Етичен кодекс


Етичен кодекс за поведение на служителите от общинска администрация Кула

Етичен кодекс

Коментарите са забранени.