Административни услуги

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛА
/за да заявите услуга задължително трябва да притежавате универсален електронен подпис на физическо лице/

С П И С Ъ К
на
въведените комплексни административни услуги от 25.03.2015 г. в Община Кула

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне:
- Издаване на удостоверение за настоящ адрес;
- Издаване на удостоверение за постоянен адрес;
- Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес;
- Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес.

Административни услуги „Местни данъци и такси”:
- Издаване на удостоверение за декларирани данни;
- Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък.

Административни услуги „Инвестиционни намерения и въвеждане на обекти в експлотация:
- Издаване на удастоверение за административен адрес на имот.

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО – Изтегли документ

Коментарите са забранени.