТОМИРА ВАНКОВА ИВАНОВА
ЦВЕТОМИРА ЕМИЛ ВАНЬОВА
ЦВЕТОСЛАВ ВАНЬОВ ЦАНОВ
ЦЕЦА ВАЛЕНТИНОВА НЕДЕЛКОВА
ЦЕЦА СТОЯНОВА НАЙДЕНОВА
ЦЕЦКА ВАНКОВА РАЙКОВА
ЦЕЦКО ДАНЧОВ ЦАНОВ
ЦЕЦКО МИТКОВ ЦАНКОВ
ЯНА НИКОЛОВА ПАВЛОВА
ЯНКА НЕДЕЛКОВА ВЪЛОВА
ЯНЧО СТАЙКОВ ЦОКОВ

Кмет/Кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ
ОБЩИНА: КУЛА
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.КУЛА КМЕТСТВО: ………………. СЕКЦИЯ № 005
адрес на избирателната секция: ………………………………….

—————————————————-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
—————————————————-
АЛБЕНА АНДРЕЕВА СТАНЧЕВА
АЛБЕНА ВЕРОНИКОВА ВЛАДИМИРОВА
АЛБЕНА ЙОРДАНОВА АРСЕНОВА
АЛЕКСАНДЪР НЕНОВ МАРКОВ
АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ ТОДОРОВ
АНАСТАСИЯ ДИНОЛОВА МАРКОВА
АНАСТАСИЯ КРЪСТЕВА ИВАНОВА
АНАТОЛИ ЦВЕТКОВ АСЕНОВ
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ИЛИЕВ
АНГЕЛИНА ИВАНОВА БЕЛМУСТАШКА
АНДЖЕЛА ПЕТКОВА МАРКОВА
АНДРЕЙ ВЕЛКОВ ПАУНОВ
АНЕЛИЯ ВЪРБАНОВА ВЪРБАНОВА
АНИТА КАМЕНОВА БЛАГОЕВА
АНКА ПАНЧОВА ДИМИТРОВА
АНТОН ЦАНКОВ ИВАНОВ
АСЕН ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ
АСЕН ЙОНЧОВ ГЕНОВ
АСЕН ЦВЕТАНОВ КРЪСТЕВ
АТАНАС ПЕТРОВ ДАСКАЛОВ
АТАНАС СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
БЕТИНА МИРОСЛАВОВА МАНЧЕВА
БИСЕР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
БИСЕР ЙОНЧЕВ ИВАНОВ
БИСЕР КРАСИМИРОВ БОРИСОВ
БИСЕРКА ИВОВА СТОЯНОВА
БИСЕРКА КАМЕНОВА ЦАНОВА
БОГДАНКА ГАНЧОВА ЦАНОВА
БОЖАНА ПЕТРОВА ПАУНОВА
БОЙКО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ ЛАЛОВ НЕДЕЛКОВ
БОРИСЛАВ ПЕНКОВ БЛАЖЕВ
БОРЯНА СТЕФЧОВА БОРИСОВА
БОРЯНА СТОЙЧЕВА ВЕЛКОВА
ВАЛЕНТИН ВЕЛКОВ ВИКЬОВ
ВАЛЕНТИН ГЕРОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ МЕТОДИЕВ
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ВЪЛЧЕВ
ВАЛЕНТИН ЙОНЧЕВ ПЕТКОВ
ВАЛЕНТИН ЙОТОВ ЦОЛОВ
ВАЛЕНТИН МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ЦАКОВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ВАНКОВ
ВАЛЕНТИН ТОШОВ ГЕРГОВ
ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ВАЛЕРИ МИТКОВ ВЪТОВ
ВАЛЕРИ МЛАДЕНОВ ВИТКОВ
ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ СПАСОВ
ВАЛЕРИЯ СТОЯНОВА ПЕТКОВА
ВАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
ВАЛЯ ВИКТОРОВА ИВАНОВА
ВАЛЯ ДИЧОВА ЦЕНКОВА
ВАНКА ГЕНОВА ЖИВКОВА
ВАНКА ПЕТКОВА ЛИЛОВА
ВАНКО ЛИЛОВ ПЕКОВ
ВАНЬО НЕНОВ ЦАНОВ
ВАНЬО ЦЕНКОВ ПЕКОВ
ВАНЯ ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
ВАСИЛ БОЖКОВ ДИМИТРОВ
ВАСИЛ ФАНЧОВ АЧКОВ
ВАСКО СВЕТОСЛАВОВ ВЪТКОВ
ВАТА ВЪЛЧОВА ПЕТРОВА
ВЕЛИКА РУСКОВА ГЕНОВА
ВЕЛИКА ЦАНКОВА БЕЧЕВА
ВЕНЕЛИН ВЪЛЧОВ ЦЕНОВ
ВЕНЕРА ВЛАДИМИРОВА ПОПОВА
ВЕНЕРА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
ВЕНЕТА ИВАНОВА ТОШЕВА
ВЕНЕТА НЕДЕЛКОВА ЦАНОВА
ВЕНЕТА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНКА АНТОНОВА ТОШЕВА
ВЕНКА ВЪКОВА КИРЧЕВА
ВЕНКА НИКОЛОВА ДРАГНЕВА
ВЕНКА ПЕТКОВА ГЕНОВА
ВЕНКА ТОДОРОВА ВИКЬОВА
ВЕНЦЕСЛАВ ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ЦАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ВЪТОВ
ВЕНЧО МЛАДЕНОВ СТЕФАНОВ
ВЕРА ДЕЙНОВА НЕНОВА
ВЕРА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
ВЕРГИЛ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
ВЕРГИЛ ИВОВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛА ВИКТОРОВА ТОДОРОВА
ВЕСЕЛИН НИНКОВ ПЕТКОВ
ВЕСЕЛИНА БОРИСОВА ЦАНКОВА
ВЕСЕЛКА ГОШОВА ЙОНЧЕВА
ВЕСЕЛКА НАЧЕВА ВЪТКОВА
ВИКТОР ВАНЬОВ ИВАНОВ
ВИКТОР ЙОРДАНОВ ВЪЛЧЕВ
ВИКТОР ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
ВИКТОРИЯ ВЕЛКОВА ВЕЛКОВА
ВИЛЕЯНА ЦВЕТАНОВА ЦАНКОВА
ВИОЛЕТА БОРИСОВА ДОБРЕВА
ВИОЛЕТА ВЕСЕЛИНОВА МЛАДЕНОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА КЪТОВА
ВИОЛЕТА ПЕКОВА ТОМОВА
ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ЦЕКОВА
ВИОЛЕТА ЦЕНКОВА ЙОТОВА
ВИОЛИНА ВЛАДИМИР ПЕТРОВА
ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ ЙОНЧЕВ
ВЛАДИМИР ПАВЛОВ НИКОЛОВ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ РАДОМИРОВ
ВЛАДИМИР СТЕФЧОВ МИЛАНОВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВ ВЪЛЧЕВ
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
ВЛАДИСЛАВ ЦАНКОВ ПЕТКОВ
ВЛАДКО ЦАНОВ ПЕТКОВ
ВЪЛА МИЛЬОВА ВЕЛКОВА
ВЪЛКАНА ВЪТКОВА ИВАНОВА
ВЪЛКО ЦАНОВ ПЕКОВ
ВЪЛЧКО СТОЯНОВ ЦАНОВ
ВЪЛЧО ВЕЛКОВ ГЕНОВ
ГАБРИЕЛ ТОДОРОВ ИВАНОВ
ГАБРИЕЛА БЕЛЧЕВА МИХАЙЛОВА
ГАБРИНА ИВАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА ВЪЛЧОВА ВЪЛКОВА
ГАЛИНКА ВЪТКОВА ПУЕВА
ГАЛИНКА ГЕНКОВА МЕТОДИЕВА
ГАЛЯ БОРИСОВА МАРИНОВА
ГАЛЯ ГЕНЧОВА СТАМЕНОВА
ГАЛЯ ТОДОРОВА ДАСКАЛОВА
ГАНА ИВАНОВА ВЪКОВА
ГАНКА НЕНОВА МИКОВА
ГАНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ГЕНА КРАЧУНОВА МИТРОВА
ГЕНА ПЕТКОВА ЙОНЧЕВА
ГЕНАДИ БОЙКОВ ИВАНОВ
ГЕНКО ГЕОРГИЕВ ВИКЬОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЙОНЧЕВ
ГЕОРГИ КАЛИНОВ ЖИВКОВ
ГЕОРГИ ПЕКОВ ЦАНКОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ ТОШОВ КОСТОВ
ГЕРГАНА ГИНКОВА ТОДОРОВА
ГЛОРИЯ ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ГОРАНА БОРИСОВА НАЙДЕНОВА
ГРАФИНЯ МАРИЙНОВА ГЕРГОВА
ГРОЗЬО ВИКЬОВ ГРОЗЕВ
ГЪЛАБИН ПЕТКОВ ЦАНОВ
ГЪЛЪБИНА СВЕТОСЛАВОВА ВЪТКОВА
ДАВИД РАНГЕЛОВ ФЛОРОВ
ДАМЯНКА ЦАНКОВА ЦВЕТКОВА
ДАНИЕЛ ИВАНОВ ДОТОВ
ДАНИЕЛ ИВАНОВ ТОШЕВ
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ВЪТКОВА
ДАНИЕЛА ЛЮБЧОВА НИКОЛОВА
ДАНКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
ДАНКА БОРИСОВА ДАЧЕВА
ДАФИНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
ДЕЛЯНА ИВАНОВА ДОЕВА-ЦЕКОВА
ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА
ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ЦВЕТКОВА
ДЕСИСЛАВА ВЪТКОВА НЕДКОВА
ДЕСИСЛАВА ПЕРОВА КОСТОВА
ДЕТЕЛИН ТОДОРОВ СТЕФАНОВ
ДЕТЕЛИНА ЛОЗАНОВА ЦОЛОВА
ДИАНА ГЕНКОВА ДОТОВА-ХАШЕМ
ДИАНА ЦАНКОВА ЙОНЧЕВА
ДИМИТРАНА ПЕТРОВА ДИКОВА
ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА МИЛАНОВА
ДИМИТРИНА ПЕТКОВА БЕНОВА
ДИМИТЪР ПЕКОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ПЕНКОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ПЕТРОВ
ДИМО ИВАНОВ ЛИЛОВ
ДОБРИН ВАНЬОВ ЦАНОВ
ДОБРИНЧО НИКОЛОВ ИВАНОВ
ДРАГОМИР ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
ЕВА МИЛЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ЕВГЕНИ АНДРЕЕВ ГОРОДНОВ
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ ПЕШЕВ
ЕВГЕНИ ГЕРЧОВ ЛАЗАРОВ
ЕЛЕНА МАРКОВА ТОДОРОВА-РАДОМИРОВА
ЕЛЕНА ЦАНКОВА НЕШЕВА
ЕЛЕНКА ПЕТКОВА СТАНЧЕВА
ЕЛЕНКА ЦВЕТКОВА ВЕЛКОВА
ЕЛЕОНОРА ПЪРВАНОВА ПЕТРОВА
ЕЛЕОНОРА ТОШЕВА МЛАДЕНОВА
ЕЛМИРА ХИЛКОВА СТАНКОВА
ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ
ЕРИК ОРЛИНОВ МИТКОВ
ЖАСМИН СТОЯНОВ ЙОНЧЕВ
ЖАСМИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ЖИВКО КАЛИНОВ ЖИВКОВ
ЖИВОМИР ПЕТРОВ ВАЛЕРИЕВ
ЗОРКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
ЗОРКА ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА
ЗОЯ КАМЕНОВА ПЕТРОВА
ЗОЯ ЦАНКОВА ДОТОВА
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МИШОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО ПЕТРОВ КОСТОВ
ИВАЙЛО ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ТОДОРОВ МИРЧЕВ
ИВАЙЛО ЦЕЦКОВ АНГЕЛОВ
ИВАН ЙОНОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ТОШОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
ИВАН ДАНИЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ИЛИЕВ ДЕНЧЕВ
ИВАН МИЛЧОВ МЛАДЕНОВ
ИВАН САШОВ ИВАНОВ
ИВАН СТЕФАНОВ РАЙКОВ
ИВАН СТОЯНОВ ПЕТКОВ
ИВАН ХРИСТОВ СОЛАНОВ
ИВАН ЦАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАНА МИЛЧЕВА ПЕКОВА
ИВАНКА БРАТКОВА САВОВА
ИВАНКА ВАЛЕНТИНОВА ВЪЛЧЕВА
ИВАНКА ЖИВАНОВА ЦОКОВА
ИВАНКА ПЕКОВА ДАНКОВА
ИВАНКА СТОЮВА ИВАНОВА
ИВАНКА ТОШЕВА ЛИЛОВА
ИВАНКА ЦВЕТАНОВА ГЕНОВА
ИВЕЛИНА ВАНЬОВА ИВАНОВА
ИВЕТА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
ИВО ВЕРГИЛОВ ИВАНОВ
ИВО СТОЯНОВ ЙОНЧЕВ
ИЛГА МИЛЕТИЕВА ИВАНОВА
ИЛЗА ЙОРДАНОВА ВЕЛКОВА
ИЛИАНА ЦАНКОВА ИЛИЕВА-ТОМОВА
ИЛИЯ ГРОМКОВ НИКОЛОВ
ИЛИЯНА ИВАНОВА КРУМОВА
ИЛКА СПАСОВА ЦВЕТКОВА
ИЛОНКА МИЛЧЕВА МИШЕВА
ИНА КИРИЛОВА ЯНКУЛОВА
ИРЕНА ВАЛЕНТИНОВА ЙОТОВА
ЙОАННА ПЛАМЕНОВА МИТКОВА
ЙОВКА ЛАЛОВА ГРОЗЕВА
ЙОРДАН МИТОВ ДАНКОВ
ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ ВЪТОВ
ЙОРДАН СТАНИСЛАВОВ СТОЯНОВ
ЙОРДАНА ЦВЕТКОВА ЦАНОВА
ЙОША ВЕЛКОВА ВЪЛЧЕВА
ЙОША ТОШОВА ПЕКОВА
ЙОШКА АСЕНОВА ЙОТОВА
ЙОШКА ДЕКОВА ВЪЛЧЕВА
ЙОШКА КОНОВА НЕНОВА
ЙОШКА НЕНЧЕВА ПЕТКОВА
ЙОШКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ЙОШКО ПЕТКОВ ЙОНЧЕВ
КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕКОВА
КАЛИНКА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
КАЛОЯН ЖИКОВ ДИКОВ
КАМЕЛИЯ ДИЧОВА СТОЯНОВА
КАМЕЛИЯ ДОЧЕВА ГЕОРГИЕВА
КАМЕЛИЯ МИТОВА ИВАНОВА
КАМЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА
КАМЕН ЦАНОВ ЦАНОВ
КАПКА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
КАПКА НИНКОВА ПЕТКОВА
КОЛЬО ВЪЛКОВ ВЕЛКОВ
КОЛЬО МИТОВ НИКОЛОВ
КОНСТАНТИН МАРЧЕВ МАРКОВ
КОСТА ПЕТРОВ КОСТОВ
КРАСИМИР ВИКТОРОВ ЙОРДАНОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ГЕРГОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ КАМЕНОВ
КРАСИМИРА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
КРИСТИНА КАЛИНОВА ЖИВКОВА
ЛАЗАРИНКА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
ЛИЛИЯ ЙОНЧЕВА ДИКОВА
ЛИЛИЯ САДКОВА НИКОЛОВА
ЛИЛИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
ЛИЛКО БОРИСОВ ЛИЛОВ
ЛИЛЯНА АТАНАСОВА ЙОЦОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ДОКОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ЛИЛЯНА ЛАЛКОВА ИВАНОВА
ЛЪЧЕЗАР АЛЕКСАНДРОВ ЦЕКОВ
ЛЪЧЕЗАР ИВЕЛИНОВ ХРИСТОВ
ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ ЦАНОВ
ЛЮБО МАЛИНОВ ГАЙДАРСКИ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ БОСИЛКОВ
ЛЮБОМИР РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ
ЛЮБОМИР ТОНЕВ ВЪЛЧЕВ
ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
МАГДА СТОЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА
МАГДАЛЕНА ВЕНЧЕВА ИВАНОВА
МАНУЕЛ СЕРГЕЕВ ПЕТРОВ
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
МАРГАРИТА МИЛЧОВА ЦАНКОВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА ФЛОРОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
МАРИЕТА ЦВЕТАНОВА РАНГЕЛОВА
МАРИЙКА ВЪКОВА ПАВЛОВА
МАРИЙКА ЙОНЧОВА ПЕТКОВА
МАРИН ТОШКОВ НИКОЛОВ
МАРИО ГЕОРГИЕВ БЕНОВ
МАРИЯ ВЛАДИМИР ПЕТРОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ПЕТКОВА
МАРИЯ КАМЕНОВА ИЛЧЕВА
МАРИЯ МИЛЕТИЕВА КОЛОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ЦАНОВА
МАРИЯ ТОШКОВА ТОДОРОВА
МАРИЯН НИКОЛАЕВ МАРКОВ
МАРИЯН ТОДОРОВ НИКОЛОВ
МАРИЯНА ГЕНЧЕВА ИВАНОВА
МАРИЯНА ЦАНКОВА ПЕТРОВА
МАРКО НИНОВ ЦЕНКОВ
МАРТИ ВАЛЕНТИНОВ МИКОВ
МАРТИН ПЕТРОВ МИЛАНОВ
МАРТИН ТОДОРОВ МАРИНОВ
МАРТИНА ТОДОРОВА МИРЧЕВА
МАРУСЯ БОРИСОВА АНГЕЛОВА
МАРУСЯ ПЕТРОВА ГЕНЧЕВА
МАРЧО ДИМИТРОВ МАРКОВ
МАЯ НИНОВА ИВАНОВА
МЕГЛЕНА КАМЕНОВА ДИМИТРОВА
МИКА ИВАНОВА ДАЧОВА
МИКО ЦАНОВ МИКОВ
МИЛЕН БОРИСЛАВОВ МИКОВ
МИЛКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
МИЛЧО ВАСОВ МАРИНОВ
МИЛЧО ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ
МИЛЧО МИКОВ НЕНОВ
МИЛЧО МЛАДЕНОВ МИЛАНОВ
МИЛЧО ПЕКОВ НЕШЕВ
МИЛЧО ТОДОРОВ СТАНКОВ
МИМИ ПЕТРОВА ПЕТКОВА
МИРОСИНКА КРУМОВА ВЪРБАНОВА
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
МИРОСЛАВ ТОШЕВ МЛАДЕНОВ
МИТАНА ЦАНОВА БОСИЛКОВА
МИТКО ЦВЕТАНОВ ЛАКОВ
МИХАИЛ ВЕЛКОВ НИКОЛОВ
МЛАДЕН ПЕТРОВ ТОМОВ
МОМЧИЛ ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ
НАДЕЖДА АНТОВА МИТРОВА
НАДЕЖДА ДРАГОМИРОВА ГЕНОВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА ВИТКОВА
НАДЕЖДА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
НАДЕЖДА СТОЙКОВА НАЙДЕНОВА
НАДКА ВЪЛЧКОВА ЙОТОВА
НАДКА ГРУЕВА КАМЕНОВА
НАДКА ДАФИНОВА СТЕФАНОВА
НАДКА ИВАНОВА ЙОТОВА
НАДЯ ИВАНОВА ЙОНЧЕВА
НАДЯ ИВАНОВА СТЕФАНОВА
НАСКО НЕДЕЛКОВ ГЕНОВ
НАТАЛИЯ ДИЧОВА ДЕНЧЕВА
НАЦА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
НАЧО ИЛИЕВ НАКОВ
НЕВЕЛИН ЦОКОВ ЦАНКОВ
НЕВЕНА НИКОЛОВА ГЕРГОВА
НЕВЕНА ЦВЕТКОВА ПЕТКОВА
НЕДЕЛКА ЦВЕТКОВА ФЛОРОВА
НЕДЯЛКА АТАНАСОВА ПЕШЕВА
НЕДЯЛКА ВЕЛКОВА ВЪЛЧЕВА
НЕДЯЛКО КОЦОВ ИВАНОВ
НЕДЯЛКО ЦЕНОВ НИНОВ
НЕЗАБРАВКА ВЕЛКОВА ВИКЬОВА
НЕЗАБРАВКА ЦЕЦКОВА ЛИЛОВА
НЕЛИ ИВАНОВА ЦЕНКОВА
НЕЛИ ПЕТРОВА ВЪТКОВА
НЕЛКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
НЕНКА ЦАНОВА ИВАНОВА
НЕНКО ЙОНЧЕВ МИКОВ
НЕНО НЕДЕЛКОВ ПЕТКОВ
НЕШКА ИЛИЕВА НЕШОВА
НИКОЛА ГЕНЧЕВ ВЪТОВ
НИКОЛА КРАСИМИРОВ КАМЕНОВ
НИКОЛА ЦАНКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ ВАНКОВ ЛИЛОВ
НИКОЛАЙ ВАНЬОВ НЕНОВ
НИКОЛАЙ ГЕНКОВ ДОТОВ
НИКОЛАЙ ГЕРГОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НЕДЕЛКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕНЧЕВ
НИКОЛАЙ ИВОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ЙОТОВ НИНОВ
НИКОЛАЙ НАСКОВ НЕДЯЛКОВ
НИКОЛАЙ НЕВЕЛИНОВ ЦОКОВ
НИКОЛАЙ ПЕНКОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ДРАГНЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НЕНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЦАНОВ
НИКОЛАЙ ПУЕВ ПЕТРОВ
НИНА ПЕТРУНОВА ЦАНКОВА
ОГНЯН АСЕНОВ СТЕФАНОВ
ПАВЕЛ МАРИЯНОВ ТОДОРОВ
ПАВЕЛ МАРЧЕВ МАРКОВ
ПАВЛИН НИНОВ ПЕТРОВ
ПЕКО ВЪКОВ ГОЦОВ
ПЕНА ИВАНОВА ПЕКОВА
ПЕНА ИЛИЕВА ЛИЛОВА
ПЕНКА МЛАДЕНОВА ВЪЛЧЕВА
ПЕНКА НЕДЕЛКОВА ВЪЛЧЕВА
ПЕНКА НЕДЕЛКОВА ЦАНКОВА
ПЕНКА ПЕКОВА МИЛАНОВА
ПЕНКА ТОШКОВА ДАНКОВА
ПЕНКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
ПЕНКО ПАНТЕВ БЛАЖЕВ
ПЕПИ АНДРЕЕВ ВЕЛКОВ
ПЕРКА ВАНКОВА СТОЯНОВА
ПЕТКО ВЪЛЧОВ НЕНОВ
ПЕТКО ЛАЛОВ ТОДОРОВ
ПЕТКО НЕНОВ ЛИЛОВ
ПЕТКО НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО СТОЙКОВ НИСТАРОВ
ПЕТКО ЦАНОВ ДАЧОВ
ПЕТКО ЦАНОВ ИВАНОВ
ПЕТРАНА ВЛАДОВА МАРКОВА
ПЕТРУН ЦАНКОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ ДАСКАЛОВ
ПЕТЪР БЛАГОВЕСТОВ БЛАЖЕВ
ПЕТЪР ВАЛЕРИЕВ РАНГЕЛОВ
ПЕТЪР ВАСИЛОВ МИЛАНОВ
ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ЦВЕТАНОВ
ПЕТЪР ГЕНЧОВ ПУЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР МАРКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЕТКОВ ЖИВКОВ
ПЕТЪР ПЕТКОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ПЕКОВА
ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЯ ПЕТРУНОВА ЦАНОВА
ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ ПЕКОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛОВ ТОДОРОВ
ПЛАМЕН ВЕЛКОВ ЦАНОВ
ПЛАМЕН ВЪТОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН МИТКОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ ЦАНОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН СТОЯНОВ ЙОТОВ
ПЛАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ТОШКОВ НАЧЕВ
ПЛАМЕН ЦЕКОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕНКА СЛАВЧОВА КОЛЕВА
ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА НЕНОВА
ПОЛЯ ПЕТКОВА СРЕДКОВА
РАДКА ГЕНЧОВА НИНОВА
РАДКА ЦАНОВА ДАЧЕВА
РАДКА ЦАНОВА СТОЯНОВА
РАДОСЛАВ МЛАДЕНОВ ВЪЛЧЕВ
РАДОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ТОМОВ
РАЙНА ЦАНОВА ДИМИТРОВА
РАЛИЦА МИЛЧОВА НЕДЕЛКОВА
РАЛИЦА ЦВЕТАНОВА РАНГЕЛОВА
РАЧО ТРИФОНОВ БОЖИНОВ
РЕГИНА ЙОТОВА МИРЧЕВА
РЕНЕТА МИЛЧОВА АСЕНОВА
РОСИЦА ВЪЛКОВА ПЕТКОВА
РОСИЦА ИВАНОВА БЛАЖЕВА
РУМЕН ТОДОРОВ ЦЕКОВ
РУМЯНА ПЪРВУЛОВА НЕНОВА
САША ХРИСТОВИЧ
САША ПЕТРОВА МИТОВА
САШКА ВАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
САШКА ИВАНОВА РАЙКОВА
САШО БОРИСОВ САВОВ
САШО ЛИЛОВ СТОЙКОВ
СВЕТЛАНА АТАНАСОВА ДАСКАЛОВА
СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ВАЛЕРИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ НИКОЛОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВ ИВАНОВ
СИЛВИЯ ТОШКОВА ЙОТОВА
СЛАВКА МАРИНОВА ВЪЛЧЕВА
СЛАВКА ТОШОВА НИКОЛОВА
СНЕЖАНА ВАЛЕРИЕВА ПЕТКОВА
СОНЯ ДЕТЕЛИНОВА ТОДОРОВА
СОНЯ ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
СОНЯ ТОШКОВА ВЪЛЧОВА
СОФКА НАДКОВА ЙОРДАНОВА
СТАНИМИР НЕДЕЛКОВ СПАСОВ
СТАНИСЛАВ БОЙКОВ СТАНКОВ
СТАНИСЛАВ БОРИСОВ ГАЧЕВ
СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
СТАНИСЛАВ НЕНОВ МАРКОВ
СТАНИСЛАВ ТИХОМИРОВ СТАНКОВ
СТАНИСЛАВА НЕВЕЛИНОВА ЦОКОВА
СТАНКА ПАНТАЛЕЕВА ЛИЛОВА
СТАНКА ПЕТКОВА ЦАНОВА
СТАНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
СТАНКА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА
СТАНКО ИВАНОВ КАМЕНОВ
СТЕЛА МИЛЧОВА ПЕТРОВА
СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ МЛАДЕНОВ
СТЕФЧО НЕНЧОВ МИЛАНОВ
СТИЛИЯН ВАСКОВ СВЕТОСЛАВОВ
СТОЯНКА ГЕРГОВА ИВАНОВА
СТОЯНКА КАМЕНОВА ЙОНОВА
СТОЯНКА РАЙКОВА ГЕОРГИЕВА
СТОЯНКА ЦОКОВА БРАТОЕВА
ТАНИСЛАВА ДОЧКОВА НИНОВА
ТАНЯ НАЙДЕНОВА ВЪЛЧЕВА
ТАНЯ НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ТАТЯНА БОРИСОВА ЙОНЧЕВА
ТАТЯНА МИРОСЛАВОВА РАЧЕВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
ТАТЯНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ТЕМЕНУЖКА ЦВЯТКОВА ВИДКОВА
ТЕОДОР УСАМА ХАШЕМ
ТЕОДОРА ДЕТЕЛИНОВА ТОДОРОВА
ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА
ТЕОДОРА СТЕФЧОВА МИЛАНОВА
ТЕРЕЗА ПЕТКОВА ЦАНОВА
ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ
ТИХОМИР ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР СТАНКОВ ИВАНОВ
ТИХОМИР ЦАНКОВ ТОШКОВ
ТОДОР ВАЛЕНТИНОВ ТОШОВ
ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЛЮБЕНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР МАРИНОВ ФЛОРОВ
ТОДОР МИТОВ МИРЧЕВ
ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ФЛОРОВ СТАНКОВ
ТОДОРКА НИКОЛОВА ГЕНОВА
ТОДОРКА НИКОЛОВА ГЕНЧОВА
ТОНИ МИЛЧОВ ТОДОРОВ
ТОТКА ИВАНОВА ТОМОВА
ТОТКА КЪНЧЕВА ПЕТКОВА
ТОШО МЛАДЕНОВ ТОШОВ
УАЛИД УСАМА ХАШЕМ
ФИНКА ТОМОВА КАМЕНОВА
ХРИСТЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНА ДИЧОВА ПЕКОВА
ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ЦАНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
ЦАНИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ЦАНКОВА
ЦАНКА ИВАНОВА ПЕКОВА
ЦАНКО ИЛИЕВ ПЕТКОВ
ЦАНКО МИКОВ ЦАНОВ
ЦАНКО НЕНОВ ЦАНОВ
ЦАНКО ТОШКОВ ЦАНОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ КОСТОВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТАН ЦАНКОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАНА ВЕЛКОВА ЖИВКОВА
ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА ПЕКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДКОВА ЦАНОВА
ЦВЕТИМИР АНАТОЛИЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТИМИР ДАНИЕЛОВ ИВАНОВ
ЦВЕТОМИР НАСКОВ НЕДЕЛКОВ
ЦВЕТОМИР СЕРГЕЕВ ПЕТРОВ
ЦВЕТОМИРА САШОВА БОРИСОВА
ЦЕНКА НАЙДЕНОВА ТОДОРОВА
ЦЕНКО ЙОНЧЕВ КАМЕНОВ
ЦЕЦА МИКОВА НИКОЛОВА
ЦЕЦА СТАНКОВА НИКОЛОВА
ЦЕЦКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ЦЕЦКА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА
ЦЕЦКА ЦАНКОВА ЦАНКОВА
ЦЕЦКО ЛИЛОВ ЦЕКОВ
ЦЕЦКО ПЕТРОВ БЕЧЕВ
ЮЛИЯ ИВАНОВА МИЛАНОВА
ЯНКА ДЕНКОВА ГЕОРГИЕВА

Кмет/Кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ
ОБЩИНА: КУЛА
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЧИЧИЛ КМЕТСТВО: ………………. СЕКЦИЯ № 006
адрес на избирателната секция: ………………………………….

—————————————————-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
—————————————————-
АНТО ВАКОВ ЦАНОВ
ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ КАМЕНОВ
ВАНКА ТОДОРОВА КОСТОВА
ВАНЧО НИКОЛОВ КЪНОВ
ВАНЧО ЦОКОВ ИВАНОВ
ВЕКО ЦЕНОВ ЛИЛОВ
ВЕНЕТА ХРИСТОВА ЦОКОВА
ВЪЛЧО НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ
ВЪЛЧО ЦЕНОВ ПЕКОВ
ГАНА НИКОЛОВА ЦАНОВА
ГИНА МЛАДЕНОВА ЛИЛОВА
ИВАНКА МАРИНОВА НИКОЛОВА
ЙОНКА ЦЕНОВА КАМЕНОВА
КАМЕН ИЛИЕВ КАМЕНОВ
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
ЛОЗАНА НИНКОВА НЕНОВА
ЛОЗКА ПЕКОВА ВЪЛЧОВА
МАРИЙКА АНДРЕЕВА ИВАНОВА
МАРИЙКА ГЕРГОВА ЦЕНОВА
МАРИЯ КАМЕНОВА ЖИВКОВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛИЛОВА
МИЛЬО ГЕРГОВ ВЪЛЧОВ
МИТАНА ГЕРГОВА СТЕФАНОВА
МИТРА ПАНЧОВА ЖИВКОВА
НАДЕЖДА БОРИСОВА НАЧЕВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ТОМОВА
НАДЕЖДА ЦЕНОВА ПЕШОВА
НАДКА ГАНЧОВА НИКОЛОВА
НЕВЕНА ГЕРГОВА НИНОВА
НЕДЕЛЧО ВЪЛЧЕВ ЦЕНОВ
НИКОЛА КАМЕНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА
ПЕКО ИВАНОВ ЦОКОВ
ПЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ПЕНКО ИЛИЕВ ТОШЕВ
ПЕТКО ЦЕНОВ ЦОКОВ
РАЙНА ЦАНОВА ЙОНЧЕВА
СТЕФАНА ИВАНОВА ВЕЛКОВА
ЦВЕТАНА МЛАДЕНОВА КАМЕНОВА

Кмет/Кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ
ОБЩИНА: КУЛА
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОЛЕМАНОВО КМЕТСТВО: ………………. СЕКЦИЯ № 007
адрес на избирателната секция: ………………………………….

—————————————————-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
—————————————————-
АВГУСТИН ИЛИАНОВ ВЕЛЧОВ
АНГЕЛИНА АЛЕКСЕЕВА МЕТОДИЕВА
АНДРЕЙ ПЕКОВ МАРКОВ
АНДРЕЙ ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ
АНТОН ЕМИЛОВ ИЛИЕВ
АСЕН ВАЛЕРИЕВ РАНГЕЛОВ
АСЕН ПЕКОВ АНТОВ
БОГОМИЛ ПЕТРОВ МАРИНОВ
БОЯНКА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА
ВАЛЕНТИН КАМЕНОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИН РУМЕНОВ ИЛИЕВ
ВАНЯ ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ВЕНЕТА ЛИЛОВА НЕШЕВА
ВЕНКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
ВЕСЕЛИНА РУМЕНОВА МЕТОДИЕВА
ВЕСЕЛИНА СТАНКОВА ИВАНОВА
ВИДА ИВАНОВА НЕШКОВА
ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ ВЕЛКОВ
ВЛАДИМИР ЦОКОВ ГЕОРГИЕВ
ВЪЛА БОГДАНОВА ПЕТРОВА
ВЪТКА ВЪЛЧОВА ИВАНОВА
ГАЛИНА ВАНКОВА ИГНАТОВА
ГАЛИНА ВЕЛКОВА МАРИНОВА
ГОРАНА МИЛАНОВА РАДУЛОВА
ГОШО СТАНКОВ СТОЯНОВ
ДАНАИЛ ВАСИЛЕВ ДАНАИЛОВ
ДАНИЕЛА ВАЛЕРИЕВА РАНГЕЛОВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА ПЕКОВА
ИВАЙЛО МИХАИЛОВ ТОДОРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МИЛАДИНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОТОВА
ИВАНКА ПЕКОВА НИНОВА
ИЛИЯ БЕРОВ МИКОВ
ИРИНА ГЕОРГИЕВА ПЕКОВА
ЙОНА ПЕКОВА ЙОНЧЕВА
ЙОНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ЙОНЧО ИВАНОВ НИКОЛОВ
ЙОТО БОГДАНОВ ЙОТОВ
КАЛИН АЛЕКСИЕВ МЕТОДИЕВ
КРАСИМИРА КЪНЧЕВА ПЕТКОВА
ЛЕНА НЕНОВА ВЪЛКОВА
ЛОЗАН АЛЕКСЕЕВ МЕТОДИЕВ
ЛОЗАНА ЦОКОВА ПЕКОВА
ЛОРА ВАЛЕНТИНОВА МЕТОДИЕВА
МАДЛЕНА НИКОЛАЕВА ВАЛЕРИЕВА
МАРИАНА ПЕКОВА МАРКОВА
МАРИАНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ПЕКОВА КЪТОВА
МИКА АНДРЕЕВА ЙОТОВА
МИЛЧО ТОДОРОВ ЦАНОВ
МИХАИЛ ПЕШОВ КИЧУКОВ
МИХАЙЛ ТОДОРОВ ВЪКОВ
МЛАДЕН ВАЛЕРИЕВ РАНГЕЛОВ
НЕВЕНА ИВАНОВА ПЕКОВА
НЕДА СТЕФАНОВА ДОЕВА
НЕДЕЛКО ЦАНКОВ НЕДЕЛКОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ РАНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПЕКОВ
НИКОЛИНА ДОНКОВА КРУМОВА
НИКОЛИНКА СТАМЕНОВА ИВКОВА
ПАВЛИНА ВЪТОВА АНТОВА
ПЕКО ЯНКОВ ДИЧЕВ
ПЕНА ПЕТКОВА ЖИКОВА
ПЕРКА СТОЯНОВА ДРАГОЕВА
ПЕТЪР ИЛИАНОВ КОЛЧОВ
ПЛАМЕН ВАНЬОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ
ПЪРВА ИВАНОВА ЦАНКОВА
РАЙНА ВЪКОВА ПЕТРОВА
РАЙНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
РАЙНА ЦОКОВА ДИЧОВА
СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА МЕТОДИЕВА
СИЛВИЯ ВАЛЕРИЕВА БОРИСОВА
СТОЯН РАШОВ СТОЯНОВ
ТИХОМИР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ТОДОРКА ПАУНОВА ЦАНКОВА
ТОТКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ФЛОРА СТАНКОВА ШУТОВА
ХРИСТИНКА ИВАНОВА ЖИКОВА
ЦАНКА ОГНЯНОВА ДИМИТРОВА
ЦАНКО ГЕРГОВ ЦАНОВ
ЦАНКО РАЧОВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАН АНДРЕЕВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАН ПЕКОВ КЪТОВ
ЦВЕТАН ПЕКОВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАНА ВЪЛЧОВА ЙОТОВА
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНА СТОЯНОВА ГЕРГОВА
ЦЕЦКО ЦОЛОВ ЖИКОВ
ЯНА МАРКОВА СТЕФАНОВА

Кмет/Кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ
ОБЩИНА: КУЛА
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ИЗВОР МАХАЛА КМЕТСТВО: ………………. СЕКЦИЯ № 008
адрес на избирателната секция: ………………………………….

—————————————————-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
—————————————————-
АНГЕЛ СТОЯНОВ МИТОВ
АТАНАС ПЕШОВ ДОЧОВСКИ
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ПЕТКОВ
ВЕРА МЕТОДИЕВА ВЕЛКОВА
ВЕРГИНИЯ НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
ВИТАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ВЛАДО ЖИКОВ МИЛЧОВ
ВЪЛКАНА МАНЧОВА ВЪЛЧКОВА
ВЪЛЧО НАЙДЕНОВ КРЪСТЕВ
ГЕНА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА
ГЕНА ПЕТКОВА НИНКОВА
ГЕНЧО ДАНЧОВ НАНКОВ
ГЕРО ИВАНОВ ПЕТКОВ
ГИНА ИВАНОВА МИКОВА
ДАНАИЛ СИМЕОНОВ ГЕНЧОВ
ДАНКО ВЪЛЧКОВ ДАНКОВ
ИВАН МИЛАНОВ НИКОЛОВ
ИВАН МИТОВ ПЕТКОВ
ИВАНКА ПЪРВАНОВА НИКОЛОВА
ЙОНКА ГЕРОВА СТОИЛКОВА
ЙОНКА КОЙЧОВА ПЕТКОВА
ЙОНЧО ЦОЛОВ СТОЯНОВ
КРАСИМИР МИТКОВ НИКОЛОВ
КРАСИМИРА ПЕТКОВА ЦОЛОВА
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ЙОТОВА
ЛИЛИЯ ПЕТКОВА ГЕРГОВА
МАНКА ПЕРОВА СТЕФАНОВА
МАРИЙКА ЙОРДАНОВА ЙОЦОВА
МАРИЙКА НАЧКОВА ЙОТОВА
МАРИЯН МИЛКОВ СТЕФАНОВ
МАРИЯНА МИТКОВА НАЙДЕНОВА
МИЛА ЦОЛОВА РАШОВА
МИЛЕВА ЦВЕТКОВА ТОШОВА
МИЛКА МЕТОДИЕВА БОЖИЛОВА
МИЛКА СТЕФАНОВА РАЙКОВА
МИТКО НИКОЛОВ ЛАЛОВ
МИТКО ЦОКОВ МИКОВ
МИТО ПЕРОВ РАДОЙКОВ
НАЧО ВЪТКОВ НАЙДЕНОВ
НЕДА ГЕНЧОВА НИКОЛОВА
НЕЙКА МИТОВА ИВАНОВА
НЕНКА ЙОНЧЕВА НАЙДЕНОВА
НЕШКО АСЕНОВ ТОШКОВ
НИКОЛА ЙОНЧЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛИНА СТАНКОВА НИКОЛОВА
НИНО ЦАНКОВ НИНОВ
ПАВЕЛ НЕДЕЛКОВ ИКОВ
ПЕНА ПЕРОВА СТОЯНОВА
ПЕТКО ЙОНЧЕВ ЦОЛОВ
ПЕТРАНА ВЪТКОВА ШАЛЕВА
ПЕТРАНА ЙОРДАНОВА МИКОВА
ПЕТЪР БЕЧЕВ ЦОКОВ
ПЕТЪР НЕСТЪРОВ ПЕТРОВ
ПЪРВОЛЕТА ФИЛИПОВА НИКОЛОВА
РАДА ИВАНОВА ДАНЧОВА
РАДКА ГЕНЧОВА ЛАЛОВА
РАДКА ЦЕНКОВА ДОЧЕВСКА
РАШО ВЪЛЧКОВ РАНГЕЛОВ
СОНЯ НИКОЛАЕВА СТОЙКОВА
СТАНИСЛАВ МИТКОВ ПЕРОВ
СТАНИСЛАВ ТОШКОВ СТОЙКОВ
СТАНКА ГЕНЧЕВА КОЦОВА
СТЕФАН ПЕТКОВ ЛАЛКОВ
СТЕФАН СТОЯНОВ ГЕРГОВ
СТЕФКА НАКОВА ВЕЛКОВА
СТОЯН ГЕРОВ РАНГЕЛОВ
ТОДОР ГЬОРОВ НИКОЛОВ
ХИЛДЕГАРТ ХЕРМАНОВА НАНКОВ
ЦВЕТАНА ЖИКОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ПЕРОВА

Кмет/Кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ
ОБЩИНА: КУЛА
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КОСТА ПЕРЧЕВО КМЕТСТВО: ………………. СЕКЦИЯ № 009
адрес на избирателната секция: ………………………………….

—————————————————-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
—————————————————-
АНГЕЛ ГЕРГОВ ЦАКОВ
АНКА МИТОВА АНТОВА
АНКА ЦЕКОВА ПЕТКОВА
БОРИСЛАВ СЛАВЧОВ ХРИСТОВ
ВАНКА ВАНЧОВА ХРИСТОВА
ВАСИЛКА ВЕЛКОВА ВЪЛЧОВА
ВАТА НИКОЛОВА ЦЕНОВА
ВЕНКА НЕШОВА БАНЧОВА
ВЪЛЧО ИЛИЕВ ПЕТРОВ
ВЪТКО НЕДКОВ ДИМИТРОВ
ГАЦА МИТОВА ХРИСТОВА
ГЕНАДИЙ МАРКОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
ГОШО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ДИМИТРА ЙОЦОВА ВЪТКОВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НЕОФИТОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ДОБРИНКА КОСТОВА ПЕТКОВА
ДОБРИНКА ЛЮБЕНОВА ТОДОРОВА
ЕМИЛ СИМЕОНОВ ПЕТКОВ
ЕМИЛИЯ ВЪРБАНОВА КОВАЧЕВА
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛОВ СТОЯНОВ
ИВАН ХРИСТОВ МИТОВ
ИВАНКА БОЖИНОВА ЦАКОВА
ИСКРА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
ИСКРЕН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
ЙОНЧО ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ
ЙОРДАН ВЪРБАНОВ ФИЛИПОВ
ЙОРДАНА ИЛИЕВА ВАСИЛОВА
ЙОШКО КАМЕНОВ ДИМИТРОВ
КАРАМФИЛКА ЙОНЧОВА КОЛЧЕВА
КАТА ГАНЧОВА ЦЕНОВА
ЛИЛЯНА ВАСИЛОВА СТАЙКОВА
ЛЮБЕН ФИЛИПОВ МАРКОВ
МАРИЙКА ВЪЛЧЕВА ДИМИТРОВА-ПЕТКОВА
МАРИЙКА КОСТОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯ НЕНКОВА ЙОТОВА
МАРИЯНА ТОДОРОВА СТОИЛОВА
МИКА БОЖИНОВА БОЖИНОВА
МИКА ВЪТКОВА ДИМИТРОВА
МИЛЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
МИЛЧО ПЕТРОВ ЦЕКОВ
МИЛЧО ЦЕКОВ СТАНЧОВ
МИТРАНА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА
МОМЧИЛ СИМЕОНОВ ПЕТКОВ
НАДКА ДИМИТРОВА НЕНКОВА
НЕТА НЕДКОВА ТОДОРОВА
НИКОЛАЙ ГЕНАДИЕВ МАРКОВ
ПЕНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ПЕРКО ВЕЛКОВ НИКОЛОВ
ПЕРО МАРКОВ ВЕЛКОВ
ПЕТКО ИЛИЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ИСКРЕНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЙОРДАНОВ ЛИЛОВ
ПЕТКО ЙОРДАНОВ ТРИФОНОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МИТОВ
РАЧО ВЪЛКОВ РАНГЕЛОВ
РЕНИ ЛЮБЕНОВА МАРКОВА
РУСА ИВАНОВА ЙОЦОВА
СЛАВКА КРУМОВА ВЪЛЧЕВА
СЛАВЧО ХРИСТОВ ТРИФОНОВ
СРЕДКО НИКОЛОВ НАЧОВ
СТАНКА ЦАНОВА ХРИСТОВА
СТЕФКА ВЪТКОВА ВЪЛЧОВА
СТОЯН ЦОЛОВ ЙОТОВ
ТИНКА ВЕЛКОВА КОСТОВА
ТОДОР ФИЛИПОВ ФИКОВ
ТОДОР ЦЕКОВ ТОДОРОВ
ТОДОРА НЕШОВА ГЕРГОВА
ТОДОРКА ФИЛКОВА ЦАКОВА
ТОНИКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ЦАНО ВЕЛКОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТАНА ЛОЗАНОВА ФИЛИПОВА
ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ВАСИЛОВА
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА ВЪРБАНОВА
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА КОСТОВА
ЦВЕТАНА РАНГЕЛОВА СТОЯНОВА
ЦОЛО ВЪТКОВ НЕДКОВ
ЯВОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

Кмет/Кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ
ОБЩИНА: КУЛА
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПОЛЕТКОВЦИ КМЕТСТВО: ………………. СЕКЦИЯ № 010
адрес на избирателната секция: ………………………………….

—————————————————-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
—————————————————-
БОЙКА ПЪРВАНОВА ПЕТКОВА
ВАНКА ТОДОРОВА НЕНОВА
ВЕНЦИСЛАВ ЦЕНКОВ ГЕНЧЕВ
ВИОЛЕТА ВЪТКОВА ВЕЛЬОВА
ГЕНА ЦЕКОВА ПЕКОВА
ДАНКА БОРИСОВА ВИШНЕВА
ЕМАНУИЛ ЛАЗАРОВ БРЪСТИНКОВ
ЙОНЧО ИВАНОВ МАРКОВ
ЙОРДАНА МИКОВА НЕЧКОВА
КАТА ИВАНОВА КАЛЧЕВА
КУНА ЦЕКОВА ПЕТКОВА
ЛИЛЯНА НЕДЕЛКОВА МАРКОВА
ЛИЛЯНА ПЕТКОВА ЦАНОВА
МАРИЯНА ЦОКОВА ЕКСАРОВА
МЕТОДИЙ ПЕТРОВ ИВАНОВ
МИТАНА НЕНОВА НЕШОВА
МИТКО ДЕКОВ МИКОВ
НАТАЛИЯ ДОНКОВА СТАЙКОВА
НАТАША НЕДЕЛКОВА НИНОВА
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
ПЛАМЕН НЕДЕЛКОВ НИНОВ
ПЛАМИЦВЕТ ВАНЬОВ ПЕТРОВ
САШКА СЛАВЧЕВА ЦЕКОВА
СЕНА АТАНАСОВА МИКОВА
СТАНИСЛАВ ВЕНЧОВ ДИШОВ
СТИЛИЯН АСЕНОВ ИЛИЕВ
ТЕМЕНУЖКА ДЕКОВА БРЪСТИНКОВА
ХРИСТО ВЪЛЧОВ ПЕТКОВ
ЦАНКО ВЪТОВ ЦАНОВ
ЦВЕТАН ВЕСКОВ АНТОНОВ
ЦЕЦИ ПЕТКОВ БОРИСОВ
ЦОКО КРЪСТОВ НЕНОВ
ЦОКО НИНОВ ЦЕКОВ
ЦОКО ПЕТКОВ ВЪЛЧОВ

Кмет/Кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ
ОБЩИНА: КУЛА
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СТАРОПАТИЦА КМЕТСТВО: ………………. СЕКЦИЯ № 011
адрес на избирателната секция: ………………………………….

—————————————————-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
—————————————————-
АНГЕЛ ГЕРГОВ НЕНКОВ
АНИТА ДОНОВ-МАННЕРС
АНТОН ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ
АСЕН ВЕЛКОВ ВЪЛЧОВ
БОЯН ИЛИЕВ ВЪЛЧЕВ
БОЯН СПАСОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕНТИН ЙОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ
ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА ЛОЗАНОВА
ВАЛЕРИ ВАСОВ МАРИНОВ
ВАЛЕРИ ДОНКОВ СТАЙКОВ
ВАЛЕРИ КОЦОВ ЦЕКОВ
ВАЛЕРИ НЕДЕЛКОВ МАРКОВ
ВАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕЛА АНГЕЛОВА ЖИКОВА
ВЕЛА КАМЕНОВА ЦОКОВА
ВЕЛА СПАСОВА ЙОЛОВА
ВЕЛИЗАРА ВАНЬОВА ИВАНОВА
ВЕЛИКА КАМЕНОВА ПЕТРОВА
ВЕЛИКА КРУМОВА КАМЕНОВА
ВЕЛИНА АВГУСТИНОВА ВЕЛЧОВА
ВЕЛИЧКА МЕТОДИЕВА ВЪРБАНОВА
ВЕЛКО ИВАНОВ ВЪЛЧИНОВ
ВЕЛКО ЙОЦОВ ПАНОВ
ВЕЛКО ТОШОВ ЦАНОВ
ВЕЛКО ЦЕКОВ ВЕЛКОВ
ВЕНЕРА ИВАНОВА ГЕРГОВА
ВЕНЕРА ИЛИЕВА ВЪЛЧЕВА
ВЕНЕТА ВЪЛЧОВА ЛОЗАНОВА
ВЕНЕТКА ИВАНОВА ДОЧЕВА
ВЕНКА МАРИНОВА МИКОВА
ВЕНКА ПЕТКОВА НАЧЕВА
ВЕНКА ЦВЕТКОВА НЕНКОВА
ВЕНКА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА
ВЕНЦИСЛАВ МАРИЯНОВ ТОМОВ
ВЕНЦИСЛАВ ТОМОВ МАРИНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ТОНЕВ ВЪЛЧЕВ
ВЕНЧО КАЛЧОВ НИКОЛОВ
ВЕРКА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА
ВЕРКА МИТОВА ЦВЕТКОВА
ВЕРКА ПАНТАЛЕЕВА НАЧЕВА
ВЕСЕЛИН МЛАДЕНОВ ГЕРГОВ
ВЕСЕЛИНА ЙОЦОВА ТОДОРОВА
ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ПАНОВА
ВЕСЕЛИНА ЦЕКОВА СПАСОВА
ВИКТОР ПЕТКОВ ХРИСТОВ
ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА ВЕЛКОВА
ВЛАДИМИР МЕТОДИЕВ ВЪЛЧЕВ
ВЪЛКА ЦОКОВА МЛАДЕНОВА
ВЪЛКАНА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА
ВЪЛКАНА ВЕЛКОВА ТОДОРОВА
ВЪЛКАНА КАЛЧЕВА МАНЧЕВА
ВЪЛЧО ГЕРГОВ НЕНКОВ
ВЪЛЧО ГЕРГОВ ТОДОРОВ
ВЪЛЧО НЕДЕЛКОВ ГЕРГОВ
ГАБРИЕЛ БОРИСОВ НИКОЛОВ
ГАЛИНА МАРИНОВА ТОШКОВА
ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
ГАНА БОГДАНОВА МЛАДЕНОВА
ГАНА РУСИНОВА МЛАДЕНОВА
ГАНА ТОДОРОВА ТОШЕВА
ГАНА ЦЕКОВА ТОМОВА
ГАЦА ЦЕНКОВА НЕНКОВА
ГАЧО ТОДОРОВ ГАЧОВ
ГЕНА МАНЧОВА МИЛКОВА
ГЕНА ПЕШОВА ЦАНОВА
ГЕНА ТОДОРОВА ЖИВКОВА
ГЕНЧО БОЖИНОВ МЛАДЕНОВ
ГЕНЧО ВЪЛЧЕВ ГЕРГОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИЛИЕВ
ГЕРГАНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
ГОШО ИВАНОВ НИНКОВ
ГОШО СПАСОВ ГЕНОВ
ДАНИЕЛ СПАСОВ ТОДОРОВ
ДАНИЕЛА ТОШКОВА НИНКОВА
ДАФИНКА ТОДОРОВА КАЛЧЕВА
ДАФИНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ДЕНА ВЪЛЧОВА ГЕРГОВА
ДЕНКА ВЪТОВА ВАСИЛЕВА
ДЕСИСЛАВА СТОЙКОВА МАРКОВА
ДИАНА БОРИСОВА НИКОЛОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕРГОВ
ДИМЧО ЛАШОВ ДИМИТРОВ
ДИНКА НИНКОВА ВЪЛЧОВА
ДИЦА ВЕЛКОВА ВЪЛЧЕВА
ДРАГОМИР НЕДЕЛКОВ ГЕНЧОВ
ЕЛЕНА МАРКОВА НИКОЛОВА
ЕЛЕНКА КОЦОВА ВАСИЛОВА
ЕЛЕНКА ПЕТКОВА ПАНЧОВА
ЕЛЕОНОРКА ТОДОРОВА ДИКОВА
ЕЛИЦА ИВАНОВА ЛАЛОВА
ЕМИЛ ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ
ЕМИЛ ТОДОРОВ СТОЯНОВ
ЖИВА ЦЕКОВА ПАНОВА
ЖИВКО ПЪРВАНОВ ЖИВКОВ
ЗОРКА МИЛАДИНОВА ТОДОРОВА
ИВАН АСЕНОВ ПЕТРОВ
ИВАН ГЕРГОВ ЦВЕТКОВ
ИВАН КРЪСТЕВ ВЕЛКОВ
ИВАН МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ЯНКУЛОВ ИВАНОВ
ИВАНА НЕДЕЛЬОВА ЙОНЧЕВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА МИТКОВА
ИВАНКА ЦЕКОВА ИВАНОВА
ИВАНКА ЦЕКОВА ПЕТРОВА
ИВО ТОДОРОВ ДОНКОВ
ИЛИЯ ВЪЛЧЕВ ТОДОРОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ИЛИЯ МАНЧЕВ ИЛИЕВ
ИЛЧО ТРАЯНОВ ИЛИЕВ
ЙОЛО ПЕТКОВ ЙОЛОВ
ЙОНКА НЕДЕЛКОВА ЦВЕТКОВА
ЙОНКА РАКОВА СПАСОВА
ЙОНКА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ЙОРДАН ДИМИТРОВ МАНОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ КОСТОВ
ЙОРДАНА ЦЕКОВА ТУНОВА
ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ЙОЛОВА
КАМЕЛИЯ ВАСОВА МАРИНОВА
КАМЕЛИЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА
КАМЕЛИЯ МИЛКОВА ПЕТКОВА
КАТЕРИНА КОЦОВА МАРКОВА
КАТЯ ПЛАМЕНОВА ВЕЛКОВА
КИРИЛ ИВАНОВ ЯНКУЛОВ
КИРО МИТЕВ ВЪЛЧЕВ
КОЛЬО ПАНТАЛЕЕВ КАЛЧЕВ
КОЦО САВОВ КОЦОВ
КОЧО МАРИНОВ ВЕЛКОВ
КРАСИМИР ПЕТКОВ АСЕНОВ
КРАСИМИРА АНДРЕЕВА ЙОСИФОВА
КРАСИМИРКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
КРИСТИНА НИКОЛАЕВА ВЕНКОВА
КРЪСТЕНА ИЛИЕВА ПАНЧОВА
КУНА МАРИНОВА ЦОЛОВА
ЛАЛО ПЕТКОВ ЛАЛОВ
ЛАЛО ТОДОРОВ ЦОЛОВ
ЛИЛЯНА БОРИСОВА ПЕТКОВА
ЛИЛЯНА ВЪРБАНОВА НЕДЯЛКОВА
ЛИЛЯНА ДОЧОВА ТОДОРОВА
ЛИЛЯНА НЕДЕЛКОВА ПАНТОВА
ЛИНКА МИТОВА ВЪЛЧИНОВА
ЛОЗАН НИКОЛОВ ЛОЗАНОВ
ЛЮБЕН НИКОЛОВ ЦОНЕВ
ЛЮБОМИР ГЕРГАНОВ ПЕТКОВ
МАГДАЛЕНА ВЕЛКОВА ТОМОВА
МАРГА ЯНЕВА КАМЕНОВА
МАРГАРИТА БОРИСОВА НЕДЕЛКОВА
МАРИАН ТОМОВ МАРИНОВ
МАРИАНА КОЦОВА ВЪРЗОЕВА
МАРИЙКА ИВАНОВА МИТОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
МАРИЙКА НЕДЕЛЬОВА СПАСОВА
МАРИЙКА ТОДОРОВА ГЕНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
МАРИЯ МИШОВА МЛАДЕНОВА
МАРИЯ НЕДЯЛКОВА ЦАНОВА
МАРИЯ ТРИФОНОВА КРЪСТЕВА
МАРКО ТОДОРОВ ЦОЛОВ
МАТА СПАСОВА ИВАНОВА
МЕТОДИ ВЪЛЧЕВ ЦЕКОВ
МЕТОДИ МАРИНОВ КОНОВ
МИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ МЛАДЕНОВ
МИЛКА ЦАНОВА ПЕТРОВА
МИЛКА ЦВЕТКОВА ЙОНЧЕВА
МИМИ СВЕТОСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА
МИРОСЛАВ ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ МИЛАНОВ
МИРОСЛАВ ЦЕНКОВ ВЕЛКОВ
МИТКА МИТОВА СТОЯНОВА
МИТКО ТОДОРОВ МИТОВ
МЛАДЕН ВЪЛЧОВ СПАСОВ
МОНКА ЖИКОВА ТОДОРОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА МИТРОВА
НАДКА КОЦОВА ТОДОРОВА
НАДКА МИШЕВА ГЕНОВА
НАДКА ПАНТАЛЕЕВА НИКОЛОВА
НАДКА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА
НАДКА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
НЕВЯНА ТОДОРОВА МИТОВА
НЕДЕЛКО СПАСОВ ГЕНОВ
НЕДЕЛКО СРЕДКОВ ВЪЛЧЕВ
НЕДЕЛЬО ИВАНОВ ПАНЧОВ
НЕДЕЛЬО НИКОЛОВ ВЪЛЧОВ
НЕДЕЛЯ ЖИВКОВА ГАЧОВА
НЕДЯЛКО ВАЛЕРИЕВ НЕДЯЛКОВ
НЕНКА ГАЧОВА МИТОВА
НЕНКО ЙОНЧОВ НЕНКОВ
НИКОЛАЙ ВЪЛЧОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ
НИКОЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
НИКОЛИНА КОЦОВА ПАНОВА
ОГНЯН ЛЮБОМИРОВ ВЕНЕЛИНОВ
ПАВЛИН ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА
ПАРАСКЕВА НИНОВА ТРИФОНОВА
ПЕНА ВИДКОВА МИКОВА
ПЕНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
ПЕНКА ТОДОРОВА ЙОЛОВА
ПЕНКА ЦВЕТКОВА МАРИНОВА
ПЕНКА ЦЕЛОВА ВЪТКОВА
ПЕНКО МЛАДЕНОВ ЦВЕТКОВ
ПЕРКА ИЛИЕВА ПЪРВАНОВА
ПЕТКО АСЕНОВ ЦВЕТКОВ
ПЕТКО ВЕЛКОВ МИКОВ
ПЕТКО НИКОЛОВ ВАСИЛОВ
ПЕТКО ТОДОРОВ ВЪЛЧОВ
ПЕТРА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ПЕТРА СПАСОВА БАРЕНКОВА
ПЕТРА ТОДОРОВА ГЕРГОВА
ПЕТРАНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
ПЕТЪР ДОНКОВ СТАЙКОВ
ПЕТЪР МИЛАНОВ ВАСИЛОВ
ПЕТЯ ПЕНКОВА МЛАДЕНОВА
ПЛАМЕН ВЪЛЧЕВ ВЕЛКОВ
ПЪРВАН ЖИВКОВ ПЪРВАНОВ
РАНГЕЛ ВЕЛКОВ ПЕТКОВ
РАНГЕЛ ЦОЛОВ МАРИНОВ
РУСКА ИЛИЕВА МИЛАНОВА
РУСКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
САВЛИНА ВЕЛКОВА ТОДОРОВА
СВЕТОЗАР ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЧЕВ
СЕРГЕЙ ЛОЗАНОВ НИКОЛОВ
СИЙКА ДИМИТРОВА МАНОВА
СЛАВЧО КОСТОВ ТОДОРОВ
СНЕЖАНА ЦВЕТКОВА КАМЕНОВА
СПАС ГЕНОВ СПАСОВ
СПАС ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
СПАС ИЛИЕВ СПАСОВ
СПАС МЛАДЕНОВ СПАСОВ
СПАС ТОДОРОВ СПАСОВ
СТАНА ГЕОРГИЕВА МИКОВА
СТАНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
СТАНКА МИТОВА МИШОВА
СТЕЛА ВАЛЕРИЕВА АНТОВА
СТОЯН ЦВЕТКОВ ПЪРВАНОВ
ТАНКА ИВАНОВА ДИНЕВА
ТАТЯНА СПАСОВА ВЕЛКОВА
ТЕМЕНУШКА ТРИФОНОВА КОЦЕВА
ТИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
ТИХОМИР ИЛИЕВ ВЪЛЧЕВ
ТИХОМИР КОЧОВ МАРИНОВ
ТОДОР ВЕЛКОВ ЦАНОВ
ТОДОР ГЕРГОВ НЕНКОВ
ТОДОР ДОНКОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ИВАНОВ ДОНОВ
ТОДОР ИВАНОВ КРЪСТЕВ
ТОДОР КАМЕНОВ ПАНЧОВ
ТОДОР НАЙДЕНОВ ЖИКОВ
ТОДОР НИКОЛОВ КАМЕНОВ
ТОДОР РАНГЕЛОВ ТОДОРОВ
ТОДОР СПАСОВ ДОНКОВ
ТОДОР ЦЕКОВ ГЕРГОВ
ТОДОР ЦЕНКОВ ТОДОРОВ
ТОДОРКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ТОДОРКА НЕДЕЛЬОВА ВЕЛКОВА
ТОДОРКА ПАНОВА ТОДОРОВА
ТОМО ТОДОРОВ ВЪЛЧОВ
ТОНИ ВЪЛЧОВ ЦАНОВ
ТОНИ МЛАДЕНОВ ВЪЛЧЕВ
ТОШКО ГЕРГОВ ТОШКОВ
ТОШКО ИВАНОВ ТОШОВ
ТОШКО КИРИЛОВ КИРИЛОВ
ТОШКО ПЕТКОВ ТОДОРОВ
ФИНКА НЕДЕЛКОВА НИНКОВА
ХРИСТИНА ЙОНЧОВА НИКОЛОВА
ЦАНКА ВЪКОВА НЕНКОВА
ЦВЕТАН ВЪЛЧОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ИЛИЕВ НИНОВ
ЦВЕТАН ПАНТАЛЕЕВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ЦОЛОВА
ЦВЕТАНА ДИКОВА НАЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА БОЙКОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ЦЕЛКОВА
ЦВЕТКО АСЕНОВ ЦВЕТКОВ
ЦЕКО КАМЕНОВ ПАНЧОВ
ЦЕКО МИНКОВ НИКОЛОВ
ЦЕКО НАЧОВ ТОШОВ
ЦЕКО ТОДОРОВ ЦЕКОВ
ЦЕНА ПАНТАЛЕЕВА ГЕРГОВА
ЦЕЦА МАНЧЕВА ИЛИЕВА
ЦОЛО ВЕЛКОВ ЦОЛОВ
ЦОЦА ИВАНОВА КАМЕНОВА
ЦОЦА ИЛИЕВА ТОШОВА
ЯНА МЛАДЕНОВА ПАНТОВА
ЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА

Кмет/Кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ
ОБЩИНА: КУЛА
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ТОПОЛОВЕЦ КМЕТСТВО: ………………. СЕКЦИЯ № 012
адрес на избирателната секция: ………………………………….

—————————————————-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
—————————————————-
АКСИНИЯ ПЕТРОВА МЕТОДИЕВА
АЛБЕНА ТОДОРОВА МИТОВА
АНАТОЛИ ГЕНЧЕВ СТОЯНОВ
АНАТОЛИ ЕМИЛОВ ЦЕНКОВ
АНАТОЛИ ЗАХАРИЕВ ГОШОВ
АНАТОЛИ МИЛАНОВ НИЦОВ
АНАТОЛИ РОМАНОВ ТРИМБИЦАНОВ
АНАТОЛИ ЦОЛОВ АСЕНОВ
АНГЕЛИНА ПЕТРОВА НАКОВА
АНДРИАН ПЛАМЕНОВ АТАНАСОВ
АНЕЛИЯ ГРОЗДАНОВА ПЕТКОВА
АНИЦА АСПАРУХОВА БОРИСОВА
АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ФЛОРОВ
АСЕН ВОЙНОВ НИЦОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ФЛОРОВ
БИЛЯНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
БИСЕР МИХАЙЛОВ ДЕКОВ
БЛАЖО ГРИГОРОВ ФЛОРОВ
БЛАЖО СТАНКОВ НИКОВ
БОГДАНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
БОГОМИЛ ИЛИЕВ МЛАДЕНОВ
БОГОМИЛКА КИРИЛОВА ЦЕКОВА
БОЖАНА НИКОЛОВА ЙОНИЦОВА
БОЖАНКА АТАНАСОВА ФЛОРОВА
БОЖИДАР ИВАНОВ ПАНЧЕВ
БОЖИДАР КАЛИНОВ СИМЕОНОВ
БОРИСЛАВ БОЖИДАРОВ ИВАНОВ
БОРКО ХРИСТОВ РАДУЛОВ
ВАЛЕНТИН ФИЛИПОВ КОСТОВ
ВАЛЕРИ ВЪТОВ ФЛОРОВ
ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ПЕТКОВ
ВАЛЕРИЯ МЛАДЕНОВА ВЪКОВА
ВАЛЯ ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА
ВАЛЯ ОРЛИНОВА ДРАГОЛЮБОВА
ВАНКО СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
ВАНЯ МИТКОВА МАРИНОВА
ВАСИЛ АСЕНОВ БАДЕВ
ВАСИЛКА ДАНЧОВА СТОЯНОВА
ВЕЛИКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА
ВЕНЕТА ЦЕКОВА ПЪРВУЛОВА
ВЕНКА ЦЕНКОВА СПИРИДОНОВА
ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ ВЕЛКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ОГНЯНОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕРГИНИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ВЕСЕЛИН МАРИНОВ РАДУЛОВ
ВЕСЕЛИНА ФИЛИПОВА КОСТОВА
ВЕСИ БОРИСОВ ПЕТРОВ
ВЕСКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ВЕСТИКА ИЛИЕВА ФЛОРОВА
ВИКТОР НЕДЯЛКОВ ВАНОВ
ВИОЛЕТА МАРКОВА МАРИНКОВА
ВИОЛЕТА ФЛОРОВА СТАНКОВА
ВИОЛЕТКА ВАСИЛОВА ЙОНОВА
ВИТКО МАРИНОВ ФЛОРОВ
ВЛАДИМИР БОРКОВ ХРИСТОВ
ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВ ФЛОРОВ
ВОЛОДЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ
ВЪЛА ТОШЕВА ПЕТРОВА
ВЪТКО НИЦОВ ФЛОРОВ
ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕНЧО ВИТАНОВ ЦВЕТКОВ
ГЕНЧО ИВАНОВ ЙОНОВ
ГЕНЧО ИЛИЕВ ПЕТРОВ
ГЕРГИНА ПЕТРОВА МАРИНОВА
ГЛОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ВЕЛКОВА
ГЪЛЪБИН КРЪСТЕВ МАРИНОВ
ГЮСЮМ РУФИ РАСИМ
ДАМЯНКА КОСТОВА КАЛИНОВА
ДАНИЕЛА ДАНЧОВА ФЛОРОВА
ДАНКО КОСТОВ ФЛОРОВ
ДАЯНА ОРЛИНОВА ДРАГОЛЮБОВА
ДЕНКА БОРИСОВА САВОВА
ДЕЯН РУМЕНОВ ДРАГУЦОВ
ДИМИТЪР НИЦОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЕНЕВ
ДИОНИС ЗВЕЗДАНОВ ГРОЗДАНОВ
ДРАГОМИР ЛЮБЕНОВ НИЦОЛОВ
ЕВА СОКОЛОВА МЛАДЕНОВА
ЕВГЕНИЙ ТОДОРОВ ПЪРВАНОВ
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕВЛОГИ ПЕКОВ ПЪРВУЛОВ
ЕЛЕНА АСЕНОВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА РАДУЛОВА
ЕЛЕОНОРА ЕМИЛОВА КИРИЛОВА
ЕЛИЗА ЕВЛОГИЕВА ПЕКОВА
ЕЛИЗАБЕТ РУМЕНОВА ИЛИЕВА
ЕЛИЦА ВОЛОДИЕВА ИВАНОВА
ЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛ АРИСТОТЕЛОВ НИКОВ
ЕМИЛ КИРИЛОВ СТОЯНОВ
ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ НИЦОВ
ЕМИЛ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ОРЛИНОВ ЕВЛОГИЕВ
ЕМИЛ ПЕТРОВ НИЦОВ
ЕМИЛ ТАЧЕВ МАРИНОВ
ЕМИЛ ЦЕНКОВ ИВАНОВ
ЕМИЛИЯ ЛЮДМИЛОВА ВИДЕНОВА
ЕМИЛИЯ РАЙЧЕВА ЯСЕНОВА
ЕМИЛИЯ ЦВЕТАНОВА ВЪРБАНОВА
ЕРИК СВЕТЛИНОВ ВЕЛИЧКОВ
ЗАХАРИ ГОШОВ ЦЕКОВ
ЗАХАРИ НЕДЕЛКОВ ВАНОВ
ЗИМЗИЛЯНА ВОЙНОВА МАРИНОВА
ЗИНА ВАНКОВА ИЛИЕВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА ФЛОРОВА
ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ
ИВАН КЛИМЕНТОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ БОРИСОВ
ИВАН ТОДОРОВ ЙОНИКОВ
ИВАН ТРАЙЛОВ МЛАДЕНОВ
ИВАН ЦАНКОВ ФЛОРОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ЙОНИЦОВА РАДУЛОВА
ИВАНКА ФЛОРОВА ЙОНОВА
ИВЕЛИНА БОЖИДАРОВА ИВАНОВА
ИЛИЯ ВОЙНОВ СПИРИДОНОВ
ИЛИЯ ЕНЧЕВ КИРИЛОВ
ИЛИЯН ВАНКОВ СПАСОВ
ИЛЧО СИМЕОНОВ ЕНЧЕВ
ИРЕНА РАЙЧЕВА БОНЕВА
ИРЕНА РАЙЧЕВА ЯСЕНОВА
ИРИНА ИГНАТОВА ИВАНОВА
ИРИНА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА
ЙОНЧО СТАМЕНОВ МИЛАНОВ
ЙОРДАН БРАНКОВ НИКОВ
ЙОСИФ ВАНОВ ФЛОРОВ
КАМЕЛИЯ АСПАРУХОВА БОРИСОВА
КАРОЛИНА ЕМИЛОВА ЛЮБЕНОВА
КАТЕРИНА КРЪСТЕВА МАРИНОВА
КАТЯ БОРКОВА ХРИСТОВА
КЕТИ БОРИСОВА ЛАПАДАТОВА
КИРИЛ ВИКТОРОВ КИРИЛОВ
КИРИЛ ПЕТКОВ СТОЯНОВ
КРАСИМИР МИРЧЕВ КОЛЧЕВ
КРАСИМИРА ЛЮБЕНОВА СПАСОВА
КРИСТИАН ИВАНКОВ ГЕОРГИЕВ
КРИСТИНА ГЪЛЪБИНОВА КРЪСТЕВА
КРЪСТАНА СТАНОВА НИКОВА
ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВА МИЛЕНКОВА
ЛИЛЯНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ЛИЛЯНА ЗАМФИРОВА КАМЕНОВА
ЛИЛЯНА ЦЕКОВА ИВАНОВА
ЛОЗАНКА КОСТОВА ДИМИТРОВА
ЛУИЗА НЕДЕЛКОВА ВАНОВА
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ МАРИНКОВ
ЛЮБОМИР РУСАЛИНОВ ПЪРВУЛОВ
ЛЮДМИЛ ВАЛЕНТИНОВ МЛАДЕНОВ
ЛЮДМИЛ ЕМИЛОВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮДМИЛ ЛЮБЕНОВ НИЦОВ
МАЛВИНА ЕМИЛОВА АРИСТОТЕЛОВА
МАЛИНКА ГЕОРГИЕВА БАДЕВА
МАЛИНКА ИВАНОВА ФЛОРОВА
МАНУЕЛ БИСЕРОВ МИХАЙЛОВ
МАРА МАРИНОВА ЛАПАДУЦОВА
МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
МАРГАРИТА ИЛИЕВА ДИНКОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА НИКОВА
МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА ИЛИЕВА
МАРИЕЛА ГРОЗДАНОВА АТАНАСОВА
МАРИЕТА ЗАХАРИЕВА ГОШОВА
МАРИН СТАНКОВ ИВАНОВ
МАРИЦА ИЛИЕВА НИКОВА
МАРИЦА НИЦОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ФЛОРОВА
МАРИЯ БОРИСОВА МАРИНОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ФЛОРОВА
МАРИЯ СТАНКОВА ПЪРВУЛОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА МАРИНОВА
МАРИЯ ТАЧЕВА СПИРИДОНОВА
МАРИЯНА ЯНКОВА ДОБРЕВА-ПАНЧЕВА
МАРТИН ПЕТРОВ МЕТОДИЕВ
МАРТИН ПЛАМЕНОВ ЛЮБЕНОВ
МАРУСЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
МАРУСЯ ГЪЛАБИНОВА КРЪСТЕВА
МАЯ ДАНЧОВА ИВАНОВА
МЕТОДИ ФЛОРОВ МАРИНОВ
МИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ МАРИНОВ
МИЛЧО ДАНЧОВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ ЕМИЛОВ ЛАЛОВ
МИТКО МАРИНОВ МИТРОВ
МИХАИЛ ФЛОРОВ МИЛЕНКОВ
МЛАДЕН ЛИЛОВ ПЕТРОВ
НАДЕЖДА БОСИЛКОВА ЙОНИКОВА
НАДКА ВЪТОВА ФЛОРОВА
НАДКА КРЪСТЕВА МИТОВА
НАТАЛИЯ ГЕРАСИМОВА ВЕЛКОВА
НАТАЛИЯ МЛАДЕНОВА НИЦОВА
НЕДА ИЛИЕВА МАРИНОВА
НЕДКА КАРАМФИЛОВА МАРИНОВА
НЕДКА НИЦОВА ПЕТРОВА
НЕЛИЯ ВЪЛЧОВА ГЪРНЕВСКА
НЕЛКА НЕНОВА РАДУЛОВА
НЕОФИТ КОСТОВ ЙОРДАНОВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ДЕКОВ
НИКОЛИНА МАРЧЕВА ВАНОВА
НИКОЛИНКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
ОГНЯН ВЕЛИЧКОВ ЛЮБЕНОВ
ОРЛИН ДРАГОЛЮБОВ ВИДЕНОВ
ПАВЛИН ПЕТРОВ МАРИНОВ
ПАВЛИНА ИВАНОВА НИЦОВА
ПАВЛИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ПАВЛИНКА ТОДОРОВА ПЪРВУЛОВА
ПЕНКА ПЕТРОВА ЕНЧЕВА
ПЕНКА ЦОЛОВА САРОВА
ПЕПА МАРИНОВА ГЕНОВА
ПЕТКАНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТКО КИРИЛОВ СТОЯНОВ
ПЕТКО МАРИНОВ МИТРОВ
ПЕТКО СТОЯНОВ ПАНЧЕВ
ПЕТРА АНТОВА ПЕТРОВА
ПЕТРАНА ПЕШЕВА ТРАЙЧЕВА
ПЕТРАНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ПЕТРУНКА ВИТКОВА ЙОНИКОВА
ПЕТЪР ВИКТОРОВ МАРИНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЕНЕЕВ БРАНКОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ МИРЧЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИЛЧОВ СИМЕОНОВ
ПЕТЪР МЕТОДИЕВ ФЛОРОВ
ПЕТЪР НИЦОВ ПЪРВУЛОВ
ПЕТЪР НИЦОВ СПИРИДОНОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ ГОГИЧЕВ
ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА ПЕТРОВА
ПЕТЯ ЕМИЛОВА КИРИЛОВА
ПЕШО ТРАЙКОВ МАРИНОВ
ПЛАМЕН АТАНАСОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ПРОЛЕТКА ВЕЛИЧКОВА ФЛОРОВА
ПЪРВА ЦВЕТКОВА ЙОНОВА
ПЪРВАН КИРИЛОВ ПЕТРОВ
РАДОСЛАВА ПЕШЕВА ТРАЙЧЕВА
РАЙНА КРУМОВА ИВАНОВА
РАЙНА ПЕТРОВА СТАНКОВА
РАЙНА ФЛОРОВА ЙОНИКОВА
РАЙНА ФЛОРОВА ЙОНОВА
РАЙНА ФЛОРОВА ТОДОРОВА
РАЙЧО ЯСЕНОВ САРОВ
РАФАИЛ БОРИСОВ МАРИНОВ
РОЗА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
РОЗА ЛИЛОВА ДЕКОВА
РОЗА ПЕТРОВА ИВАНОВА
РОСЕН ИЛЧОВ СИМЕОНОВ
РОСЛАН РУМЕНОВ ИЛИЕВ
РУМЕН ВЕЛИЧКОВ ФЛОРОВ
РУМЕН ДРАГУЦОВ ПРЕДОВ
РУМЕН ИЛИЕВ МИТОВ
РУСКА ДЕНКОВА МИОЛОВА
РУСКА ПЕТРОВА ПАСКОВА
САВЕСТИЦА ЙОНОВА ФЛОРОВА
САДЕФА ВИТКОВА МАРИНОВА
САМУИЛ ПЕТРОВ ДИНКОВ
СВЕТЛА МИТОВА МЛАДЕНОВА
СВЕТЛИН ВЕЛИЧКОВ МИЛАНОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАЙЛОВ ЦВЕТАНОВ
СВЕТОСЛАВ СОКОЛОВ МЛАДЕНОВ
СВЕТОСЛАВА БОЯНОВА ГРАБОВЯНОВА
СЕВАСТИЦА МАРИНОВА ДИНКОВА
СЕДЕФА КРУМОВА ЙОНЧЕВА
СЕРГЕЙ ГЕНЧЕВ СТОЯНОВ
СИЙКА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
СИЛВАНА ИВАНОВА КЛИМЕНТОВА
СИЛВЕСТЪР ВЕСИЕВ БОРИСОВ
СИЛВИЯ АСПАРУХОВА БОРИСОВА
СЛАВЕЙКО РАДОМИРОВ ЙОНИКОВ
СНЕЖАНКА ЦАНКОВА СТАНИЛОВА
СОКОЛ МЛАДЕНОВ НИЦОВ
СОНЯ ИЛИЕВА ФЛОРОВА
СОНЯ ТРАНЧОВА ЙОРДАНОВА
СТАНКО НИКОВ ФЛОРОВ
СТЕФКА ФЛОРОВА МАРИНОВА
СТИЛЯН МЕТОДИЕВ СПАСОВ
СТОЙЧО ЙОРДАНОВ СТОЙНЕВ
СТОЯНЧО ТОДОРОВ ТРИФОНОВ
ТОДОР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ТОДОР ТРИФОНОВ ПРЕДОВ
ТОДОРА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ТРАЙКО МАРИНОВ ВАНЧОВ
ФИДАНА ПЕТКОВА НИЦОВА
ФЛОРЯ ПЕТРОВА ФЛОРОВА
ХРИСТИНКА ЙОНОВА МАРИНОВА
ХРИСТО РАДУЛОВ СТАНОВ
ЦАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЦАНКА СТОЙКОВА ФЛОРОВА
ЦАНКО ЦВЕТКОВ ЙОНОВ
ЦАРЕВНА ПЕТРОВА МАРИНОВА
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ФЛОРОВА
ЦВЕТА КРЪСТОВА МЛАДЕНОВА
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТАН ПЪРВАНОВ КИРИЛОВ
ЦВЕТАНА ВАНКОВА КИРИЛОВА
ЦВЕТАНА КРУМОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНА РАДУЛОВА МАРИНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА АТАНАСОВА
ЦВЕТКО ЙОНОВ ФЛОРОВ
ЮЛИЯН ЕМИЛОВ АРИСТОТЕЛОВ
ЯНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

Кмет/Кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ
ОБЩИНА: КУЛА
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЦАР-ПЕТРОВО КМЕТСТВО: ………………. СЕКЦИЯ № 013
адрес на избирателната секция: ………………………………….

—————————————————-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
—————————————————-
АЛЕКСАНДЪР СЕРЬОЖА ДИМИТРОВ
АНГЕЛ БЛАЖОВ СТОЯНОВ
АНГЕЛ ПЪРВАНОВ ДИКОВ
АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
БЛАГОВЕСТА АНГЕЛОВА БЛАЖЕВА
БОГДАН ПЕЙЧЕВ ДРАГНЕВ
БОЖАНА ПЕТРОВА БОЖИНОВА
БОРИС ПЕТРОВ КОВАЧЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ НАЙДЕНОВ
ВАЛЕНТИН ЖИКОВ ВЪТОВ
ВАЛЕНТИН ЙОНОВ АНГЕЛОВ
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
ВАЛЕРИЯ ЦЕНКОВА ИВАНОВА
ВАНЧО НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ
ВАНЬО ВЕЛКОВ ПЕТРОВ
ВАСИЛКА МАРИНОВА ВЪТОВА
ВЕЛА ЦЕНКОВА НИКОЛОВА
ВЕЛИКА ЛОЗАНОВА ВЪЛЧЕВА
ВЕНЕТА ВЪТКОВА НИНОВА
ВЕНИ ДИМИТРОВ ГЕРГОВ
ВЕНИ НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ
ВЕНИСЛАВ СТИЛИЯНОВ ИВАНОВ
ВЕНКА ЙОЦОВА ПЕРКОВА
ВЕНКА ЦЕНКОВА НИКОЛОВА
ВЕНКО ЦЕНКОВ ПЕТРОВ
ВЕРА ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА
ВЕРГИЛ ВАНЬОВ ВЕЛКОВ
ВЕРОСЛАВ МИЛЧЕВ МАРИНОВ
ВЕСЕЛИН ЛИЛОВ КАМЕНОВ
ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ТРАНЧЕВА
ВЕСЕЛКА ПЕРОВА НИКОЛОВА
ВИОЛЕТА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ЦЕНОВА ПЕТКОВА
ВЛАДИМИР БОРИСОВ ТОДОРОВ
ВЛАДИМИР ВЪТОВ НАЙДЕНОВ
ВЪЛЧО ГРУЕВ ПЕЛОВСКИ
ВЪТКА НИНКОВА ХРИСТОВА
ГАЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ТРИФОНОВА
ГАНКА ГРУЕВА ЙОТОВА
ГАНЧО ЛИЛКОВ ГЕНЧЕВ
ГЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ГЕНА СТОЯНОВА ЛИЛОВА
ГЕНАДИ СТОЙЧЕВ ТОДОРОВ
ГЕНАДИ СТОЯНОВ ГЕНКОВ
ГРЕТА СТОЯНОВА МИКОВА
ДАМЯН ГРУЕВ ДИМИТРОВ
ДАНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
ДАНА НИКОЛОВА МИШЕВА
ДАНА НИКОЛОВА ТОЛИНОВА
ДАНКА ИВАНОВА ВЕЛКОВА
ДАРИН ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ
ДЕНКА СТОЯНОВА МИТРОВА
ДИМИТЪР МИКОВ ЦЕНОВ
ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ДОБРИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ДРАГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ЕЛЕНКА ВЕСЕЛИНОВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНКА МИЛЕВА МЛАДЕНОВА
ЕМИЛ ФИЛИПОВ ВЪЛЧЕВ
ЖАНА АТАНАСОВА ПОПОВА
ЖИКО ВЪТОВ ЖИКОВ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ЗОЯ АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
ИВАЙЛО ВАНЬОВ ВЕЛКОВ
ИВАЙЛО ВЕСЕЛИНОВ ЛИЛОВ
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ВЪКОВ ПЕТКОВ
ИВАН ВЪТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ЖИКОВ ПЕТКОВ
ИВАН КОЙЧЕВ ИЛИЕВ
ИВАН КОСТОВ ТОДОРОВ
ИВАН МОМЧИЛОВ ЩИЛИЯНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
ИВАН ПЕРОВ НИКОЛОВ
ИВАНЕЛА ТОНИЕВА АНГЕЛОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ЦЕНОВА
ИВАНКА НАЙДЕНОВА КАМЕНОВА
ИВАНКА НИНКОВА ИВАНОВА
ИВАНКА ЦОКОВА ИВАНОВА
ИВЕЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ
ИЛИЯ ВЪТКОВ ЦЕНКОВ
ИЛИЯНА ВЪТОВА ВЪЛЧЕВА
ИЛИЯНА ПЕТРОВА ЧМЕЛЙЕШЕВИЧ
ИРИНКА ПАНЧЕВА ПЕТКОВА
ЙОРДАНА ВЪТОВА ЦОКОВА
ЙОРДАНА ЖИКОВА ДЖУНКОВА
ЙОЦА ЛИЛОВА ЦЕНКОВА
КАЛИНКА ИВАНОВА ВЕЛКОВА
КАМЕН ИВАНОВ КАМЕНОВ
КОЧО СТОЯНОВ ТРИФОНОВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ КРУМОВ
ЛИЛО ТОДОРОВ ЛИЛОВ
ЛИЛЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ЛИЛЯНА ЙОТОВА ЛИЛОВА
ЛИЛЯНА ЛИЛКОВА ЦЕКОВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА МАРКОВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
ЛОЗАНА ВЕЛКОВА ПЕТРОВА
ЛОЗИНКА ПЕТРОВА ЛИЛОВА
ЛЮБКА ВЕСЕЛИНОВА ЦВЕТКОВА
МАРИАНА ДИЛЯНОВА ИВАНОВА
МАРИЙКА ПЕТРОВА ЦОКОВА
МАРИЙКА СТОЙКОВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ВЕЛКОВА НЕДКОВА
МАРИЯ ЙОНИЦОВА ЦОКОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА МАРКОВА
МАРТИНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
МЕТОДИ БЛАЖОВ БОЖИНОВ
МЕТОДИ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
МЕТОДИ СТОЯНОВ ИВАНОВ
МИКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
МИЛЕНКА НИКОЛОВА ГОСПОДИНОВА
МИЛЧО ВЪТОВ ЦЕНКОВ
МИЛЧО ЖИВКОВ ЖИКОВ
МИЛЧО НИКОЛОВ ЙОТОВ
МИЛЧО ПЕТРОВ ГЕРГОВ
МИТКА НИНКОВА КАМЕНОВА
МИТКО ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
МИТКО НИКОЛОВ МИРЧЕВ
МИТРА ПЕКОВА СТОЯНОВА
МИШО ПАСКОВ АЛЕКСАНДРОВ
МЛАДЕН ВЪЛЧЕВ ТОДОРОВ
МОМЧИЛ ЕМИЛОВ ВЪЛЧЕВ
НАДЕЖДА ЖИВКОВА МИТОВА
НАДКА МИШОВА РУСНАШКА
НАТАЛИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА
НЕНКА ДИКОВА ГРУЕВА
НИКОЛА ЙОТОВ ЗДРАВКОВ
НИКОЛА МИРЧЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ МАРИНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КАМЕНОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛИНА НИКОЛОВА КОЦЕВА
НОРА ВАНЬОВА ВЕЛКОВА
ОЛГА АНГЕЛОВА МАРКОВА
ПАВЛИНА ИВАНОВА КАМБУРОВА
ПЕПА ЙОСИФОВА ВЪТОВА
ПЕРКА ВАНКОВА ЦЕНКОВА
ПЕРКА ЖИВУЛОВА ВЕЛКОВА
ПЕРКА МИТРОВА ПАНКОВА
ПЕРКА МИЦОВА ГЪСКОВА
ПЕРКА СТОЯНОВА ГЕНОВА
ПЕРКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
ПЕРО НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ТОНЧЕВ
ПЕТКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КАМЕНОВ КАМЕНОВ
ПЕТЪР КРУМОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР МИЛАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР МИЛЧОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЕТКОВ ТОНЧЕВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ СТОЯНОВ
ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ЙОНОВ
ПЕТЪР ЦЕНКОВ СТОЯНОВ
ПЕТЯ ТИХОМИРОВА АНГЕЛОВА
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕКОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕКОВ
ПЛАМЕН ЦЕНКОВ ВЪТКОВ
ПЛАМЕНКА ВЪЛЧОВА ИВАНОВА
ПОЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ЛИЛОВА
ПРОЛЕТ ДОБРИНОВА ЦЕНКОВА
ПРОЛЕТКА ВАЛЕНЦИЕВА ПЕТКОВА
ПРОЛЕТКА НЕДЕЛКОВА НАЙДЕНОВА
ПРОЛЕТКА ЦАНКОВА ТОШКОВА
ПЪРВОЛЕТКА АНАНИЕВА ИВАНОВА
РАДА МАРИНОВА ЙОНОВА
РАДА СТОЯНОВА МИКОВА
РАДА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
РАДКА ДАМЯНОВА ТОДОРОВА
РАДКА КАМЕНОВА СТОЯНОВА
РАДОСЛАВ ЮРИЕВ ЕМИЛОВ
РАЙНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
РАЙНА ЖИВАНОВА ПЕТКОВА
РАЙНА ИВАНОВА КАМЕНОВА
РАЙНА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА
РУМЕН БОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЯНА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
СВЕТЛАН АНГЕЛОВ МИШЕВ
СВЕТЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ
СВЕТОСЛАВ ГЕНАДИЕВ ТОДОРОВ
СЕРЬОЖА ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
СИЙКА ПЕТКОВА ЦЕНКОВА
СЛАВИНКА СЛАВЕЙКОВА ЦЕНКОВА
СЛАВКА ПЕТРОВА МИТКОВА
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ГЕНОВ
СТАНИСЛАВА КРУМОВА МЛАДЕНОВА
СТАНКА ИВАНОВА ПАНТОВА
СТЕЛА МАРИНОВА ПЕТРОВА
СТЕФКА МАРИНОВА ИВАНОВА
СТЕФКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
СТОЙЧО СТОЙЧОВ СТОЙЧОВ
СТОЙЧО СТОЯНОВ ТОДОРОВ
СТОЯН ГЕШЕВ ЦЕНКОВ
СТОЯН МИКОВ ВЪТОВ
СТОЯНА ВЕЛКОВА ПЕТКОВА
СТОЯНКА ПЕКОВА ЗДРАВКОВА
ТАНЯ РУМЕНОВА ТОДОРОВА
ТАТЯНА МАРКОВА ИВАНОВА
ТЕОДОР ЦВЕТАНОВ СТОЙЧЕВ
ТИХОМИР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР РОМИЛОВ ФЛОРОВ
ТОДОР ГЕНОВ ЙОТОВ
ТОДОР НИКОЛОВ МАРКОВ
ТОДОРА ИВАНОВА ПЕКОВА
ТОНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ТОТКА ВЕЛКОВА СТОЙЧОВА
ТОШКО ТОДОРОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТА ВЪЛЧОВА ЦЕНКОВА
ЦВЕТАН СТИЛИЯНОВ ЦЕНКОВ
ЦВЕТАН СТОЙЧОВ СТОЙЧОВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАН ЦОКОВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТАНА СТОЯНОВА ГОГОВА
ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ПЕКОВ
ЦЕНКА ЙОТОВА ПЕТКОВА
ЦЕЦА СТОЯНОВА ГЕНКОВА
ЦЕЦКА ИЛИЕВА ВЪТКОВА
ЦОНА ИВАНОВА ГРУЕВА
ЮЛИАНА ВЕСЕЛКОВА ПЕРОВА
ЯНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

Кмет/Кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.