Общински съветници

Списък на общински съветници, мандат 2015 -2019:
1. д-р Димитър Цанков Георгиев – Председател ОбС – Кула
2. Ася Дойкова Йотова-Стоянова – Председател комисия по финанси и бюджет
3. Ваньо Георгиев Недков – Председател комисия по социални дейности и здравеопазване
4. Кирил Петков Велков – Председател комисия по икономика и комунално стопанство
5. Диана Борисова Николова - Член на комисията по социални дейности и здравеопазване
6. Йордан Марков Дотов – Зам. председател ОбС – Кула
7. Николай Цанков Ненов – Председател комисия по обществен ред и сигурност
8. Гергана Сашова Георгиева – Член на комисия по младежки дейности, образование, култура и спорт
9. Илонка Милчева Мишева – Председател комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, на лица заемащи публични длъжности
10 Вероника Наскова Петрова – Член на комисия по финанси и бюджет
11. Николай Йончев Петков – Председател комисия по младежки дейности,образование, култура и спорт

виж подробен списък

Коментарите са забранени.