СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА
секция № 001

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ РЕНИЕВ КРЪСТЕВ
БИСЕР КИРИЛОВ ЦВЕТКОВ
БОРИС РУСКОВ ВАЧЕВ
БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ШАНКОВ
ВАНЬО ЙОТОВ НИНОВ
ВЕНЕТА НАДКОВА МАРКОВА
ВЕРОНИКА ЛЮДМИЛОВА БОРИСОВА
ГАБРИЕЛА НАДКОВА ПЕТРОВА
ГИНА АСЕНОВА САШЕВА
ГОШО ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
ДЕСИСЛАВА ИВОВА ГЕНЧЕВА
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ НЕДЕВ
ДИЯН МАЕВ ДИМИТРОВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ЧАЛЪКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ЛЮСИЕНОВ
ИВЕЛИН ДЕМИРОВ ЧОБАНОВ
ИЛИЯ АНКОВ ХРИСТОВ
КАРАМФИЛКА МАРКОВА ИВАНОВА
МАРИЯНА КОСТОВА МИТКОВА
МАРТИН ДЕМИРЕВ АСЕНОВ
МАРТИН КОЦЕВ ЗЛАТКОВ
МАЯ СЛАВЕЙКОВА АНГЕЛОВА
МИЛАН МИЛКОВ ПАВЛОВ
МИЛЧО ЙОТОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЕВ
ОРЛИН ЕВГЕНИЕВ ВИТСКИ
ПЕТЪР АДРИАНОВ МИЛАНОВ
РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ РАДЕВ
РЕНИ МИТКОВА ПЕНКОВА
РИНАТ НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ
РОСИЦА СИМЕОНОВА ОГНЯНОВА
СЕВЕРИН АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
СИБИЛА НИКОЛОВА МАРИНОВА
СТОЯН ХРИСТОВ АСЕНОВ
ЦВЕТАН МАРИНОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАНА АСЕНОВА ИВАНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА
секция № 002

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ВАНИНА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА
ГЕОРГИ ЛЕВЧОВ ГЕОРГИЕВ
ЗДРАВКО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
МАЛИНА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ СПАСОВ ГЕРГОВ
СОНЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА
секция № 003

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
АНТОАНЕТА НЕДЯЛКОВА НЕДКОВА
ПЕТЪР ГЕНКОВ ПЕТКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА
секция № 004

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
ИЛИАН СТАЙКОВ ИВАНОВ
ПРОЛЕТКА МИТКОВА ВЪЛЧЕВА
СТАНИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА
секция № 005

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ВАЛЕНТИН МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
НАДКА ВЪЛЧКОВА ЙОТОВА
НАЦА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
СТАНКО ИВАНОВ КАМЕНОВ
ФИНКА ТОМОВА КАМЕНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА
секция № 007

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ЛЕНА НЕНОВА ВЪЛКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА
секция № 009

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
СЕРГЕЙ ЛЮБЕНОВ МАРКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА
секция № 010

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ПЛАМЕН НЕДЕЛКОВ НИНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА
секция № 013

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ДИЛЯНА ИВАНОВА МИЛЕВА
РАДОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ФЛОРОВ

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.