Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални домове и детски заведения на територията на Община Кула

Процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални домове и детски заведения на територията на Община Кула».

Изтегли архив документи

Публикувано в Профил на купувача. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.