Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС
НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЛА

Виж Етичен кодекс word.doc

Коментарите са забранени.